Kalapis Stojan atya ezüstmiséje

A lukácsfalvai Kisboldogasszony egyházközösség lelkipásztora, Kalapis Stojan atya 2012. július 7-én ünnepelte pappá szentelésének ezüstjubileumát a muzslyai Mária Neve templomban a 10 órai szentmisén. Az ünnepségen részt vettek bánáti paptestvérei, dr. Német László SVD a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora, msgr. Huzsvár László nyugalmazott püspöke, Magyarországról Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetője és a Szalézi rend magyarországi rendfőnöke, valamint az ünnepelt édesanyja, testvérei, rokonai, ismerősei, barátai, a helybeli és környékbeli hívek, az oratóriumba járó gyerekek, az egyházközség keretében működő közösségek tagjai, a szerzetes nővérek.
Szentbeszédében, msgr. Huzsvár László, nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök külön kihangsúlyozta:
- Büszkék vagyunk Stojan atyára! És köszönjük neki mindannyian, akik édes anyanyelvünkön beszélünk, hogy ő megtanulta a mi édes anyanyelvünket, mert akarunk ezen az anyanyelven kitartani Jézus szeretetében, és rátanítani azokat, akik a legkisebbek. Úgy, ahogy az Úr Jézus mondta Don Bosco-nak, a 9 évesnek, nem ököl kell ide, hanem szeretet, ölelés, egybekapcsolódás.
Stojan atya fáradozásáért, a templom tatarozása és a közösségépítő tevékenysége miatt, a lukácsfalvi egyházközösség képviselői is kifejezték hálás köszönetüket
.
   

 
 
   
Főoldal