Szegeden volt a Fehér tó – HÁKE


Folytatódik Szegeden a Biztonságpolitikai Központ Európából Európába című, nagy sikerű rendezvénysorozata, melyen a kelet- és délkelet-európai országok politikai, állami és önkormányzati és civil egyesület vezetõi számára biztosítják a lehetõséget, hogy megismerkedhessenek az euroatlanti integráció során szerzett magyar tapasztalatokkal. Szeptember 7-étõl 12-éig Albánia, Macedónia, Montenegró és Szerbia, szeptember 14-étõl 19-éig pedig Ukrajna vezetõ személyiségei vesznek részt az önkormányzatiság, EU-regionalizmus és intézményi reformok témaköreit felölelõ szegedi szemináriumon. A projekt legfõbb célkitűzése, hogy hozzájáruljon a kelet- és a délkelet-európai térségek stabilitásának megszilárdításához, a bizalom és a biztonság erõsítéséhez.
Erre a szeminárumra lett meghíva és vett részt a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE. A meghívást az eddigi nemzetközi tevékenységével érdemelte ki. A 30 fõs résztvevõk között egyedül voltak Bánátból. Bácskából 6-an, a többiek pedig a régió déli területeirõl érkeztek. Nagy érdeklõdés volt a határon átnyúló, úgynevezett szerb-magyar program beindulása iránt. Ez a program több mint egy évet késik. A Szeged város önkormányzata révén létrehozott Esély a stabilitásra közalapítvány utoljára tavaly augusztusban írt ki pályázatot. Néhány vajdasági civil egyesület sikeres volt ezen a pályázaton, többek között a Fehér tó – HÁKE is.
A szemináriumon szó volt néhány környékbeli ország tényleges gazdasági fejlõdése , az ún. GDP növekedésérõl. Kitudódott, hogy jelenleg ez a kimutatás Magyarországon 0,5-1% között van míg pl. Romániában 10%.
Figyelemre méltó volt a a Dél-alföldi regionális fejlesztési Tanács hatáskörében tartozó feladatok megismerése:
• a régió népességmegtartó képességének növelése, a regionális identitás fenntartása, a kulturális hagyományok ápolása,
• a régió különböző térségeiben élõk életfeltételeiben meglévõ különbségek mérséklése, a fejlett térségek kisugárzó hatásának növelése,
• A Tanács a régióhatáron túlterjedõ egyes területfejlesztési feladatok ellátása érdekében megállapodást köthet.

A Duna Körös Maros Tisza Eurorégióban történõ folyamatok ismertetésénél kiderült, hogy javában folynak az elõkészületek az eurórégiós hírügynökség létrehozásával kapcsolatban. Várható, hogy jelentõs pénzforrásokhoz tudnak hozzájutni az önkormányzatok és egyesületek amikor a három ország befejezi egyeztetéseit, amelyek több területen folynak.
A pályázatírók számára különösen érdekes téma volt a NOS KFT. pályázatírással foglalkozó cég, szakértõjének a lobbizásról tartott elõadása, amelyben a jelenlevõknek a pályázatírás beadását megelõzõ tevékenységekrõl beszélt.
A Szegedi folyamat – Európából-Európába elnevezésű szeminárium résztvevõinek diplomák lettek kiosztva. Az összes programot Magyarország Nemzeti fejlesztési ügynöksége és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatta. A résztvevõk több fogadáson vettek részt. Találkoztak Szerbia budapesti nagykövetével, Szeged város alpolgármesterével és Magyarország szabadkai fõkonzulával.
Balanyi Sándor,
a Fehér tó – HÁKE elnöke 2008.09.07-12.

A résztvevõk
A Fehér tó - HÁKE elnöke
A fõkonzul
A fogadáson
Szeged
   
fõoldal