Hírek

2007.12.28. Kovács Elvira parlamenti képviselõnõ
csomagokat hozott a lukácsfalvi gyerekekeknek. Ez alkalommal kijelentette, hogy kellemesen meglepõdött azon, mennyi gyermek van még a szórványban. Továbbá bejelentette, hogy ezután sűrűbben látogatják meg községünket a magyarság képviselõi, akik jelenleg magasrangú tisztségeket töltenek be...»»»

Szerzõdés

2007. 12. 27-én, Újvidéken 28 sikeresen pályázó, civil egyesület képviselõje írta alá a szerzõdést a Vajdaság Autónom Tartomány Nonprofit Szektorának Fejlesztési Alapjával. A pályázat témája a Környezetvédelem fejlesztése volt. A Fehér tó – HÁKE a már folyamatban lévõ Bega és a Temes – folyók melyek összekötnek projektumra építette a jelenlegi pályázatát. A beérkezett fölül 180 pályázat közül, a bíráló bizotság kb. 120 projektumot tartalmilag és formailag kielégítõnek minõsített, de csak 28 kiemelkedõ projektumot javasolt pénzelésre. A 3 altéma közül a Fehér tó egyesület, a nyertes pályázatát aktív tevékenységeire adta be. A 28 nyertes egyesület közül 10-en az aktív tevékenységekre, 8-an a képzésekre és 10-en tájékoztatásra pályáztak.
A nyertesek között 7 bánáti, 16 bácskai és 5 szerémségi egyesület volt.

Képzés a muzslyai kollégiumban

December 14. és 15-én elkezdõdött egy háromhónapos tanfolyam elsõ része az egyházi és civil szervezetek képviselõi, valamint egyének számára. Az elõadók, a Szórvány alapítvány meghívására dr. Zsoldos Ferenc, Zentáról és Petri Márta Magyarországról voltak. A tanfolyam elsõ részében a résztvevõk megismerhették a pályázatírás szabályait, valamint a pályázati lehetõségeket. Januárban és februárban folytatódnak az elõadások, amikorra már projektek elkészítése is várható...»»»

A támogatásról szóló szerzõdés aláírása

Szegeden, 2007.11.27-én az Esély a Stabilitásra Közalapítvány irodájában a nyertes pályázók aláírták a támogatásról szóló szerzõdést. A támogatottak között három bácskai egy szegedi és egy bánáti egyesület (Fehér tó - HÁKE, Lukácsfalva) volt jelen. A Fehér tó egyesület székhelyének a tatarozására, valamint a Közép-bánáti civil egyesületek hálózatának a kiépítésére pályázott...»»»

A XVIII. B. Szabó György emléknapok keretein belül, 2007. november 23.-án a nagybecskereki Petõfi ME székházában, tanácskozás lett megtartva Közép-Bánság közművelõdésének jelene és jövõje címmel. 12 civil egyesület képviselõi a helyszínen részletezték elképzeléseiket, két egyesület pedig írásban adta be a témához való hozzászólását. A tanácskozáson szó volt az egyesületek jövõjérõl. Mindenki egyetértett avval, hogy a pályázatírás ismerete nélkül, amely igaz, bonyodalmas eszközbeszerzési lehetõség, egyetlen egyesületnek sincsen jövõje. A tanácskozásnak tapasztalatcsere és ismerkedés jellege volt.....»»»

DR. JEGES ZOLTÁN TALÁLKOZOTT A KÖZÉP- ÉS DÉL-BÁNÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK IGAZGATÓIVAL

A Közép- és Dél-bánáti általános iskolák igazgatói és a VMSz kérésére, november 21-én Muzslyára látogatott dr. Jeges Zoltán tartományi oktatási titkár. Az Emmausz fiúkollégiumban megtartott beszélgetésen jelen volt a magyarittabéi, a magyarcsernyei, a székelykevei, a nagybecskereki (Sonja Marinkovic Ált. Isk. – Nagybecskereken csak ebben az iskolában van magyar nyelvû oktatás-nevelés), a tordai, és a muzslyai iskola igazgatója, továbbá a nagybecskereki Mezõgazdasági középiskola is képviseltette magát, ugyanakkor a helybeli Hófehérke óvoda, valamint a két kollégium: a házigazda szerepét betöltõ fiúkollégium és a nagybecskereki leánykollégium.....»»»

Tudok és akarok a szegénység ellen

Újvidéken, 2007.okt.17-én, kampány lett megindítva a szegénység ellen , a Vajdaság AT nonprofit szervezeteket fejlesztõ alap (FRNPS) szervezésében. A tanácskozáson képviselve volt a Fehér tó - HÁKE is. A vitában részt vettek a médiák, intézmények valamint VAT Fejlesztési alapjának a képviselõi. A zárónyilatkozatban, helyet kapott a Fehér tó kezdeményezése, hogy a költségvetésbõl pénzelt állami TV állomások a közeljövõben rövid reklám műsorokkal végigkísérjék a civil szféra különbözõ projektjeit, akcióit.

Kampány

Október 2-án, Nagybecskereken a Mezõgazdasági minisztérium és a Európai Újjáépítési Alap szervezésében kampánybemutató lett tartva Szerbia vidékfejlesztési tervéről 2008-2013-ig.Erre a bemutatóra a nagybecskereki Meõgazdasági Intézet javaslatára, meghívást kapott a lukácsfalvi Fehér tó –HÁKE is...»»»

Szabadka 2007.szeptember 29. - Civil hírek

— A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, a Szekeres László Alapítvány székhelyében, aláírta a támogatásról szóló szerzõdést. A támogatást megelõzõen, pályázat útján lett meghatározva a vajdasági civil egyesületeknek odaítélt pénzösszegek nagysága...
— A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, részt vett a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács a CIVILEK A KÖZÖS JÖVÕÉRT című kerek asztal megbeszélés második részén, amelyre 2007. szeptember 29-én (szombaton) került sor...»»»

A Fehér tó - HÁKE, 2007. szeptember 27-én, 19 órai kezdettel a nagybecskereki kultúrközpontban, bemutatót szervez. Bemutatja a Bega és a Temes - folyók melyek összekötnek, cimű projektumot. E projektum a temesvári Szórvány Alapítvánnyal közösen lett megpályázva amely 2007 szeptembertõl - 2008 szeptemberig tart. A prómóció az Európai örökségek napjai keretein belül zajlik

Lukácsfalva - Muzslya

Lukácsfalva, 2007. szeptember 13. Tavaszra megépül az út? A nagybecskereki község 870 millió dinárt kapott a Tartományi Nagyberuházási Alapból és a sportcsarnok befejezésére odaítélt 50 millióval együtt összesen 11 millió eurónyi összeggel rendelkezik. Ennek a pénznek a felhasználásáról beszélt, szeptember 12-i sajtótájékoztatóján Goran Knezevic községi elnök, megjegyezve, hogy most ezekkel a számadatokkal olyan pártok is büszkélkednek, melyek nemrég még hallani sem akartak Vajdaság autonómiájáról... bõvebben

A Lehel Sportközpontban szombaton, augusztus 11-én nyílt meg egy nagyméretű kiállítás, amely a muzslyai sportélet múltját és jelenét mutatja be, valamint a labdarúgók 66 éves múltját...bõvebben ...képek...1..... 2...
ITT (VOLT) A TANYASZÍNHÁZ!!!

Muzslya, augusztus 11. Immár harminc éve, hogy Kovács Frigyes és Hernyák György megálmodta, és megvalósította, majd útjára indította a Tanyaszínházat. A fiatal színészekbol összeállt csapat minden évben útra kel, hogy olyan helyekre vigyen el egy-egy darabot, ahova más színház nem látogat el. A kavillói bemutatónak még egy fénypontja volt, hisz átadták rendeltetésének a Tanyaszínházasok „otthonát”, a Tanya-házat. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényének színpadi változatát készítették el az idénre. Nem ok nélkül, hisz e regény éppen 100 éve íródott...bõvebben... foto...

MUZSLYAI NYÁR

2007.július.23. Bizonyára más is észrevette már, hogy mi általában szeretünk panaszkodni. Még a népdalban is szépen meg van fogalmazva: télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha sincs jó idõ, mindig esik az esõ… Panaszkodás ide vagy oda, valóban nagyon meleg van. Éppen ilyen idõ volt vasárnap - mármint verõfényes, napsugaras, még a lengedezõ szél is sütött -, amikor az Amatõr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesületének tagjai elsõ ízben megszervezték a Muzslyai nyár elnevezésű rendezvényt...bõvebben

2007.július.20-án, Lukácsfalvára látogatott az nagybecskereki ideiglenes szerv két tagja. Bratislav Tomic és Goran Kauric.
A HK irodájában megbeszélést tartottak a tanácsnokokkal és néhány helybéli szervezet képviselõjével. Jelen voltak:
- A pravoszláv egyház építésének a kezdeményezõ bizottsága,
- A katolikus egyháztanács elnöke,
- A Fehér tó HÁKE - elnöke...bõvebben
2007. július.17. A Fehér tó - HÁKE, együttműködési megállapodást kötött az aradáci Igraliste, polgárok csoportjával. Az egyesület műszaki - háttér támogatásban részesíti az említett csoportot és belesegít, hogy Aradácon, a BCIF támogatásával, kiépüljön egy játszótér.

Biotermelés

2007. tavaszán kapcsolódott be néhány lukácsfalvi termelõ a biogazdálkodás elsõ szakaszába. A szakemberek átállási periódusnak is nevezik ezt a néhány évet. Nemsokára a felügyelõk körüljárták a termelõket, jegyzõkönyveket készítettek az állapotokról és vihették is már az ún. átállási periódusból származó termékeket a kéthetenként megszervezett újvidéki bio-piacra..., a Varga tanyán

Sándorfalván

Július 1-én, a lukácsfalvi Fehér tó - HÁKE, részt vett (Magyarországon) a sándorfalvi Városnapokon. A négy tagú küldöttség a helybéli Városszépítõ és környezetvédõ egyesület meg hívásának tett eleget. Részt vett a város ünnepélyes testületi ülésén és a koszorúzáson. A délutáni műsorban a kiskancsikások mutatkoztak be...

Elsõáldozás Lukácsfalván

Június 24-én Lukácsfalván, 9 gyermek áldozott elõször: Ispánovity Emese,Huszta Martina, Balanyi Réka, Mészáros Arnold, Palatinus Martin, Kelemen Zoltán, Molnár Igor, Nikolic Roland és Gregus Dániel...bõvebben

4. LÍRA POPFESZTIVÁL

Június 22-én, pénteken, a muzslyai Zenészek és Énekesek Egyesületének szervezésében tartották meg a 4. Líra Popfesztivált. A közönség 9 új zeneszámot hallhatott. A fesztivált Smith Ferenc tanácselnök nyitotta meg hivatalosan, ugyanakkor a megnyitóhoz tartozott a tavalyi gyõztes dal elõadása...bõvebben ....foto

2007.június 18-20. Temesvár - Arad (képek). A Polgárok mint partnerek projektum részeként, Temesvárra és Aradra látogatott, Nagybecskerek község néhány civil szervezetének a képviselõje. A projektum fõ hordozója a temesvári Eu-regionális Központ a demokráciáért szervezet volt. Bánáti oldalról, mint partner a Civil szervezeteket fejlesztõ Központ (CRCD) állította össze a küldöttség összetételét. A Fehér tó - HÁKE képviselõje is helyet kapott a küldötségben...bõvebben
Június 11. Lukácsfalva. A HK Tanácsa Népgyűlésre szólította fel a falu polgárait, amelyen beszámolt volna a 2006-os évi költségvetésrõl, a 2007-es évi pénzügyi tervrõl. Javasolta volna a helyi járulék bevezetését a temetõ karbantartására és a szemét kihordására, valamint a károkat felbecsülõ bizotság fölállítását. A vasárnap estére szóló meghívónak 17-en tettek eleget, így létszámhiány miatt elmaradt a gyűlés. Az érdektelenség fõ okát a HK Tanácsának a döntései idézték elõ. A legutóbbi döntése szerint, az ellenzékben lévõ Tanácstagok, nem kaphatják el a jegyzõkönyvi kivonatok másolatát a megtartott gyűlésekrõl és az elfogadott döntésekrõl. Sokan megkérdõjelezik azt is, hogy a többség a Tanácsban a falu érdekeit szolgálja, vagy...
Júnis 7-én, csütörtökön, Újvidéken a SPENS elõtt, a biotermékek kiállítása lesz. A kiállítók között, Lukácsfalváról is lesz két termelõ. A biotermelés átmeneti idõszakából fogják bemutatni termékeik kínálatát.
Június 8-án, pénteken délután, Torakon, a Zsitohem vállalat, bemutatót szervez - Biotermelés a gyakorlatban - címmel.
*A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság közzétette a január 16-án kiírt pályázatok eredményeit. Ezek szerint községünkbõl nyertes pályázók (magyar egyesületek) a következõk:
- Emanuel kamarakúrus - Nagybecskerek - 10 000 din
- Petõfi ME - Nagybecskerek - 30 000 din
- Muzslyaiak klubja - 40 000 din
*A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság közzétette az egyházközösségek számára kiírt, febr. 8-i, pályázat eredményeit. Községünkbõl a nyertes:
- Lukácsfalvai Kisboldogasszony egyházközösség - 50 000 din.

Muzslyai hírek - 2007.05.29.

Szombaton tartották meg Zentán a XIII. Kálmány Lajos népmesemondó verseny döntõjét. Ezen a megmérettetésen 65 mesemondó vett részt az óvodás korosztálytól a felnõttekig. A muzslyai Petõfi Sándor MME tagja, Kónya-Kovács Otília a felnõttek kategóriájában a harmadik díjat érdemelte ki...bõvebben
*
Szombaton tartották meg Szenttamáson az Aranycitera elnevezésû versenyt. A muzslyai Petõfi Sándor MME Pöngetõ citerazenekara a harmadik helyen végzett.
*
Javában készülnek a muzslyai Petõfi Sándor MME és a Nõk klubjának tagjai az Óbecsén megrendezésre kerülõ, XXXI. Durindóra. A Petõfi vegyes kórusa és a citerazenekar, valamint a Nõk klubjának kórusa és zenekara pénteken mutatkozik be e rangos, vajdasági szemlén.
*
A hagyományok szerint a május elsején felállított, kidíszített májusfákat Pünkösdvasárnap szokták lebontani. Így volt ez Muzslyán is, a „partiak” délután öt órakor kezdtek gyülekezni, kikerültek az asztalok, székek, az asztalra finom sütemények, jófajta házi bor került, és a társalgás megkezdõdött, közben lebontották a májusfát is. A kép ezt örökíti meg...bõvebben

Sajtótájékoztató

A szerb kormány megalakulásával várhatóan változik a nagybecskereki Ideiglenes Tanács összetétele is. A Vajdasági Magyar Szövetség nagybecskereki községi szervezete elvárja, hogy ebbe a testületbe az alkotmánnyal összhangban a párt képviselõi is bekerüljenek...bõvebben

Elõkészületek a 4. líra popfesztiválra
A muzslyai Zenészek és Énekesek Egyesületében javában folynak az elõkészületek a 4. Líra Popfesztiválra. Mint ismeretes decemberben jelentették meg a pályázatukat, amelyre új, eddig még nem elõadott szerzeményeket vártak, kizárólag magyar nyelven. Február elsejéig több mint húsz szerzemény érkezett a pályázatra Temerinbõl, Zomborból, Zentáról...bõvebben
Megemlékezés 1944.október 20-áról

2007.május 12.Bavaniste. Virágcsokrot helyeztek el a II világháborúban kivégzett, ártatlan dél-bánáti németek tömegsírjára. A hat Bitsch testvér közül négyen látogatták meg a valamikori dögtemetõt, (ma ottan, szerény fakereszt és kitéglázott sírhely áll) ahol az apjukat is kivégezték a partizánok... bõvebben

2007.május 8. Lukácsfalva. A nagybecskereki Mezõgazdasági Intézet szakemberei, idõjárás- -elõrejelzõ leadóállomást szereltek föl Lukácsfalván. Az adatokat az Intézet szakemberei naprakész állapotban fogják a helyi és a környékbeli kertészek és termelõk számára bocsátani. Ezeket az adatokat , (hamarosan) az elõrejelzésekkel együtt honlapunkon tudják elérni az érdekeltek. A várható növénybetegségek megjelenését is elõre megtudhatjuk.

Kisebbségi jogok Bánátban

2007.május 5. és 6. Nagybecskerek. A CRCD (a civil társadalom fejlesztésének központja), szemináriumot szervezett - a kisebbségi jogok Közép-Bánátban és a romániai Temes megyében – címmel. (A résztvevõk között a Fehér tó HÁKE volt az egyetlen magyar szervezet)
Az elõadók román és szerb nyelven számoltak be az említett régióban élõ kisebbségek helyzetérõl....bõvebben

Mindszentrõl

Muzslya. A májusi ünnepek elõtt, Szabó József alpolgármester vezetésével Muzslyán tett látogatást a magyarországi testvértelepülés, Mindszent város Helyi Önkormányzatának hét tagú küldöttsége...bõvebben

2007.április 28. Lukácsfalva. A Fehér tó HÁKE volt a házigazdája annak a megbeszélésnek, amelyet a Közép-bánáti, Tisza-menti települések egyesületei tartottak meg. Az együttműködési megállapodás szövegének magyar nyelvű változatát parafálták az egyesületek. A megbeszélésen, a résztvevõk kiemelték, hogy a jövendõbeli tevékenységek az agro-eko-etno-turizmus alapjának a létrehozására fognak összpontosulni. Aradáctól Erzsébetlakig Zöld pontok létrehozását indítványozták. A következõ 1 hónapban minden egyesület kiaknázza saját lehetõségeit e téren. Továbbá a Fehér tó HÁKE vállalta, hogy honlapján a föntiekkel kapcsolatban rendszeresen friss híreket fog megjelentetni.

EU-s projektumban fog részt venni a lukácsfalvi Fehér tó-HÁKE

2007.április 27. Lukácsfalva.A temesvári Szórvány Alapítvány és a Fehér tó-HÁKE képviselõi, együttműködési megállapodást írtak alá. Ezt megelõzõen, még tavaly decemberben, határon átnyúló közös projektummal jelentkeztek az EU által kiírt pályázatra amelyet megnyertek... bõvebben

2007.április 22. Felsõhegy
A lukácsfalvai Fehér tó HÁKE, részt vett Felsõhegyen a birkapapaprikást fõzõk versenyében. A 140 versenyzõ közül, a 3 tagú bíráló bizotság - vadas pörköltnek minõsítette az õ kisbográcsosukat.
A 9-ik életévüket betöltõ kiskancsikások, Balanyi Réka és Bodor Endre, e vendégszereplésükön újabb tapasztalatokat szereztek, amelyeket hasznosítani fognak a további ostor csattogtatás folyamán.
2007.április 21. Muzslya
A Fehér tó HÁKE, bemutatkozott Muzslyán
Szombaton, április 21-én délelõtt, Muzslyán szórólapokat osztogatott a kiállítást meglátogató közönségnek. Ily módon értesítette a polgárokat honlapuk létezésérõl. A délutáni műsorban tudásukat bemutatták a kancsikások. Balanyi Réka és Bodor Endre Lukácsfalváról, elõször léptek fel közönség elõtt. Az elsõ muzslyai lakodalom - rendezvény műsorában ennyivel vettek részt.
A HAGYOMÁNYÁPOLÓK ELSÕÍZBEN RENDEZTÉK MEG A MUZSLYAI LAKODALOM ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYT

Szombaton rendezte meg a muzslyai Amatõr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesületének tagsága a Muzslyai lakodalom elnevezésű rendezvényt. Ennek kísérõrendezvényei már a délelõtti órákban megkezdõdtek. A Petõfi elõtti térség a délelõtt folyamán megtelt asztalokkal, ahol az etnotárgyak vásárán nagybecskereki, aradáci, szécsányi, lukácsfalvi, lázárföldi, kikindai, és helybeli kiállítók vettek részt, különféle, gyönyörû, fõleg kézműves alkotásokkal. Közben három üstben eladásra fõztek birkapaprikást az amatõr szakácsok, és már déltájban többen is éltek a lehetõséggel...bõvebben

POLGÁROK NAGYGYŰLÉSE VOLT MUZSLYÁN

Pénteken tartották meg a polgárok nagygyűlését Muzslyán, amelyen ismertették a tavalyi év tevékenységeit, a pénzügyi beszámolót, valamint az idei évre szóló munka- és pénzügyi terveket. Elég kevés polgár volt kíváncsi a nagygyűlés kimenetelére, hiszen kevesen jelentek meg...bõvebben

AMATÕR SZAKÁCSOK SIKERE

IA muzslyai Amatõr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesületének tagjai a nemrégen megrendezett nagybecskereki Dali vendéglõben tartott birkapaprikás-fõzõ versenyrõl elhozták az elsõ díjat. Zoran Milicic fõzte a legízletesebb birkapaprikást. Április 14-én, szombaton pedig Bótoson jártak az amatõr szakácsok, ahol az elsõ három díj lett az övéké. Ezúttal halászlét fõztek. A legízletesebbet Sava Kircanski fõzte, második díjas lett Kampf Zoltán, a harmadik díjat pedig Zoran Milicic érdemelte ki.

MUZSLYAI LAKODALOM – ELÕSZÖR!

A muzslyai Amatõr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesülete április 21-én elsõ alkalommal szervezi meg a Muzslyai lakodalom elnevezésű rendezvényt. A program 11 órakor, a régi, népies, úgynevezett etnotárgyak vásárával kezdõdik. 12 órától eladásra is készítenek hagyományosan fõzött birkapaprikást... bõvebben

HÓFEHÉRKE ÓVODA

Újvidéken rendezték meg április 13-án, pénteken a Vajdasági Pedagógusok Szövetségének zenei fesztiválját, melynek a mottója: Milyen szép ez a világ. A nagybecskereki Iskoláskor Elõtti Intézményt a muzslyai Hófehérke óvoda mazsorett-táncosai képviselték ezen a rendezvényen...bõvebben

HÚSVÉT ELÕTT

Lukácsfalván a húsvéti iskolaszünet elõtt, Nagycsütörtökön, az iskolások, szüleikkel és a tanítónénikkel együtt, szerkesztették a húsvéti tojás díszeit. A fényképek errõl bõvebben beszélnek...bõvebben

A LEHEL NÕI KÉZILABDAKLUB BERKEIBÕL

2007. március 19-én a Lehel nõi kézilabdaklub megpályázta a Tartományi Ifjúsági és Sport Titkárság által kiírt pályázatot, és Újvidéken a klub képviselõi már alá is írták a szerzõdést, tehát napokon belül átutalják a muzslyai klub számlájára a 40 ezer dinárt, amelyet az 50 éves Muzslyán a kézilabda elnevezésű jubileumra, célszerűen fogják befektetni...bõvebben
 
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 885 150