„Él nemzet e hazán”

A Szózat egyik sora volt a mottója a Vajdasági Magyar Szövetség 13. Közgyűlésének, amelyet november 14-én tartottak meg Adán.
A szavazati joggal felhatalmazott 250 küldött közül 222-en voltak jelen. Nagybecskerek községből 11 küldött vett részt a Közgyűlés munkájában. Muzslyáról Csordás Szilvia, Vidrács Krisztina és Tápai János, Nagybecskerekről Tóth-Glemba Klára, Puskás János és Szőke Árpád, Erzsébetlakról Halász István és Nagy Mihály, Szentmihályról Kovács Elvira és Lukácsfalváról Parigrósz István és Balanyi Sándor.
A közgyűlésen Dudás Károly elnökölt, a munkaelnökség többi tagjai Miavecz Béla, Kovács Elvira, Talpai Sándor és Juhász Bálint voltak.
Az egy évre visszatekintő elnöki beszámolójában, Pásztor István az elmúlt időszakot a minden téren való beszűkülés kezdetének minősítette. Külön kiemelte a politikai partnerekkel kötött kapcsolatokban felmerült nehézségeket, a hihetetlen nagy nyomást a VMSZ felé a hatalmon lévő Demokrata Párt oldaláról. Ez a nyomás már odáig fajult, hogy a Demokrata Párt nyíltan a vajdasági magyarság politikai képviselőinek a láncon tartását szorgalmazza, amely tiranikus hozzáállása a megtörés és a megalázás szándékáról ad bizonyítékot. Az elnöki beszámolóban helyet kaptak a vajdasági magyar pártok közötti viszonyok is. Az úgynevezett Magyar Koalíció többé nem a többi vajdasági magyar pártokkal van megkötve, hanem a vajdasági magyar értelmiséggel, civil szférával, egyházakkal és a polgárokkal. A beszámolóban a legfontosabb elért eredmények részleteiről is szó volt. Ezek közé tartozik a nemzeti tanácsokról szóló törvény kidolgozása és elfogadása, az 1940-es években történt eseményekről, közös magyar-szerb tényfeltáró bizottság létrehozása, a szerb parlament elé terjesztett Vajdaság hatásköréről szóló törvény kidolgozása, Kárpát-medence térségében a VMSZ tekintélyének a növekvése és a tagság létszámának a kétszereződése. Pásztor István a mulasztások közé a Magyar Köztársaság elnökének, Sólyom Lászlónak a sikertelen látogatását valamint a tagságon belül uralkodó viszonyok fékező hatását sorolta.
A bánáti küldöttek nem véleményezték a beszámoló tartalmát. Összesen hét küldött mondta el a véleményét. Voltak észrevételek, amelyek a nemzeti tanácsokról és Vajdaság hatásköréről szóló törvény nem megfelelő tartalmára vonatkoztak. Varnyú Ernő a szerémségi mezőgazdaságban uralkodó állapotokról beszélt és javasolta, hogy a közeljövőben a VMSZ hosszú távú partnereit a szociáldemokrata irányultságú pártok között keresse. Szó volt még a vajdasági fejlesztési hálózatról, a területi autonómiáról, a bácskai magyar többségű önkormányzatok együttműködéséről és a vajdasági magyar választói névjegyzék összeállításáról. Az elnöki beszámolóra reagálva Józsa László, a MNT elnöke, kiemelte, hogy a névjegyzék összeállítása példaértékű a Kárpát-medencében, az anyaország határain túl élő magyarság számára, mivel máshol eddig, ezt a választói névjegyzéket nem sikerült összeállítani.
Pásztor István reflektálva a felszólalók észrevételeire, kifejtette véleményét, hogy a területi autonómia kérdése még nem kerülhet az asztalra, Vajdaság hatásköréről szóló törvény hosszútávon a jelenlegi formában megmarad. Az elnök megerősítette, hogy a VMSZ továbbra is a Magyar Koalíció fenntartását a civil szférával, értelmiséggel, egyházakkal és a polgárokkal való együttműködésben látja, a vajdasági fejlesztési hálózat pedig minden magyarlakta településre ki fog terjedni.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta az elnöki beszámolót.
A továbbiakban Varga László parlamenti képviselő a VMSZ alapszabályzatának módosításra tett javaslatokat, mivel azt a pártokról szóló törvénnyel szükséges összhangba hozni. Az egyhangúan elfogadott módosítási javaslatokba belekerültek a következő tételek:
- az alapszabályzatban belekerül Vajdaság autonómiája és a kisebbségi autonómia fogalmak, mint célkitűzések,
- a közvállalatokban és más szférában a részarányos foglalkoztatottság,
- a közgyűlésen résztvevő küldötteknek a száma kibővül a VMSZ 45 tanácstagjával,
- a közgyűlés fölhatalmazta a tanácsot, hogy végezze el a párt bejegyzésével kapcsolatos további tevékenységeket.
A közgyűlés további részében a tervek és feladatok voltak napirenden. Pásztor István vitaindítójában javasolta, hogy:
- a VMSZ hosszú távú feladata az önállóság megtartása legyen minden szinten,
- a párt sikerességre törő ambíciójának fontosságáról nem kell megfeledkezni,
- a beszűkülési állapotot el kell fogadni, de nem szabad belenyugodni.
- a megválasztott képviselők, tisztségviselők, minden szinten a mandátum felénél szembe kell, hogy nézzenek a választóknak adott ígéretekkel,
- folytatni kell a megkezdett építkezéseket a közösségben, intézményekben, kollégiumokban, stb.
- a rövid távú és legaktuálisabb feladat a vajdasági magyar választói névjegyzék összeállítása és e cél megvalósítása érdekében megkezdődődjön a kampány.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatokat, majd Kovács Elvira néhány mondatban a Női Fórum fontosságáról szólt, továbbá Dudás Károly és Józsa László a kérdőívekről és a névjegyzékkel kapcsolatos részletekről beszélt.
Végezetül Pásztor István összefoglalójára került sor. Zárszavában kiemelte, hogy a VMSZ-nek sikerült részben szembenézni önmagával, de még sok mindennel kibővíthetők a közgyűlésen elhangzott témák.
Balanyi Sándor

   
   
   
   
   
   
Főoldal