Hírek

Bega -Temes karaván és székhely avatás
A Bega és Temes – folyók, melyek összekötnek elnevezésű, határokon átívelõ projektum immár a 10. hónapjába lépett. Mint ismeretes a temesvári Szórvány Alapítvány projektumában a lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület a partner.
• A szalagot dr. Zsoldos Ferenc a vajdasági civil szféra kiemelkedõ egyénisége vágta el. Megnyitóbeszédében a következõket mondta:
...»»»

Június 8-án a Fehér tó - HÁKE fogadja Lukácsfalván a Bega - Temes karaván részvevõit, .
Ez a karaván, amelyben 10 Bega-Temes menti település képviselõi vesznek részt, Romániából indul és ellátogat, Bánátban 10 Bega-Temes melletti településre.
A karaván itt tartózkodása idején, június 8-án, vasárnap 17 órakkor lesz megnyitva az egyesület székhelye.
...»»»

Lukácsfalván, pünkösd napi teadélután volt megtartva a Fehér tó - HÁKE székházában, a nyugdíjasok számára. A résztvevõk örömmel vették tudomásul, hogy ezentúl minden vasárnap társalgó délutánokat szervezhetnek, amelyeknek a Fehér tó egyesület lesz a házigazdája. Különben már egy éve a sándorfalvi Együtt Egymásért nyugdíjas egyesület kapcsolatot szeretne kialakítani hasonló lukácsfalvi szervezettel. Ezennel a Fehér tó Egyesület felszólítja a társalogni kívánó, nem csak nyugdíjasokat, hogy kapcsolódjanak be - lépjünk együtt egymásért.

2008.05.08. Vajdaság AT Környezetvédelmi titkárságán, alírták a egyesületek a pályázatokon megnyert projektumok pénzelésérõl szóló szerzõdést.
136 civil egyesület, 145 projektummal jelentkezett a titkárság által kiírt pályázatra.
77 egyesület Bácskából
46 egyesület Bánátból és
13 egyesület Szerémségbõl
Ezek közül 61 egyesület projektuma lett pozitívan elbírálva.
A lukácsfalvi Fehér tó - HÁKE, ez alkalommal a Vegyszerek csökkentése a kertészetben és a Zöld pontok a falu körül elnevezésű projektummal volt sikeres.

A Bega-Temes karaván

2008.05.02. A temesvári Szórvány Alapítvány három tagú küldöttsége Lukácsfalvára látogatott. (Ennek a látogatásnak az érdekessége, hogy éppen aznap délelõtt lett befejezve a A Fehér tó - HÁKE székhelyének a belsõ tatarozása. Így a székhelyen elsõként lettek fogadva a temesvári vendégek.) Megbeszélés lett folytatva az egyesületek közötti együttműködésrõl.
A határon átnyúló, közös projektum; Bega és a Temes, folyók melyek összekötnek, június 8,9 és 10-én folytatódik. A 25 tagból álló Temes megyei karavánhoz csatlakoznak a helybéli részvevõk. A temesvári kiállításon, bánáti oldalról 11 településrõl vettek részt. Most ezeken a településeken vonul át a karaván. Minden települést meglátogat és 4-5 helyen a település polgármestere is fogadja õket.

Legelés

2008.03.17. Hétfõn reggel furcsa vendégek érkeztek a lukácsfalvai Králusz Józsefhez. Az udvarában és a ház melletti földjében 5-6 tehén legelészett. A kertjét is jó megtaposták a jószágok. A búzával bevetett parcellán szemmel látható foltok voltak. József gyorsan reagált és értesítette Tűri Andrást, a HK Tanácselnökét. Tizenöt perc után már a tanácstagok többsége is a helyszínre érkezett....bõvebben.

A Fehér tó - HÁKE Közgyűlése

A lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület március 9-én, vasárnap tartotta meg évi közgyűlését. Balanyi Sándor elnöki beszámolójából kiderült, hogy nagyon szerteágazó munka folyt a 2007. évben az egyesület berkeiben...bõvebben

2008.02.22. A romániai és vajdasági Temes- és Bega-parti települések fiataljainak alkotásaiból volt kiállítás a temesvári Ifjúsági Házban a „Bega és Temes ami összeköt” című határon átnyúló program keretében. A 2005-ös Románia-Szerbia PHARE CBC Szomszédsági Program keretében zajló projekt lebonyolítói a temesvári Szórvány Alapítvány és lukácsfalvi partnere, a „Fehér tó" – hagyományápoló és környezetvédõ egyesület. A 21 települést megmozgató projekt célkitűzései között szerepel a saját régióhoz való kötődés kifejlesztése, illetve a közös értékek kiemelésével egy regionális identitás kialakítása és olyan elemek kidolgozása, melyek hozzájárulnak a határ mindkét oldalán élõ közösségek kölcsönös megismeréséhez. A rendezvény keretében szervezve volt egy kerekasztal beszélgetés amelyen az iskolák koordinátorai bemutatták elképzeléseiket a további együttműködésrõl.
2008.02.18-án, Banatski Karlovci-n a Fehér tó HÁKE elnöke, Balanyi Sándor, együttműködési megállapodást írt alá a belgrádi Pannonia Interkultúra Egyesület elnökével, Marjanovic Nebojša-val. A belgrádi egyesület egyik célkitűzése a szerb-magyar barátság ápolása. Az együttműködés a közös projektumok kidolgozására vonatkozik, valamint bõvíti az egyesületek tevékenységi területét.

Ki lett választva a Helyi Közösség Tanácsa!!! Február 3-án az elnökválasztási forduló második körével egyidejűleg, Tanácsot is választottak Lukácsfalván. A 14 jelölt közül 7 tag lett megválasztva: - Tűri András, Lóci Sándor, Balanyi Sándor, Sztankulóv József, Csonti Tibor, Kelemen Zoltán és Mészáros István. Két tag a régi Tanácsból újra megszerezte a választópolgárok bizalmát.

A Fehér tó - Hagyományápoló és környezetvédõ egyesület, 2008. január 26-27-én Belgrádban, részt vett a szerbiai nemkormányzati egyesületek szövetségének (FENS) az ötödik évi Közgyűlésén, amelynek a fõ témája: Ha nem Európa - akkor mi más?- volt... »»»
2008.01.24. Az elnökválasztási kampány keretein belül Lukácsfalvára látogattak a DP tartományi és községi tisztviselõi. A polgárokat ara kérték fel, hogy menjenek ki február 3-án a választásokra. Ígéretet tettek, hogy felülvizsgálják a közelmúltban lemondott HK Tanácsnokok esetleges szabály ellenes tevékenységeit...»»»
2008.01.15. Pásztor István, a Magyar Koalíció köztársaságielnök-jelöltje a nagybecskereki községben tett látogatást. A körút során Lukácsfalván részt vett a Muzslya-Lukácsfalva közötti műút alapkõletételén.
Lukácsfalva és Muzslya között csak három kilométernyi a távolság, mégis több évtizedet kellett várni arra, hogy a két magyarlakta települést úttal kössék össze. Erre a célra a Tartományi Fejlesztési Alap 146 millió dinárt biztosított, aminek kiharcolása elsõsorban a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselõinek, közöttük is Kern Imrének az érdeme. Dr. Tordé László, a VMSZ nagybecskereki bizottságának elnöke történelminek mondta az alapkõletételt, Smit Ferenc, muzslyai tanácselnök pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult az út megépítéséhez, és Tűri András, a VMSZ lukácsfalvi szervezetének elnöke is hasonlóképp nyilatkozott. Ezáltal közelebb kerül a két bánáti falu, amelyeknek lakóit számos rokoni és baráti kapcsolat fűzi össze. Ugyanakkor a lukácsfalvi kertészek számára jóval könnyebb lesz eljutni a nagybecskereki piacra, ahol a konyhakerti növényeket értékesítik.
 
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 885 150