1 éves a VMSZ Női Fóruma
   

- A politika egy nagy kompromisszum, amelyben meg kell találni, hogy mi a lehetséges.
- Meglepő, hogy az emberek mi mindenre képesek, ha lehetőséget adnak nekik.
- A nőiesség nem jelent gyengeséget és az ambició nem csúnya szó, sőt a nőknek sincs betiltva.

Pártunk, a Vajdasági Magyar Szövetség a nőket is bekapcsolja a társadalmi életbe, sőt politikai szerepvállalásra ösztönzi őket. A VMSZ különböző testületeiben a tisztségeket egyaránt tölthetik be nők és férfiak, figyelembe véve a képességeiket, tevékenységeiket és eredményeiket. A VMSZ Alapszabályával összhangban, annak hasonló élethelyzetű és társadalmi tevékenységű tagjai fórumokat alakithatnak, igy mindannyiunk nagy örömére, pontosan egy évvel ezelőtt, 2009. március 28-án megalakult a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma. E folyamat révén sok új párttagot sikerült toborozni a támogatóink női táborában, valamint megmozgattuk a korábbi párttársnőeinket is. Az alakuló ülésen ún. területi és téma koordinátorokat jelöltünk ki. A koordinátorok feladata a hölgytagjaink tájékoztatása és a különböző tevékenységek megszervezése. Ma, egy esztendő eltelte után büszkén értesithetem Önöket arról, hogy Vajdaság szinte minden egyes magyar lakta településén megalakult a VMSZ Női Fóruma tagozata, Versectől Szabadkáig, Nyugat-Bácskától Kikindáig, de aktiv hölgytagjaik vannak úgy a Közép-Bánátban, mint a Tiszamentén és másutt is. Vitathatatlan tény, hogy a hölgyekre nagy szükség van úgy a társadalomban, mint egy politika párt életében, fejlődésében, munkájában. De mit is csináltunk mi, a VMSZ Női Fóruma tagjai az elmúlt egy évben? A többtiz ruhagyűjtési, könyvgyűjtési, „cipősdoboz”, „ruhacsere piac”, jótékonysági tevékenység, rendezvény, művelődési, oktatási, egészségügyi, ismeretterjesztő előadás mellett több politikai képzésen is részt vettünk, tanultunk, gyakoroltunk, kirándultunk, találkoztunk, beszélgettünk, segitettünk egymásnak, a pártunknak, a közösségünknek. Több, a nyilvános szereplés szabályairól, az érvelésről, a vitázásról, az időbeosztásról, a csapatmunkáról, a szervezet vezetéséről, a protokolról szóló képzést szerveztünk, vitafórumoztunk, kamera-gyakorlatokon vettünk részt. Az efajta munka és a képzőink visszajelzései megerősítették a párttársnőink önbizalmát és lassacskán igazi barátságok szövődtek a más-más körzetekhez, községekhez tartozó hölgyek között, hisz mindannyian képviseltettük magunkat a közös megmozdulásainkon Versecen, Kanizsán, Nagybecskereken, de találkoztunk Újvidéken, Törökkanizsán, Zentán és Szabadkán is. A VMSZ Női Fóruma Elnökségi ülései a legtöbb esetben bővitettek voltak, ily módon mindannyian betekintést nyerhettek a munkánkba. Szerintünk szükséges a nők és férfiak arányosabb részvétele a politikai döntéshozatalban és a közéletben. Nélkülözhetetlen a választási rendszerek reformja, azok „nőbarátibbá” tétele. Ami pillanatnyilag hiányzik, az a valós politikai akarat. Ha ez az akarat létezne, nem is lenne szükség kvótákra, mert valójában azok nehezen kezelhetők, megalázók lehetnek. Sajnos a társadalmat, melyben élünk, továbbra is a nőket a nyilvános életben hátráltató hozzáállások, szokások és viselkedésformák jellemzik. Általában véve a férfiak számára a politika mindig is elérhető szakma volt, míg a nők számára még mindig nem teljesen az. Ennek a helyzetnek változnia kell. A VMSZ Női Fóruma együttműködik több hazai, anyaországi és nemzetközi szervezettel. Igen intenziv az együttműködésünk az Európai Néppárt Női Fórumával, a National Democratic, valamint a Robert Schuman Institute-tal, az EBESZ-szel, az Európa Tanács Közgyűlésével és másokkal. Célunk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség fiataljai, illetve hölgytagjai ismerjék meg több külföldi és nemzetközi intézmény munkáját, hogy minél többet megtanulhassanak. Arra szeretnénk ösztönzi őket, hogy közösségünk aktív és hasznos tagjai legyenek.
Kedves Női Fórum Tagok,
ne feledjétek, mint eddig is, én mindig elérhető vagyok a számotokra, beszélgetni szeretnék veletek és különleges dolgokat csinálni. Ezért a jövőben is találjuk meg a közös érdekeket, mutassuk be egymást és magunkat másoknak, a sikert pedig tegyük láthatóvá és osszuk azt meg. Mindig akad tennivaló a nők számára, ezért tegyük hasznossá őket. Életünk minden napja valaminek van szentelve, legyünk hát kreatívak, közösen tegyük környezetünket szebbé, jobbá, élhetőbbé.
Ha egy nő fontos tisztségre kerül, azzal segít és segitenie kell más nőknek is. Ahhoz viszont, hogy egy nő ugyanolyan tisztségre jusson, ugyanolyan elismerésben részesüljön, mint egy férfi, sokat kell bizonyitania. Szerencsére, ez nem nehéz.

Kedves hölgyek, ha esetleg valami magasabb tisztségre kerültök, ne feledjétek, hogy mindenekelőtt nők vagytok.

Végezetül...remélem, hogy a jövőben mindannyian folytatjuk a közös munkát egy jobb világért a nők és férfiak számára egyaránt és hogy a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma tovább bővül, hiszen „Ha egy nő egyedül lép be a politikába, meg kell változnia, ha ezer nő lép be a politikába, megváltoztatják a politikát.“
Kovács Elvira

   
   
   
   
   
 
Sunday March 28, 2010 14:23
Főoldal