Lukácsfalva
Ha elhagyjuk Écskát, a Bega hídjára érünk, ami összeköti Lukácsfalvát a világgal. A ritka vendég talán el is tévedne a bánáti rónaságban, de Lukácsfalván aligha. A faluba érkezõket gyönyörű virágoskertek és fóliasátrak fogadják. A lukácsiak paradicsommal, káposztával és más konyhakerti veteménnyel piacoznak. Kora tavasztól késõ õszig ellátják a nagybecskereki, az újvidéki, a belgrádi lakosokat árúval. A falu lakói fõleg földműves emberek, akik a határon túl is ismert kertészek. Jószágtenyésztõk és halászok is vannak, az utóbbiak az Écska halgazdaságban dolgoznak.
A falu napját, szeptember 8-án, ünnepelik. Kisboldogasszony a falu védõszentje. >>>
   

Lukácsfalván ma kettős ünnep volt: a templombúcsút és a XV. Paradicsomnapot tartották meg.

A Kisboldogasszony templomban ünnepi szentmisét szolgáltattak, amelyet Halmai János törökbecsei káplán celebrált, Tratnjek Stanko atyával és Jelen Janez atyával együtt. A falu központjában néhány bazáros, cukrász is hozzájárult a búcsúi hangulathoz.

A falunap alkalmával, immár 15. alkalommal tartották meg a Paradicsomnapot, amelynek a fő szervezője a Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület. A rendezvényt Sztojkó József, a nagybecskereki városi tanács tagja nyitotta meg, aki rámutatott a helyiek törekvésére, hogy szervezetten, együttműködve, milyen hatalmasat mernek álmodni, és évről évre mind több vendéggel megszervezik a Paradicsomnapot, amely mind több termelőt, mind több versenyzőt szólít meg.

A megnyitó részét képezte az alkalmi művelődési műsor is, amelynek keretében felléptek a Muzslai Petőfi Sándor MME fiatal műkedvelői, a Kisbanda citerazenekar, a Harmatcsöpp és a Százszorszép néptáncegyüttes.

A Paradicsomnap alkalmával az idén is három kategóriában mérettették meg magukat a résztvevők. A friss paradicsom mezőnyben összesen 27 mintát kóstolt meg a zsűri, a befőtt paradicsommal 19 versenyző szerepelt, emellett az óriásra nőtt termékekkel is versenyeztek, azokból is volt 17 darab. A résztvevők Budapesttől Belgrádig képviseltették magukat, de természetesen jelen voltak a testvértelepülés képviselői Berekfürdőről, és sokan jöttek a környező településekről, s immár nyolcadik éve tisztelik meg jelenlétükkel az eseményt a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségéből is.

Az idén a legízletesebb paradicsom a muzslyai Sziveri Mihálynál termett, a második díjas lett a muzslyai Bajtai Ilona, míg a friss paradicsom mezőnyben a harmadik helyen végzett az erzsébetlaki Sladeček Darko. A befőttek kategóriájában első díjat érdemelt ki a magyarittabéi Bajusz Albert, a második díjat az erzsébetlaki Sladeček Darko vehette át, míg a harmadik díjas lett a lukácsfalvi Tűri Snežana. A legnagyobb terméssel dicsekedhet a péterrévei Golušin Gizella, aki egy 970 grammos paradicsomot hozott, a második termés 940 grammot nyomott, azt az erzsébetlaki Bancsov Elvira nevelte, a harmadik legnagyobb paradicsomot a nagybecskereki Vladislav Babić hozta, amely 910 grammosra nőtt.


Gyapjúból készített vastag harisnya – fuszekli.

 


A gyapjút a birkanyírás után, kiválogatni, kimosni, megszárítani és száraz helyen tárolni. A gyapjú tavasztól télig áll a padláson, vagy kotárkában és a tél beálltával nekikezdenek a fonni tudó háziasszonyok a rokkán megfonni fonálba a gyapjút.

A rokka leginkább fából készült kézimunka és lábbal hajtják meg, míg az ügyes háziasszonyok kézzel sodorják a gyapjút és az feltekerődik a rokka felső részén az orsón keresztül. Erről gombolyagba letekerik és készen áll a kötésre, amelyhez 4 kötőtű szükséges. Lukácsfalván mindössze 1-2 rokka található, amelyek használhatók és lehet rajtuk fonni.

Gyapjút is nehezen lehet beszerezni, így manapság előfordul, hogy nem újonnan fonott gyapjúból kötik a fuszeklikat, hanem kibontott öreg cetterekből, pruszlikokból és hasonlóból. A fuszekli kötés nem csak a népművészet-népi kézművesség kategóriába tartozik, hanem a műszaki helyi megoldások kategóriába is, mivel a megkötött fuszeklikat decembertől a piacra viszik, valamint a helybéliek háztól megvásárolják.

A fuszekli kötés nem csak a népművészet-népi kézművesség kategóriába tartozik, hanem a műszaki helyi megoldások kategóriába is.

Az értéktárba azért van javasolva, mert a követelményekben meghatározott legalább 3 kategóriába besorolható és az eredését visszakövethetjük a múlt század elejére. A fuszekli kötés, valamint a gyapjú fonás tudományát, ez idáig nem sikerült átvinni a fiatalokra, így fennáll a veszély, hogy feledésbe merül.Csomagosztás Lukácsfalván


A nagybecskereki körzeti VMSZ szervezete és a helybéli tagozat, a lukácsfalvi helyi közösség segítségével, szerdán január 14-én, 23 csomagot osztott el.

A csomagokban 2kg liszt, 1 liter olaj és 1 kg cukor volt.

A mostani kiosztott csomagokat az egyedül élő, idős polgárok vehették át a helyi közösségben létező szociális helyzetfelmérés alapján.

 

A támogatott személyeknek Huszta Zoltán tanácselnök adta át az étkezéshez alapvető kellékeket tartalmazó élelmiszercsomagokat.


Mindenszentek, halottaknapja

Mindenszentek napján, a szentmise után, Kalapis Stojan atya sírszentelést végzett a lukácsfalvi temetőben. A híveknek alkalmuk volt imádkozni az elhunyt családtagokért, ismerősökért és az aprószentekért.


Testvér települési találkozó Berekfürdőn - 2012

Július 27-től 30-ig tartott Berekfürdőn az idei testvér települési találkozó, amelyen részt vettek a tavaly márciusban létrehozott hálózat tagjai.

Magyarországról – Berekfürdő és Zalakomárom,
Erdélyből – Csíkszentkirály,
Felvidékről – Krasznahorkaváralja,
Kárpátaljáról – Tiszapéterfalva,
Délvidékről – Lukácsfalva
Lengyelországból - Zator

Lukácsfalva küldöttsége a következő összetételben képviselte a települést:

- Bakaji Szász Erzsébet- Helyi közösség elnöke,
- Balanyi Sándor – Helyi közösség alelnöke,
- Hlavcsa Vladislav – Tanácstag
- Bakos Katica – kertész,
- Bakaji József – amatőr szakács,
- Ladvánszky István – Fehér tó – HÁKE kancsikások alosztályának a szakvezetője,
- Bakos Leona – kancsikás,
- Balanyi Réka – kancsikás és
- Bakos Ernő – a Fehér tó – HÁKE elnökségi tagja.

A műsor szerint a bemutatkozásra szombaton került sor, amikor a testvértelepülések gasztronómiai szokásait mutatták be. A menü Kárpátaljai Betyár levesből, Zatori bigos kóstolóból, Erdélyi túrós puliszkából, Felvidéki juhtúrós sztrapacska kóstolóból és a Lukácsfalvi paradicsom és paprika kóstolóból állt össze.

A testvértelepülések három órányi közös, művelődési műsorral kedveskedtek a strandfürdő vendégeinek. Lukácsfalváról a Fehér tó egyesület tagjai verseket, balladákat, népdalokat adtak elő, valamint a kancsikások egyéni és közös bemutatóval léptek fel.

A lukácsfalvi küldöttség utazási költségeit a Magyar Nemzeti Tanács fedezte.


Két év elteltével újra népgyűlés volt szervezve Lukácsfalván.
Februárban letelt a mandátuma a HK Tanácsának és a márciusban megválasztott új tanácstagok, miután megismerkedtek a folyamatban lévő tevékenységekkel, falugyűlés megtartását kezdeményezték. A napirenden az eddigi tanács munkájáról és a jövendőbeli feladatokról kellett volna tájékoztatót tartani a választópolgároknak. Sajnos az előbbi téma elmaradt, mivel a régi tanács vezetősége (demokrata párt körüli tömörülés) nem jelent meg a népgyűlésen, időközben az újonnan megválasztott tanácsból is kiléptek a demokraták, így jelenleg négy tanácsnokra hárult a falu vezetése, kettő a Vajdasági Magyar Szövetségből és kettő a Vajdasági Szociáldemokrata Ligából került be a tanácsba.
- Bakaji Szász Erzsébet - tanácselnök
- Balanyi Sándor - elnökhelyettes
- Bakos Ervin - tag
- Hlavcsa Vlado - tag
A népgyűlésen, a jelenlévők, részletes tájékoztatást kaphattak a falu jelenlegi helyzetéről. A tanácstagok megígérték, hogy a forráshiányt pályázatok útján fogják pótolni és a tervekből, ha keveset is, de néhányat meg fognak valósítani, elsősorban a Falunapjának a megszervezését és a Lukács Lázár emlékpark kiépítését.
Tanácsválasztás a helyi közösségben

Letelt Lukácsfalván a négy éves mandátuma a 7 tagú Tanácsnak. Március 4-én urnák elé vonulhatott a 425 szavazati joggal rendelkező polgár. A 11 jelölt közül 7 tanácstagra é 3 tagú ellenőrző bizottság 3 tagjelöltjére lehetett szavazni. 165 szavazó (38,5%) élt jogával és adta le a voksát a jelöltekre.
A végső eredmények:

A Tanácsba az első 7 jelölt jutott be:

• Balanyi Sándor - 85 szavazat
• Molnár Katalin – 83 szavazat
• Hlavcsa Vlado – 74 szavazat
• Sztankulóv József – 74 szavazat
• Bakaji Szász Erzsébet – 73 szavazat
• Bakos Ervin – 70 szavazat
• Csonti Tibor – 68 szavazat• Bakić Éva – 64 szavazat
• Bodor Oszkár - 64 szavazat
• Huszta Róbert - 62 szavazat
• Mészáros Pista - 56 szavazat

Az Ellenőrző bizottságba mindhárom jelölt jutott be

• Mészáros Kornélija
• Molnár Nándor
• Kelemen Mónika

A Tél

A Tél hirtelen megmutatta az igazi arcát és többé/kevésbé meglepte illetve ellepte kis falunkat... Ennek az eseménynek talán legjobban örültek a gyerekek, de nem igen a kertészek is, akik fóliasátrak alatt termelnek. Nagy gondot okoz számukra a rengeteg mennyiségű leesett hó, mely teljesen befödte a fóliasátrakat és minden lehető módon próbálkoznak küzdeni a havas takaró ellen, hisz ha nem söprik le, nagy a lehetőség, hogy beszakad és cserbe megy az egész évi küzdelem. Így néz ki belülről a beárnyékolt "palánták otthona”...

Nikolić Adrián

fotó: Balanyi Réka

Éjféli mise Lukácsfalván

Az elmúlt évekhez képest jóval több érdeklődő jelenlétében tartották a lukácsfalvi templomban az idei éjféli szentmisét, amely 22 órakor kezdődött.
A szentmise előtt, Nikolić Adrián vezetésével a hittanosok elszerepelték Hans Christian Andersen meséjének: A kis gyufaárus lány átdolgozott változatát.
A szentmisét Kalapis Stojan atya celebrálta.
Különös látvány volt a templom sarkában, a fiatalok által felállított betlehemi istálló.

A lukácsfalvi Kisboldogasszony egyházközösség hívői, november 1-én, a szentmise után a helybéli temető keresztjénél, közös imával emlékeztek az elhunyt hozzátartozóikra. Kalapis Stojan atya sírszentelést is végzett.

Támadják a kutyák a népszámlálókat!?

A Blic napilap arról számolt be, hogy valahol közép-Szerbiában, egyes népszámlálók eltévedtek az erdőben, másokat pedig megtámadták a kutyák. Ott, ez okok miatt, a terepjárástól elálltak a népszámláló biztosok, majd kibérelt kocsival folytatták az összeírást.
Lukácsfalvát is tanyavilág veszi körbe. Sok víz, kanálisok és töltések között lehet eljutni valamennyi házhoz. A képen, a lukácsfalvi Balanyi Ilona, a népszámlálókra vonatkozó kitűzőjével és táskájával. Ő bringával a tanyavilágon végzi a feladatát. Eddig az ott tartózkodó polgárokkal, csőszökkel és a halakkal is egyaránt, megvolt a békesség.

Szent Gellért-díj Fodor Istvánnak
A Nagybecskereki Egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából hálaadó ünnepi szentmisét mutattak be a nagybecskereki székesegyházban. Szeptember 24-én 10 órától Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek, dr. Német László püspökkel, Stanislav Hočevar belgrádi érsekkel, msgr. Huzsvár László Nyugalmazott püspökkel, Veres András szombathelyi megyéspüspökkel, Piros Ferenc Magyarországról tartományfőnökkel, Orlando Antonini pápai nunciussal és a bánáti egyházmegye paptestvéreivel együtt, mutatta be az ünnepi szentmisét. A bíboros atya szentbeszédében kihangsúlyozta az egyházmegye létrehozásának fontosságát valamint kitért létrejöttének történetére: - 1971-ben a szentatya kinevezte Jung Tamás nagybecskereki plébánost apostoli kormányzóvá, címzetes püspöki titulussal. A Nagybecskereki Egyházmegyét 1986. december 16-án II. János Pál pápa alapította meg, annak első püspökévé pedig 1988 januárjában msgr. Huzsvár Lászlót nevezte ki. Nyugdíjba vonulása óta, pedig dr. Német László végzi ezt a tisztséget.
A jubileum alkalmából megalapított Szent Gellért-díj (amelyet világi személyek kaptak egyházi szolgálatukért) kiosztására is sor került. A díjat átvehették: - id. Oros József, Léphaft József és Slavica, Makán József, Gyólai József, Zahány József, Pászt Gyula, dr. Fessl Elisabeth de Alemany, Boldogasszony nővérek, a bázeli Szent Antal plébánia, Hermine Ziwritsch-Binder, valamint a Zilgen és Zilgen-Höfer család. Lukácsfalváról ezt a díjat Fodor István - Pityu bácsi érdemelte ki. A szentmise után a székesegyház kiskertjében Erdő Péter bíboros atya facsemetét ültetett, majd a magas rangú vendégek, többek között Szászfalvi László Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Nikowitz Oszkár Magyarország belgrádi nagykövete, Korsós Tamás szabadkai főkonzul, dr. Korhecz Tamás az MNT elnöke, Pásztor István a VMSZ elnöke, Aleksandar Marton Nagybecskerek város Képviselő testület elnökének, az egyházi tanácsok elnökei részére fogadás volt szervezve az écskai kastély éttermében. A fogadáson pohárköszöntő-beszédet tartott Szászfalvi László államtitkár, majd dr. Korhecz Tamás az MNT elnöke és Stanislav Hočevar belgrádi érsek.

Dr. Német László üdvözlő beszéde
Dr. Német László a Szent Gellért-díjról


Fodor István és Verona

 

 Bővebben...

Népszámláló biztosok kiképzése

Az október elsejétől kezdődő népszámlálást végző népszámlálás biztosok kiképzésen vesznek részt Muzslyán. Lukácsfalváról 5-en vállalták az összeírást. Szekeres Norbert, Bakaji-Szász Erzsébet, Szabó Dóra, Nikolić Adrián, Balanyi Ilona és Csonti-Kovács Ildikó a HK tanácsának titkárnője, mint koordinátor.
Fotó: K-KO

Testvér-települési találkozó Zalakomáron
A márciusban, Berekfürdőn megkötött, testvér-települési együttműködési megállapodás után, ötödik alkalommal találkoztak, Zalakomáron, a testvér-települések képviselői. A találkozó első napján, a vendéglátók jóvoltából, a résztvevőknek alkalmuk volt, a zalakarosi Gránit Gyógyfürdőben egy kellemes délelőttöt eltölteni. A délutáni műsorban a tiszapéterfalvi Kokas együttes koncertjét kísérhették végig a találkozó résztvevői. A vasárnapi műsor, a Szent István templomban, ünnepélyes szentmisével kezdődött, majd az érdeklődők, egy közeli, borpincébe látogattak. A délutáni műsor a művelődési házban zajlott, ahol a testvértelepülésekről érkező zenészek, hagyományápolók, táncosok, énekesek és kancsikások szórakoztatták a közönséget. A kétnapos rendezvény alatt, Varga Miklós, Zalakomár polgármestere által vezetett szakácscsapat, bő gasztronómiai kínálattal kedveskedett a vendégeknek. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő testülete jóvoltából, a 10 tagú lukácsfalvi küldöttségnek külön mini busz volt biztosítva, amellyel oda-vissza utazhattak. Ez alkalommal a búcsúkor hozott magyar könyvek mellé, az önkormányzat székeket és padokat adományozott a lukácsfalvi iskolának.
Bővebben...

Lukácsfalván készülődnek a Kárpát-medencei szintű Paradicsomnapokra
Nagybecskereken, a VMSZ városi szervezetének központi irodájában sajtótájékoztatót tartott Balanyi Sándor, a nagybecskereki városi szervezet alelnöke, a lukácsfalvi Fehér tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület elnöke. A sajtótájékoztató témája a lukácsfalvi események voltak, a közelmúltban történtekről számolt be az illetékes, ugyanakkor egy nagyméretű rendezvényt is bejelentett.
Bővebben...
Kónya-Kovács Otília

A csíksomlyói búcsún
A márciusi berekfürdői megállapodás után, a 6 testvértelepülés képviselői újra találkoztak. Lukácsfalva küldöttsége, a többi testvértelepülésekkel együtt, a pünkösdi ünnepek alatt, Hargita megyében, Csík Szentkirály település vendégei voltak. A három napos látogatás középpontja volt a gyalogos zarándoklat a CSÍK SZENTKIRÁLYI keresztaljával a csíksomlyói búcsúra. Lukácsfalva küldöttségét Mészáros Pista faluelnök vezette, melynek tagja volt Radu Djordje Nagybecskerek város képviselő testület tagja és Balanyi Sándor a Kisboldogasszony egyházközösség tanácsának elnöke.
A testvér-települési megállapodás létrejöttéhez és a pünkösdi látogatás megszervezéséhez hozzájárult a MNT, Nagybecskerek város önkormányzata, a Helyi közösség tanácsa és a Fehér tó Egyesület.
Bővebben...


Testvérvárosi kapcsolatok a Kárpát-medencében és azon túl elnevezésű projektumban vesz részt Lukácsfalva

Lukácsfalva település vezetősége 2011 elején kapcsolódott be ebbe a projektumba, azután, hogy egy budapesti tárgyaláson napirendre került Berekfürdő polgármesterének elképzelése és a jelenlévő MNT képviselői révén megtörtént az ajánlás. Így esett Délvidékről Lukácsfalvára a választás. Az elképzelés szerint 6 Kárpát-medencei kistelepülés testvér-települési kapcsolatot hozna létre. Ennek első lépcsőjeként rendezték meg Berekfürdőn február 18-20-ig tartó, polgármesterek Kárpát-medencei találkozóját. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondta, hogy a találkozón, összesen tizenöt település, Berekfürdő mellett, Magyarországról még Zalakomár, Isaszeg, Nyársapát és Kenderes, Erdélyből Csíkszentmárton, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkkozmás, Tusnád, Kászon és Csíkszentkirály, Felvidékről Krasznahorkaváralja, Kárpátaljáról Tiszapéterfalva és Délvidékről Lukácsfalva vezetője illetve képviselője vett részt. Mindannyian egyetértettek a testvérvárosi hálózat kialakításával, így a fenti települések közös testvérvárosi megállapodást írnak majd alá, ezzel is erősítve a határon túli magyar kapcsolatokat. A kerekasztal beszélgetés mellett bilaterális találkozókra is volt lehetőség. A megbeszéléseken részt vett Gyerkó László, az RMDSZ szenátora is, aki jónak tartja a bereki kezdeményezést. Bízik abban, hogy az önkormányzatok mellett lakossági, iskolai, nyugdíjas és idegenforgalmi kapcsolatok bővülését is hozza a testvérvárosi hálózat megalakítása, később pedig a barátok falva megépítése.
A bereki találkozó folytatásaként jövő hétvégén dr. Hajdu Lajos Zalakomár polgármesterével Lukácsfalvára látogat a testvérvárosi hálózat előkészítése érdekében.

A Közép-bánáti internetes portálnak a tanácskozásról így nyilatkoztak:
- Dr. Hajdú Lajos Berekfürdő polgármestere
- Zubánics László Tiszapéterfalva képviselője és az ukrajnai MNT tagja
- Varga Miklós Zalakomár polgármestere
(hangfelvételek)
Betlehemezés
Lukácsfalván, az idén is, három napig járták a falut a betlehemezők. A képen látható fiatalok, házról-házra járva bemutatták a hagyományos betlehemezés műsorát. Minden évben a Fehér tó – HÁKE székhelyén is befogadják, megvendégeljék a betlehemezőket és további kitartásra buzdítják őket.
Betlehemezés Lukácsfalván, 2010.12.21-én
Feltúrták, majd otthagyták
(Magyar Szó, 2010.11.21. Kecskés István)
Lukácsfalva főutcáját rajtaütésszerűen ellepték a munkagépek, fényképezték őket, majd két nap múlva angolosan távoztak. Két hete annak, hogy a Nagybecskerek melletti Lukácsfalván megjelentek a Vojvodinaput munkagépei és hozzáfogtak a főutca útburkolatának felújításához és kiszélesítéséhez. A munkálatokról előzetesen ugyan nem tájékoztatták a helyi tanácsot, de a lukácsfalviak kellemes meglepetésként vették tudomásul, hogy íme, róluk sem feledkeztek meg, végre sor kerül a negyven éve aszfaltozott Tito marsall utca felújítására is.
Bővebben...
Szélesebb lesz az út a nagyutcán
Október. 29-én, a nagybecskereki Vojvodinaput útépítő vállalat megkezdte a munkálatokat az út szélesítésén, a nagyutcán. A Muzslya felé vezető, 6 méter széles, műút pontosan 2 évvel ezelőtt épült ki, de csak a falu bejáratáig. A központig vezető, 900 méter hosszú útszakasz építésének folytatására mostanáig vártak a polgárok.

 
Szeptember 29-én megnyílt Belgrádban a 2. FRUVEG EXPO BALKAN 2010.. Ezen a nemzetközi kiállításon a gyümölcsök és a zöldségek feldolgozására, új technológiát és felszerelést bemutató forgalmazók és az organikus termelők vettek részt. A kiállítás október 2-ig volt nyitva. A balkáni országok mellett az EU-ból és Indiából is voltak kiállítók. A kiállítás fő célja, hogy fokozza a kivitelt Oroszországba és a Közel-Keletre. Bánátból Nagykikindáról, Nagybecskerekről és Lukácsfalváról is voltak termelők. Termékeiket az „Organska Srbija” Alap standjának keretein belül mutatták be. Lukácsfalváról a Balanyi gazdaság, a Hokkaidó típusú, 6 fajta, rétes- és sütni való japán tököket mutatta be A kiállítás megnyitóján Zaharije Trnavčević, ismert újságíró, a kiállítás koordinátora, köszöntötte a részvevőket.
Bővebben...
Szeretettel meghívjuk Önt
a 2010. szeptember 3. 4. és 5-én
(péntek, szombat, vasárnap)
Lukácsfalván
megtartásra kerülő
Falunapra
Program:

2010. szeptember 3-án (péntek)
17.00 órától
A mezőgazdaságra vonatkozó új törvények ismertetése,
Előadók:
Fremond Árpád Parlamenti Képviselő és
Dobai János – Tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes
(A Fehér tó – HÁKE székházában)

2010. szeptember 4-én (szombat)
17.00 órától
Halászlé főző verseny
(A Helyi Közösség udvarában)

Egész napos sportrendezvények
(Az iskolaudvarban)


A rendezvény védnökei:

Tartományi Művelődési Titkárság,
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság
Nagybecskerek Város Önkormányzata


2010. szeptember 5-én (vasárnap)
7.00 órától
Egész napos kirakodóvásár

9.00 órától
Zarándoklás Lukácsfalvára
A Medjugorjei Szűz Mária szobrának kiállítása
( vendégek fogadása a Fehér tó HÁKE székházában)
11.00 órától
Ünnepélyes szentmise Kisboldogasszony tiszteletére
(Kisboldogasszony templom)
2010. szeptember 5-én (vasárnap)

Délutáni műsor
16.30 órától
Kancsikások bemutatója
(A falu központjában)

17.00 órától
A nagybecskereki Petőfi MME bemutatója
(Ifjúsági otthon)

17.30 órától
Az erzsébetlaki Császár tó MME bemutatója
(Ifjúsági otthon)

Szervezők:
A Helyi Közösség tanácsa
Fehér tó – HÁKE
A helybéli VMSZ tagozata
A helybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szakmai továbbképzést szervezett pedagógusok-osztálytanítók és tanárok számára. A XIV. NYÁRI AKADÉMIA 2010. augusztus 2. és 6. között került megrendezésre Szabadkán, a Műszaki Iskola épületében. A Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert, és 24 akkreditált pontot ér. A rendezvény a Budapesti Oktatási Minisztérium és a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság támogatásával valósult meg. Csütörtökön augusztus 5-én a 9 szakcsoport számára, ISMERD MEG VAJDASÁGOT! - KIRÁNDULÁS BÁNÁTBA, volt szervezve, Nagybecskerek-Versec-Lukácsfalva útvonalon.
Lukácsfalván meglátogatták az iskolát, megnézték a Bega-Temes kiállítást és a helybéli Fehér tó – HÁKE kiskancsikásainak műsorát.

Fülén táboroznak a Közép-bánáti gyerekek
Augusztus 1-én, a szabadkai Master Plast kft. jóvoltából Lukácsfalváról, Muzslyáról és Szentmihályról, a Balaton melletti Fülére utazott 22 általános iskolás gyerek. Hozzájuk, Szabadkán csatlakozik ugyanennyi bácskai fiatal. Az egy hétig tartó táborozáson a lovaglással ismerkedhetnek meg a gyerekek, de fürdésre is lesz alkalom.
Az útvezető, Bíró István a muzslyai Szervó Mihály Általános iskola tanára, nyilatkozott a táborozás részleteiről.

Vasárnap éjszaka éjfél körül viharos szél tombolt Lukácsfalván. A több mint egy óra hosszáig tartó rosszidő komoly károkat okozott a villanyhálózatban és a kertekben. Az áramszolgáltatás a délutáni órákban újraindult, míg a kertekben okozott károkat több hétig (hónapig) fogják kezelni a kertészek
Június 6-án, választhattak a lukácsfalvi polgárok a MNT-be jelölt 5 lista közül. A faluban, a 305 szavazati joggal rendelkező magyar nemzetiségű szavazó polgár közül 211-en iratkoztak fel a magyar választói névjegyzékre. A vasárnapi népszavazáson 123-an (58,3%) vettek részt és a következőképpen adták le a voksukat:
1 – Magyar összefogás - 103 (83,7%)
2 – Vajdasági magyarként Európába - 11 (8,9%)
3 – Magyar Remény Mozgalom - 0
4 – Magyar liga - 5 (4%)
5 – Kézfogás a magyarságért - 2 (1,7%)
2 érvénytelen szavazó cédula volt (1,7%).

Május 15-én és 16-án, valamint 22-én és 23-án szavazhattak a lukácsfalvi polgárok a helyi járulék meghosszabbításáról. A faluban 430 szavazó polgár van nyilvántartásban. A sikeres referendumhoz 216 polgár szavazatára volt szükség, ebből az első körben 93-an szavaztak. A második körben, még csak néhányan mentek ki szavazni, így sikertelen volt a referendum.
Lakossági fórum a helyi járulékról
Szerdán este a Helyi Közösség tanácstermében, lakossági fórumot tartott, a januárban megalakult, Nagybecskerek város képviselő testületének helyi közösségekkel foglalkozó 5 tagú bizottsága. A bizottság tagjai a hét végén megtartandó referendum (a helyi járulék bevezetéséről) fontosságát emelték ki és a faluban létező kommunális problémák iránt érdeklődtek.
A Zamárdiból elindított szárnyas kereszt egyik ága a közép-bánáti magyar településekre érkezett. Lukácsfalván Jelen Janez atya áldotta meg a Csiksomlyóba tartó feltámadási menetet, mely a Kárpát-medencei magyar települések hívőközösségének egységét hirdeti.
A szárnyas keresztet hétfőn, április 26-án fogadták a hívek a Kisboldogasszony templomban, melyre felkötötték a lukácsfalvi hívek által készített kendőt. Az idei jelmondat Vörösmarty verséből származik: ,,Megfogyva bár, de törve nem”.


Betörtek a LS boltba
Április 22-én, éjszaka 2 óra tájban, betörtek a lukácsfalvi LS Market boltba. Fekete András az üzlet tulajdonosa, 2 óra körül különös zajra ébredt. Mindjárt az üzlet felé sietett, ahonnan érkezett a zaj. Amikor látta mi történik elkiáltotta magát. A betörők megijedtek, csak a szerszámukat sikerült magukkal vinni, majd elfutottak a temető felé. A három tettes álarcot viselt és András szavai szerint az egyik közülük sovány és magas volt. Az üzletben felszerelt riasztó azután jelezte a betörést, miután már a tettesek elvágták a védőhálót, betörték az ajtón az üveget, kifeszítették az ajtót és már bent voltak az épületben. Ez alkalommal sikerült meghiúsítani a rablást, de ennek ellenére ezek után, már a napokban, még korszerűbb védő és riasztó felszereléssel fogják ellátni az üzlethelyiséget.
Nagybecskerek községében májusban lejár az 5 évvel ezelőtt bevezetett helyi járulék. Mivel a törvény szerint az újabb 5 évre szóló helyi járulék bevezetése, népszavazás által történhet, a városi önkormányzat május 8. és 9-re tűzte ki a referendumot. A község néhány településén már megszervezték a véleménynyilvánítást erről a témáról, ahol felemás eredmények születtek. Lukácsfalván a Helyi közösség tanácsa az utolsó 1 hónapban evvel a témával foglalkozott. Előbb a faluban működő politikai pártok vezetőivel tartott megbeszéléseket, majd április 18-án Népgyűlést szervezett, ahol a polgárok tájékozódhattak a lejárt helyi járulék felhasználásáról, valamint bővíthették a jövendőbeli helyi járulékból pénzelt munkálatok listáját. A Népgyűlésen a 430 szavazati joggal rendelkező helybéli lakósoknak több mint az 5% volt jelen – 25-en. A jelenlévők többsége támogatta a helyi járulék bevezetését, avval a feltétellel, hogy a munkaviszonyban lévőktől 1%-ot vonjanak le e célra, még a mezőgazdasági termelők járuléka hektáronként 100 din legyen havi szinten. A járulékból a Helyi közösség működési költségeire, tulajdonában lévő objektumok fenntartására, a járdák javítására, aszfaltozásra, vízvezeték hálózat építésére, közterületek elrendezésére, utcai világítás költségeire, szeméttelepek szanálására, civil egyesületek és más intézmények támogatására vannak előrelátva a pénzforrások.
Április 17-én, Lukácsfalván a HK termében orvosi vizsgán vehettek részt a helybéli polgárok. Az ingyenes vizsgálatok, amelyeket dr. Branislav Martinov, a dr. Vasa Stajić tüdőkorház onkológusa végzett a vérnyomás mérésére, vércukorszínt mennyiségére, tüdő és a szív ellenőrzésére terjedtek ki. A vizsgálatok eredményét kommentálva dr. Martinov kihangsúlyozta, hogy más településeken az egészségesek és a” betegek” aránya 1:1, míg Lukácsfalván 3:1 a „betegek” javára.
2007 májusában a nagybecskereki Mezőgazdasági Intézet szakemberei, időjárás-jelző leadóállomást szereltek föl Lukácsfalván. A leadón észlelt adatokat az Intézet szakemberei naprakész állapotban tervezték a helyi és a környékbeli kertészek és termelők számára bocsátani. Több hónapos kimaradás után a meteorológiai állomás újra sugározza az adatokat:
- talaj és levegő hőmérsékletét,
- levegő páratartalmát,
- csapadék mennyiségét.
Az adatok alapján, a kertészek a várható növénybetegségek megjelenését is előre megtudhatják.

2010.03.28.
Lukácsfalva, Virágvasárnap
A Kisboldogasszony Egyházközösség hívei körmenettel és barkaszenteléssel kezdték Virágvasárnap a szentmisét. A kórustagok, a passió jeleneteit mutatták be majd a mai naphoz illő énekkel záródott a szentmise.
Hangfelvétel....

~~~~~~~~~~~~


Egy hónapja kezdődtek meg a munkálatok a sekrestye építése körül. A hittanterem és a templom között, jelenleg a falazásnál és a betonoszlopok kiöntésénél tartanak a munkálatok.
A képen az épülő sekrestye látható.

Lukácsfalván új telefonközpontot adtak át használatra. Pénteken január 15-én, 14 órakor, ünnepélyes kereteken belül Vitomir Ćurčić, a Telekom nagybecskereki igazgatója, Goran Kaurić Nagybecskerek város alpolgármestere, Mészáros Pista a HK Tanácselnöke, a tanácstagok és más vendégek jelenlétében, ünnepélyes kereteken belül volt megnyitva az új digitális telefonközpont. Ezen túl a régi telefonszámok elé még egy 3-as kerül. Így például a régi 023 885-150 telefonszám helyett az új szám a 023 3885-150. Jelenleg mintegy 180 telefonszám van használatban, a faluban. A Telekom igazgatója szerint ez a központ el fogja látni Lukácsfalvát, ameddig a falu - falu lesz.
Bővebben...

December 30-án,
a faluban Télapó-járást szervezett a Helyi Közösség Tanácsa. A Télapó lovas kocsin, mintegy 70 gyermeknek hordta szét a csomagokat. Az iskolai szünidő ellenére kevés gyerek tartózkodott odahaza. Mint képünkön látható a mi Télapónk, a gyerekekre várva, a fuvarozókkal együtt, türelmesen pózolt.

2009.12.24.
Éjféli mise Lukácsfalván.
December 24-én Lukácsfalván a Kisboldogasszony templomban az éjféli misét, 22 órai kezdettel, Kalapis Sztoján atya celebrálta. A szentmise előtt a fiatalok bemutatták a betlehemi történetet. Éveken át az éjféli misén megtelik a templom hívőkkel.

Bővebben…


2009.12.23.
Lukácsfalván negyedik napja járják a falut a betlehemezők. A képen látható fiatalok, a falu mind a hat utcájában, házról-házra járva bemutatják a hagyományos betlehemezés műsorát.
Bővebben...
Advent I. vasárnapja,
Lukácsfalva, 2009.11.29.

A közvélemény továbbra is nagy érdeklődéssel kíséri a halastavak létesítésének sorsát, Lukácsfalva közvetlen közelében . A minap Kecskés István a Magyar Szó újságírója (két évvel ezelőtt is írt a témáról) a helyszínen érdeklődött a legújabb fejleményekről. Ez úttal a témáról többen is nyilatkoztak. Mészáros Pista, a Helyi Közösség tanácselnöke, aki a szerződésben a falut képviseli, más elfoglaltságra hivatkozva, nem nyilatkozott az előállt helyzetről. A közvélemény pontos tájékoztatása érdekében a helybéli Fehér tó – HÁKE elnöke, egyben tanácstag, Balanyi Sándor egy hónappal ezelőtt, közleményben hívta fel az illetékesek figyelmét, hogy foglalkozzanak a témával.
A Magyar Szó újságírójának ez úttal is elmondta véleményét. Parigrósz István a VMSZ helyi tagozatának a nevében is véleményezte a témát. Ez alkalommal, az újságíróval közösen felkeresték az újvidéki Eco Helix Kft. irodájában a cég képviselőjét Mirkov Duškót. Ő azt javasolta, hogy a témával kapcsolatban forduljanak a cég újvidéki irodájában dolgozó, az igazgatóbizottság elnökéhez Dević Aleksandarhoz. Hozzátette, hogy a munkálatok leálltak, mert a szomszédos „Écska” halgazdasággal elintézetlen tulajdon jogi viszonyok merültek fel és ameddig erről nem születik kedvező megegyezés az érdekelt felek számára, addig állni fognak a munkálatok. A fényképeken a jövendőbeli halastavak helye és az Eco Helix Kft. lukácsfalvi székhelye látható.

Lukácsfalván az idén is, már szeptember elején megkezdődtek az előkészületek a Búcsúra. Szeptember 5-én és 6-án a zárórendezvényekre került sor. Szombaton a sportolók a döntő meccseket játszották le. A birkapaprikás-főző versenyben a környező településekről érkező versenyzők vettek részt. Az idén a legjobb paprikást Erzsébet lak csapata főzte. Az ünnepélyes szentmise Kisboldogasszony tiszteletére a vasárnapi ünnepség középpontja volt. A délelőtt folyamán a zarándokolók folyamatosan érkeztek a faluba, Écskáról, Muzslyáról, Csernyéről, Torontálvásárhelyről, Királyhalmáról, stb. Egy idős házaspár Erzsébet lakról kis traktorral érkezett. A zarándokolók a Fehér tó – HÁKE székhelyén lettek fogadva. 11 órára megtelt a templom.
Bővebben...
KISBOLDOGASSZONY-NAPI ÜNNEPI MŰSOR:
Szombat, szeptember 5.
- Egésznapos sortrendezvények
- 16 h – birkaparikásfőző ferseny
Vasárnap, szeptember 6.
- Zarándoklás Lukácsfalvára 9 - 11 h-ig, (A zarándóklókat a Fehér tó - HÁKE székházában fogadják)
- Ünnepélyes szentmise a Kisboldogasszony templomban - 11 h
- Kancsikások vetélkedője - 14 h
- Eredményhírdetés – 18 h
- Madách színház vendégszereplése – 20 h
A szervezők:
- Lukácsfalva HK Tanácsa
- Fehér tó – HÁKE
- Kisboldogasszony egyházközösség
- Diana vadászegyesület
- Fiatalok egyesülete
Mindenkit szeretettel várnak!2009.09.01.

2009/10 iskolaév kezdete a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola lukácsfalvi kihelyezett tagozatában. A már régebben összevont tagozatokat (még) nem vonták összébb!

2009.07.25.

Vége az idei aratásnak a lukácsfalvi határban. Gombár István kombájnjával elvégezte a cséplést. Még csak saját búzája maradt talpon.

Gyászjelentés
2009.07.10-én elhunyt Szekeres István, több mint 20 évig a helyi közösség tanácstagja volt - 2008-ig.

Gyászjelentés
2009.07.09-én elhunyt Miloš Jelić
2004-2008-ig a helyi közösség tanácselnöke

Gyászjelentés
2009.03.05-én elhunyt Tűri András
a helyi közösség tanácstagja

2009.06.07.
Első áldozás volt Lukácsfalván.
Az idén Kalapis Sztoján atya három gyermeket készített fel első áldozásra.
A képen Sztoján atyával.
Gombár Zoltán
Juhász Valentina és
Molnár Endre


2009.05.04.
Elkezdődtek a munkálatok a katolikus templomban. A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság jóvoltából, az idén, teljes mértékben sikerül befejezni a templom tatarozását. Jelenleg a padló cserélése van folyamatban. A Kanadában élő Tűri család jóvoltából, pedig a villanyáramra működő harangozás lesz bevezetve. A 82 éves templom 2 évig tartó tatarozása az idén be lesz fejezve.

2009.04.26.
Faluszépítés
2009.04.05.
Virágvasárnap,
Lukácsfalva
Vasárnap, március 22-én, tartotta meg a nemrég megalakult tűzoltó egyesület elsõ közgyűlését.
A vezetõség megválasztása után az idei munkaterv lett elfogadva, valamint a közelmúltban vizsgázott 28 tűzoltó vehette át a diplomát. A közgyűlésen jelen volt Goran Kaurić Nagybecskerek polgármester helyettese
.
A Tűzoltó Egyesület Községi Elnökségének tagjai, 2009.02.03-án, Lukácsfalván újra éleszteni próbálták a helybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységét. A Községi elnökség tagjai átadták az újonnan kinevezett helybéli vezetõségnek az elkallódott bejegyzési végzés és az Alapszabályzat másolatát. Az egyesület kinevezett háromtagú vezetõségének ( Mészáros Pista, Sztankulóv József és Csapó Sándor) ezek a dokumentumok beszerzése kiinduló pont lehet a további eredményes munkában. A ÖTE újraélesztése iránt volt érdeklõdés. Több jelenlévõ fiatal is jelezte, hogy szeretne tûzoltási képzéseken részt venni. A HK Tanácsának külön kötelessége lesz, hogy támogatásba részesítse ezt az egyesületet is.
2008.12.21.
Elkezdõdött a betlehemezés
2008.12.18.
Együtt ünnepeltük a szeretet ünnepét
bõvebben
2008.05.17
Munka akció
az iskola körül
Játszótér épül a Helyi Közösség udvarában
Pásztor István Lukácsfalván
2008.április 12-én
Lukácsfalva Helyi
Közösség Tanácsának
elnöke - Tűri András
2008.02.12.
Az elnökválasztási kampány keretein belül Lukácsfalvára látogattak a DP tartományi és községi tisztviselõi.
2008.01.24.
Az itt látható képnek a címe:
Alkudozás az Écska halgazdasággal
 
Lukácsfalva
HK Tanácsa-
Át kell hidalni a szifon-kanálist

- Írj levelet -
Név
E-mail
Ország
Szöveg

Beérkezett üzenetek

2008.09.05-én
Tisztelt Balanyi úr !
Elõször is szeretném megköszönni, az utóbbi e-mailjét, melyben tájékoztatott a Fehér tó - Hagyományápoló és környezetvédõ egyesület keretein belõl rendezendõ szombati és a Kisboldogasszony vasárnapi búcsúi ünnepségekrõl.
Utoljára 1990.- ben volt szerencsém résztvenni a búcsúi ünnepségen. Most az a program javaslat, melyet szíveskedett elküldeni nekem, segíteni fog abban, hogy lélekben ott tudjak lenni s együtt ünnepelni magukkal és szülõfalummal, Lukácsfalvával.
Ez alkalommal szeretném üdvözölni a Fehér tó - Hagyományápoló és környezetvédő egyesület vezetõségét és minden tagját. A honlapuk melyet Balanyi Sándor vezet kimondottan, nagyon színvonalas s én örömmel olvasom minden újabb tudositását. Köszönöm, hogy verseimet még mindig fenttartja a lapján. Az "Örökségem " Című verses kötetem a jövõ héten fog megjelenni. Igérem, hogy haladéktalanul postázni fogom Balanyi úr és az egyesület részére.
A HK tanácsának díszülése alkalmából gratulálok munkájukhoz, mindannyiuknak, s kérem, hogy fogadják szívélyes üdvözletemet. Külön üdvözlöm Lóci Sanyit az ifjúkori legjobb barátomat.
Balanyi úr fogadja köszönetemet mindazért a levelekért és képekért, amit küldött eddig a számomra.
Szeretettel üdvözöljük kedves családja minden tagját !
Baráti üdvözlettel !
Fodor Béla,
Melbourne, Ausztrália


2007. december 28. Boldog Karácsonyi ünnepeket és egyben boldog Újévet kivánok Lukács Falván mindenkinek és egyben kívánok jó elõrehaladást a weboldal gyártójának. Sűrűn itt Kanadában felkattintok a weboldalra hogy megnézzem mi új történik odahaza és meglepõen, szép képekkel ilusztrált híreket lehet találni. Sokszor üdvözlök mindenkit odahaza. Gyuszi ha birsz küld el az új cimedet mivel az öreg e-mail cimed nem működik . Peti.....

2007.november 5. A híd a szifon kanálison!!!!
Szeretnék én is hozzá szólni ha meg hallgatnak. Szerintem a szifon kanális az nem a Lukácsiak problémája . Azt a kanálist be kell csak tõlteni mert arra a községnek semmi szüksege nincs.
Akinek kell az a kanális az csináltasson hidat raja. Ne a községnek a pénzébe kerüljön. Az a kanális a község földjén megy keresztül anélkül hogy a tógazdaság valaha is fizetett volna érte egy dinár bérletet az utolsó 50 évben. Ha kifizetnék a terület bérlését akkor abból a pénzbõl szupper autópályát lehetne építeni Muzslya és Lukács között és már meg is van a megoldás. Csak valakinek az asztalra kel csapni erélyesen. Így mélyen hallgat mindenki és sipánkodunk a dolgokon. Most meg pláne amikor a halgazdaság privát kézben van akkor a tulajdonosnak a gondja az egész híd. Ha nem hajlandók reagálni reája akkor cselekedni kell. Egy buldózseral egy fél nap alatt meg lehet oldani, hogy betömni és máris fog majd valaki intézkedni, ha meg nem akkor megúszta Lukácsfalva a hídépítést.
Tessék ezen elgondolkozni mert lehet hogy igazam van.
Levélíró Tűri János, Kanada
Köszönöm, hogy ha valaki figyelembe venné..

2007. július 2. Jó néz ki a lapotok csak az a baj hogy egyes képeket nem lehet levenni és nagyban megnézni. Igy csak futva egy- két másodpercig van a kép és ment.
.Peter Bakai

2007. június 8. Nagy meglepetéssel olvastam a szülõfalumról .Már majdnem 40 éve hogy elköltöztünk, de sok emlékeink vannak és az ember mindíg visszakivánkozik, habár már több évet élt egy új hazában. Rokonok, iskolatársak, barátok... Hirtelen minden elébem repült. Már pontosan nem is emlékszem hány lakosú is volt Lukácsfalva. Mi az Ive Lola Ribara utcában laktunk. Bara sornak mondák .Kesõbb a Titó Marsall utcába költöztünk. Szüleim kertészettel foglalkoztak... ha jól emlékszem majdnem mindenki a faluban valami módon rokon volt.
Nagy örömmel olvasok mindent hazánkról és gratulálok, hogy van egy honlap.
Sok, sok üdvözlet az egész falunak Kanadából.
Amálka Molnár Töröcsik

2007. május 31. Szia Sándor! Ime jelentkezem én is. Örömmel látom a haladást, mivel ismert a kezdete, hogyan jött létre a honlapszerkesztés. Éppen ezért, sok szerencsét és kitartó munkát kívánok továbbra is. - Tűri György - Kanadából.

2007. május 31. Nagyon meglepett amikor megláttam, hogy Lukácsnak is van honlapja. Természetesnek tartom, hogy jelentkezek. Sok jót és elõrehaladást kivánok. Hamarosan látjuk egymást. Egy régi lukácsi - Tűri János - Kanadából.

2007.május 26. Megörültem mikor láttam, hogy Lukácsfalvának is van honlapja. Rendszeresen látogatom, mondhatom, egyre jobb! Büszkeség tölt el, mikor a képeket nézegetve ismerős arcokat, helyeket látok. További jó munkát kivánok!
Hajni

2007.május 25. Szerbusz Gyuszi íme próbálok felelni a Lukácsfalvi oldalon mint ajánlottad. Nálunk az idõ csak most jutott a plusz 30 fölé .Eddig csaknem fagyott reggelenként, de ahogy néz ki most már jön a meleg idõ ere Kanadában is. Egyenlõre csak röviden írok üdvözlök mindenkit felétek, ugyanúgy jó elõrehaladást kívánok a Web oldal gyártójának is szerbusztok......
Peter Bakai

 


web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150