Honlapunk fenntartását a Szülõföld Alap támogatja

 
 
 
Kanadaiak oldala
 
 

Tûri család

Töröcsik család

websas.hu

 
Kerékpárosok felvonulása 2009.
 
freestat.hu
   
   
   
   
   
   
 
  Hírek
Lukácsfalva és környéke
Képekben - röviden
2009.12.27-én,

Lukácsfalván a Szent Család vasárnapján, Kalapis Sztoján atya áldásban részesítette a szentmisén jelenlévõ családokat.
Elmélkedés:
„Kérdések és kínok várnak a gyermekekre és a szülõkre, mégsem árthat semmi azoknak a gyermekeknek, akiket szeretnek, és azoknak a szülõknek, akik bíznak és készek életüket adni a gyermekekért és egymásért.”

Bõvebben...

 
KARÁCSONYI ÜZENET
A karácsonyi eseményeknek fõszereplõje mindig is Jézus, Mária és József fia, aki Betlehemben született. Ennek a csodás eseménynek azonban, amikor Isten belépett a történelmünkbe, voltak mellékszereplõi is. Olyanok, akikrõl megemlékeznek az evangélisták, akik kapcsolatban vannak Jézus születésével. Ilyen mellékszereplõk az angyalok és a pásztorok. Angyalokkal többször is találkozunk Jézus születésével kapcsolatban: Gábriel látogatta meg Máriát és közölte vele, hogy Isten õt választotta ki Fiának édesanyjává. Angyalok jelezték a pásztoroknak a Kisgyermek születését és vezették el õket a jászolhoz. Az angyalok kórusa dicsõítette Istent, és hirdetett békét az embereknek a földön. Angyalok figyelmeztették Józsefet, hogy szökjenek Egyiptomba, mert Heródes keresi a gyereket, és meg akarja ölni. A pásztorok Jézus születésekor nomád törzsek tagjai voltak, a társadalmi élet létrájának a legalacsonyabb fokán álltak. Mégis nekik jelentették az angyalok, hogy megszületett a várva várt Messiás, Jézus Krisztus. A mellékszereplõk nem csak élõ, értelmes lények voltak, de az anyagi világ is részt kívánt venni ebben a fantasztikus csodában: Isten Fia gyermekké lett és köztünk van! Az égen egy teljesen új csillag jelent meg, hirdetik az Evangéliumok. Jézus tiszteletére. Ma, tudományos felmérések alapján tudjuk, hogy egy ritkán visszatérõ üstökösrõl van szó, de ez nem kisebbíti a jelenség nagyságát: pont akkor jelent meg az üstökös-csillag, amikor Jézus született. És a hívõ szemeknek ez a csillag az újonnan született zsidók királyát hirdette! Ennek a csillagnak hittek a napkeleti bölcsek, ezt a csillagot követték egész a betlehemi szállásig, ahol megtalálták Jézust, Máriát és Józsefet. A betlehemi csillagot sokan látták az égen, megcsodálták fényességét, de kevesen mentek utána, kevesen követték.
Kedves keresztény testvéreim és jóindulatú emberek! Kívánom, hogy mi is – mint az angyalok –, dicsõítsük Istent, mint emberek pedig építsük a békét a földön! Hagyjunk mindent magunk mögött, mint a pásztorok, és siessünk a jászolhoz, hogy lerójuk tiszteletünket a betlehemi Jézusnak! És végezetül: vegyük észre azt a csillagot a mi életünkben, amely el fog vezetni minket a kis Jézushoz. Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet!
+Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspök
December 16-án, a muzslyai Emmausz fiúkollégiumban látogatott Orbán Viktor a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke.
Vajdasági körútja folyamán 13 óra után érkezett Muzslyára. A muzslyai fiúkollégiumban Kalapis Stojan atya, a kollégium igazgatója, köszöntötte, majd bemutatta a kollégiumot. Jelen voltak még a Helyi Közösség tanácstagjai, civil egyesületek képviselõi és a VMSZ Városi elnökség tagjai. A Fidesz elnökét a körútján végigkísérte Német Zsolt országgyûlési képviselõ és számos magasrangú vajdasági magyar politikus és tisztségviselõ. Az elnök látogatásának apropója a készülõben lévõ magyar választói névjegyzék volt, de szavai szerint a vajdasági magyarság példaértékû magatartása után nem a regisztrálásra kell biztatni a vajdaságiakat, hanem az utána következõ idõszakra, amikor még nagyobb felelõsség hárul a vezetõkre, és amikor sor kerül arra, hogy a magyarság döntsön saját sorsáról.
Bõvebben...

ALÁÍRÁSGYÛJTÉS LUKÁCSFALVÁN

Tíz nappal ezelõtt, november 17-én kezdõdött meg az aláírásgyûjtés Lukácsfalván. A 600 lakosú településen 430 polgár rendelkezik szavazati joggal. Ebbõl 304-en magyar nemzetiségûek. Két aláírásgyûjtõ aktivista két hét alatt a polgárok majdnem a felét kereste fel. Eddig 120-an éltek a lehetõséggel, hogy aláírják az ûrlapokat, amelyekben kérelmezik a magyar nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékébe való felvételét. Ez a felkeresetteknek a 90%

Az alírásgyûjtés folyamatáról Balanyi Sándor aktivista nyilatkozott.

November 19-én, Erzsébet napján tartották meg Erzsébetlakon a búcsút. Az ünnepi szentmisét msgr. Gyuris László, nagybecskereki plébános celebrálta paptestvéreivel együtt. A templombúcsú alkalmából Erzsébetlakra vendégek érkeztek, Vonyarcvashegyérõl, Törökfaluból, egyházközösségek képviselõi a környékbeli településekrõl, községi, tartományi képviselõk, a Magyar Köztársaság nagykövetségérõl, a román és a magyar Nemzeti tanácsok képviselõi, valamint az Erdélyi Homoródszentmártonról. Az utóbbi település képviselõivel, ünnepélyes kereteken belül lett aláírva az együttmûködési megállapodás. Az erzsébetlaki helyi közösség vezetõsége az utóbbi egy év alatt együttmûködési megállapodásokat kötött egy magyarországi – Vonyarcvashegye, és egy romániai – Homoródszentmárton településsel.
Bõvebben...
„Él nemzet e hazán”

A szózatból való idézet volt a mottója a Vajdasági Magyar Szövetség 13. Közgyûlésének, amely november 14-én volt megtartva Adán.
A szavazati joggal felhatalmazott 250 küldött közül 222-en voltak jelen, Nagybecskerek községébõl 11-en. Muzslyáról Csordás Szilvia, Vidrács Krisztina és Tápai János, Nagybecskerekrõl Tóth Glemba Klára, Puskás János és Szõke Árpád, Erzsébetlakról Halász István és Nagy Mihály, Szentmihályról Kovács Elvira és Lukácsfalváról Parigrósz István és Balanyi Sándor
.
Bõvebben...

Hálaadó szentmise.
A Kisboldogasszony egyházközösség hívõi, vasárnap november 8-án, hálaadó szentmisében köszönték meg az idei termést és egyben a terménymegáldás ünnepét tartották.
A képen: - Az oltár elé helyezett termékek mellett, Kalapis Sztoján atya az oltári szentség kiosztását végzi.

Lukácsfalva, 2009.11.01.
Mindenszentek van és halottak napja. Ilyenkor, ha csak tehetjük, virágot viszünk ki szeretteink sírjára, s meggyújtjuk kegyeletünk gyertyáit ...
Lukácsfalván Mindenszentek ünnepén, a szentmise után Kalapis Sztoján atyával kivonultak a hívek a temetõbe és közösen imádkoztak az elhunyt hozzátartozók lelki üdvéért.

 

Október 9-én, a Lelki Egészség Világnapja alkalmából, Nagybecskerek központjában, más civil egyesületek mellett, kampányrendezvényben vett részt a Caritas muzslyai ágazata is. A járókelõknek oktató jellegû szórólapokat osztogattak, amelyekben az érdeklõdõk a depresszió és a skizofrénia betegségekkel ismerkedhettek meg.
ÚJ KERESZTET ÁLLÍTOTTAK LUKÁCSFALVA BEJÁRATÁNÁL
A hétvégén tartották meg Lukácsfalván a faluünnepet, azonban a templombúcsú valójában ma, Kisboldogasszony napján van. Ebbõl az alkalomból egy új keresztet állítottak fel a falu bejáratánál, a Lukácsfalvát Muzslyával összekötõ út kezdetén. Kalapis Sztoján atya az ünnepi szentmise után a keresztnél megköszönte Gombár Ernõnek és Szimónának, a helybeli fiatal házaspárnak, hogy kezdeményezték a kereszt felújítását. Továbbá köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a munkálatokban, mert az atya szerint egy összefogás gyümölcsét jelképezi a lukácsfalvi kereszt, hiszen a gyerekektõl kezdõdõen, két muzslyai mester, valamint idõsebb helybeliek, és a muzslyai kollégisták is segítettek.
Az új kereszt megáldásán készült fotó egyébként másról is információt közöl. Egy kis jóakarattal (netán a törvények betartásával!) a táblára talán fölfért volna Lukácsfalva magyar neve is.

k-ko

A lukácsfalvai kertészek az écskai piacon is kínálják árújukat. 2009.július 25-én a paradicsomot 25-40 dinárért lehetett eladni.
Muzslyán a cukrászda elõtt is piac van?
Az V. Paradicsom napokat Lukácsfalván Mileta Mihajlov Nagybecskerek város polgármestere és Goran Kauriæ polgármester helyettes nyitották meg. A versenyzõket és a látogatókat üdvözölték a helyi közösség tanácselnöke Mészáros István, Sztankulóv József tanácstag és Balanyi Sándor a Fehér tó - HÁKE nevében.
bõvebben...

Keresztelõ Szent János napján, június 24-én, templombúcsú volt Écskán. Az ünnepségre Erzsébetlakról, Muzslyáról és Lukácsfalváról jöttek el a hívõk. Az ünnepi szentmisét Hajdú Sándor magyarcsrnyei plébános celebrálta, Janez Jelen és Tratnjek Stanko paptestvéreivel együtt.

Expo-Agro Banat néven június 23-ától 25-ig nemzetközi mezõgazdasági kiállítást tartanak Nagybecskereken. A lukácsfalvi Fehér tó - HÁKE kiskancsikásai felléptek a megnyitón és szakácsai birkapaprikást fõztek a rangos vendégek részére. A paprikásfõzés versenyjellegû volt. A 10 versenyzõ közül az elsõ helyen ifj. Budai Zoltán, másodikon id. Budai Zoltán, harmadikon Kenderesi István, negyediken Ladvánszky István, ötödiken Törköly Dávid végzett.
A rendezvény célja az egész régió mezõgazdaságának fellendítése, elsõsorban a folyamatos üzleti találkozások és egymás megismerése útján
.


Plébánianap volt Lukácsfalván

Vasárnap, június 14-én a Kis Boldogasszony egyházközösség plébánia napot tartott. Az ünnepségen részt vettek a hívõk és meghívót kaptak mindazok a személyek akik bármiben belesegítettek a két évig tartó templom tatarozásába. A szentmise közben Sztoján atya megkeresztelte Kovács Viktóriát, majd a hívõk közös ebéden vettek részt a Fehér tó - HÁKE székhelyén. A Kanadában élõ Tûri család is inernetes kapcsolat révén, Skype-on keresztül, köszöntötte az ünnepségen résztvevõket. Az egyházközösséget jelenlétükkel megtisztelték Mészáros István helyi közösség tanácselnöke és Goran Kauriæ Nagybecskerek város alpolgármestere.


Történelmi feliratok a katolikus templomban.
Június 7-re, az elsõ áldozásra befejezõdött a két évig tartó katolikus templom tatarozása. Az idén a padlócserét és az automatikus villanyharang felszerelését végezték el. Érdemes kiemelni, hogy a munkálatokban részt vettek a fiatalok a szülõk és minden hívõ valamivel hozzájárult a tatarozás elvégzéséhez.
A templomból a bútorzatot ki kellett vinni és rakodás közben két érdekes feliratot találtak. Az egyik pad alján a következõ szöveg van írva grafitceruzával: Készítette Kolláth Ede Écskán 1928 március havában.
A másik feliratot egy 40x40 cm márványkõre ragasztott papiroson találták. A márványkõ bele van építve az oltári asztalba. Ez a felirat latinul van írva és Sztoján atya tolmácsolásából kiderült, hogy 1928. május 28-án lett felszentelve a templom és az akkori belgrádi érsek Joannes Raphael Rodic – Urbanae Coronatae szenté avatott, földi maradványait helyezte el a márványkõbe beépített üregbe.

Bábszínház Lukácsfalván
Április 26-án, vasárnap Lukácsfalván vendégszerepelt a szegedi Barboncás bábszínház a Fekete kisasszony címû darabjával. A mese önfeledt kikapcsolódást nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt (a lakosság 8% volt a nézõtérben).
2009.04.26.
Faluszépítés
2009.04.05.
Virágvasárnap,
Lukácsfalva
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
bõvebben...

Falugyûlés volt Lukácsfalván
2009. február 15-én, falugyûlést tartott a helyi tanács Lukácsfalván. A választópolgárok elõtt a tanács tagjai beszámoltak a 2008-as év tevékenységeirõl és ismertették a 2009-es munkatervet. A falugyûlésen 35 szavazattal rendelkezõ polgár vett részt. A választók listáján szereplõknek ez a 8%-a. A beszámoló után, komoly észrevételek hangzottak el a végbe vitt munkálatokról:
bõvebben...

2008.12.18.
Együtt ünnepeltük a szeretet ünnepét
2008.12.07.
Pravoszláv templom épül Lukácsfalván. Az alap felszentelése.

2008.12.10.
Az újvidéki rádió Falumûsor szerkesztõje, Gallusz László látogatott el Lukácsfalvára. 2009. elsõ Falumûsorában Lukácsfalváról lesz szó

2008.12.09.
A Fehér tó - HÁKE tevékenysége iránt érdeklõdnek. RTS "Znanje-imanje" forgatócsoportja Lukácsfalván

Mikulás a Fehér tó-ban
2008.12.06.

bõvebben

Erzsébetlaki búcsú
2008.11.19.

bõvebben

Pásztor nap - Muzslya
2008.11.08.

bõvebben

Muzslya-Lukácsfalva közötti út megnyitása - 2008.10.17.

bõvebben

Lukácsfalva, 2008.09.06-07., Kisboldogasszony napja

bõvebben

Lukácsfalviak
Sándorfalván a Fehér tó mellett

bõvebben

Elõkészületek a Falu napjának (Búcsú - 2008.09.6-7.) megünneplésére

2008.08.07-én

A Bega-Temes karaván II. része
Temes megye,
2008.06.19-21.

képek
»»»»»»»»»
Bega -Temes karaván és székhely avatás
A Bega és Temes – folyók, melyek összekötnek elnevezésû, határokon átívelõ projektum immár a tizedik hónapjába lépett. Mint ismeretes a temesvári Szórvány Alapítvány projektumában a lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédo Egyesület a partner.
• A szalagot dr. Zsoldos Ferenc a vajdasági civil szféra kiemelkedõ egyénisége vágta el. Megnyitóbeszédében a következõket mondta:
»»»»»»»»»
Június 8-án a Fehér tó - HÁKE fogadja Lukácsfalván a Bega - Temes karaván részvevõit, .
Ez a karaván, amelyben 10 Bega-Temes menti település képviselõi vesznek részt, Romániából indul és ellátogat, Bánátban 10 Bega-Temes melletti településre.
A karaván itt tartózkodása idején, június 8-án, vasárnap 17 órakkor lesz megnyitva az egyesület székhelye.
mûsor »»»

2008-ban a Paradicsom napok már júliusban elkezdõdnek
Nagypénteken és szombaton nem szólnak a harangok.
Reggel délben és este a gyerekek kerepelõkkel járják a falut és énekelnek.
Lukácsfalván , Nagypénteken kerepelõk hangjára ébredtünk - reggel 7 órakkor.
Holnap lesz, holnap lesz, Húsvét elsõ napja,
Nem szól már, nem szól már a kerepelõ hangja,
Szól a harang, giling-galang,
Jó emberek dicsérjétek
Az Úr Jézus szent nevét,
Adjon az Isten jó szerencsét,
Minékünk is egy pár garast,
Vagyis egy pár piros tojást.

A Fehér tó -HÁKE társszervezõje volt a Bega és a Temes - ami összeköt, elnevezésû kiállításnak Temesváron 2008.02.22-én
A Muzslya-Lukácsfalva közötti út építésének kezdete
2008.02.02.


Muzslya-Lukácsfalva közötti útnak az alapkõ letétele

2008.01.15.

Kovács Elvíra
parlamenti képviselõnõ a
lukácsfalvi gyerekeknek
csomagokat hozott
2007.12.28.
10 éves a Muzslyai Újság -2007.12.14.
Lakosági fórum
Muzslya 2007.12.14
.
Tanfolyam a kollégiumban
2007.12.14-15.

Kancsikások
2007.11.24.


2007.11.19.
Erzsébet Lak - 800

Szerződés
2007. 12. 27-én, Újvidéken 28 sikeresen pályázó, civil egyesület képviselõje írta alá a szerzõdést a Vajdaság Autónom Tartomány Nonprofit Szektor Fejlesztési Alapjával. A pályázat témája a Környezetvédelem fejlesztése volt. A Fehér tó – HÁKE a már folyamatban lévõ Bega és a Temes – folyók melyek összekötnek projektumra építette a jelenlegi pályázatát. A beérkezett fölül 180 pályázat közül, a bíráló bizotság kb. 120 projektumot tartalmilag és formailag kielégítõnek minõsített, de csak 28 kiemelkedõ projektumot javasolt pénzelésre. A 3 altéma közül a Fehér tó egyesület, a nyertes pályázatát aktív tevékenységeire adta be. A 28 nyertes egyesület közül 10-en az aktív tevékenységekre, 8-an a képzésekre és 10-en tájékoztatásra pályáztak.
A nyertesek között 7 bánáti, 16 bácskai és 5 szerémségi egyesület volt
.
Kampány

Október 2-án, Nagybecskereken a Mezõgazdasági minisztérium és a Európai Újjáépítési Alap szervezésében kampánybemutató lett tartva Szerbia vidékfejlesztési tervérol 2008-2013-ig.Erre a bemutatóra a nagybecskereki Meõgazdasági Intézet javaslatára, meghívást kapott a lukácsfalvi Fehér tó –HÁKE is...»»»

Szabadka 2007.szeptember 29. - Civil hírek

- A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, a Szekeres László Alapítvány székhelyében, aláírta a támogatásról szóló szerzõdést. A támogatást megelõzõen, pályázat útján lett meghatározva a vajdasági civil egyesületeknek odaítélt pénzösszegek nagysága...»»»
- A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, részt vett a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács a CIVILEK A KÖZÖS JÖVÕÉRT címu kerek asztal megbeszélés második részén, amelyre 2007. szeptember 29-én (szombaton) került sor...»»»

Lukácsfalva - Muzslya

2007. szeptember 13.Tavaszra megépül az út? A nagybecskereki község 870 millió dinárt kapott a Tartományi Nagyberuházási Alapból és a sportcsarnok befejezésére odaítélt 50 millióval együtt összesen 11 millió eurónyi összeggel rendelkezik. Ennek a pénznek a felhasználásáról beszélt, szeptember 12-i sajtótájékoztatóján Goran Knezevic községi elnök, megjegyezve, hogy most ezekkel a számadatokkal olyan pártok is büszkélkednek, melyek nemrég még hallani sem akartak Vajdaság autonómiájáról... bõvebben


2007. július.17.
A Fehér tó - HÁKE, együttmûködési megállapodást kötött az aradáci Igraliste, polgárok csoportjával. Az egyesület mûszaki - háttér támogatásban részesíti az említett csoportot és belesegít, hogy Aradácon, a BCIF támogatásával, kiépüljön egy játszótér.

 

web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150