Bánátban történt
© A Petõfi Sándor 8-ban
© Családi kör
© Gyermekkorom gyöngyszeme-Lukács
©

Kisboldogasszony volt
Lukácsfalván

© Az aracsi romokban
© Kikindán
© Bavaniste
   
Küldjék el élményeiket erre a címre, ismerjük meg egymást és múltunkat.
Bánáti hírek
Újabb együttműködési szerződést kötöttek Erzsébetlakon
November 19-én, Erzsébet napján tartották meg Erzsébetlakon a búcsút. Az ünnepi szentmisét Stanislav Hočevar, belgrádi érsek celebrálta paptestvéreivel együtt. A templombúcsú alkalmából Erzsébetlakra vendégek érkeztek Vonyarcvashegyéről, Törökfaluból, egyházközösségek képviselői a környékbeli településekről, községi és tartományi képviselők. A vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola és a helybeli Bratstvo Jedinstvo Általános Iskola képviselői ez alkalommal, ünnepélyes kereteken belül aláírták az együttműködési megállapodást, mely szerint közös projektumok kidolgozására és pályáztatására kerül sor a közeljövőben. Az erzsébetlaki helyi közösség vezetősége az utóbbi 3 év alatt testvér-települési együttműködési megállapodásokat kötött egy magyarországi – Vonyarcvashegye és egy romániai – Homoródszentmárton településsel.
Bővebben...
Kalapis Stojan atya ezüstmiséje
A lukácsfalvai Kisboldogasszony egyházközösség lelkipásztora, Kalapis Stojan atya 2012. július 7-én ünnepelte pappá szentelésének ezüstjubileumát a muzslyai Mária Neve templomban a 10 órai szentmisén. Az ünnepségen részt vettek bánáti paptestvérei, dr. Német László SVD a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora, msgr. Huzsvár László nyugalmazott püspöke, Magyarországról Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetője és a Szalézi rend magyarországi rendfőnöke, valamint az ünnepelt édesanyja, testvérei, rokonai, ismerősei, barátai, a helybeli és környékbeli hívek, az oratóriumba járó gyerekek, az egyházközség keretében működő közösségek tagjai és a szerzetes nővérek.
Bővebben... 
Templombúcsú volt Écskán
A június 24-i Szent Iván-nap, Keresztelő Szent Jánosnak ünnepe. A katolikus egyház Szűz Márián kívül csak Keresztelő Szent János esetében ünnepli névnapként a szent feltételezett evilági születésnapját. Keresztelő Szent János tiszteletére, az écskai templomban a szentmisét Janez Jelen és Tratnjek Stanko paptestvéreivel msgr. Tietze Jenő nyugalmazott prelátus úr celebrálta. Az ünnepi misét a lukácsfalvi kórus kísérte, Palatinus Alen vezetésével. Az écskaiakon kívül Lukácsfalváról, Muzslyáról és Erzsébetlakról is érkeztek hívek
.
Bővebben...
Erzsébetlakon november 19-én ünnepelték a templombúcsút. A környékbeli településekről érkező hívők mellett a falu vendégei voltak, Erzsébetlak testvértelepüléseiről a romániai Homoródszentmárton és a magyarországi Vonyarcvashegye küldöttsége, polgármestereivel az élen, valamint Bulgáriából Bardarski geran település küldöttsége, Byala Slatina községből. Vonyarcvashegyéről érkező, ILLÉS MAJOR Julianna MSc., festő, okl. művelődési menedzser, újságíró, tanár újította fel az oltárt díszítő festményt Szent Erzsébetről, amely az ünnepség előtt került a helyére. Az ünnepélyes szentmisét msgr. Huzsvár László, nyugalmazott püspök celebrálta, paptestvéreivel együtt, közöttük volt az aradi plébános Kalapis Dani.
Evangélium... (hangfelvétel)
Szentbeszéd... (hangfelvétel)
Üdvözlő beszéd... (hangfelvétel)

Bővebben...
Szent Gellért-napján, a nagybecskereki Egyházmegye védőszentjének ünnepén, az egyházmegye papjai és az egyháztanácsok képviselői közösen emlékeztek meg az olasz származású püspökről. A szentmise előtt két témáról tartott előadást dr. Németh László megyéspüspök, a liturgia szerepéről a hívőközösségek számára és a miserendről. A szentmise keretében a hívek körmenetben tiszteleghettek a Szent Gellért ereklye előtt
Bővebben...
A Tanyaszínház augusztus 6-án este Muzslyán mutatta be Tóth Ede: A falu rossza című előadást. Az idén is, hasonlóan a tavalyihoz nagy eső előzte meg a bemutatót, ennek ellenére több néző jött ki a Szervó Mihály iskola udvarába mint tavaly. A nézők lelkesedésükkel bizonyára előre visszatapsolták a színház tagjait a következő jó pár évre.
Részlet a vígjátékból...
Bővebben...
Keresztelő Szent János tiszteletére, az écskai templomban a szentmisét Szemerédi Pál kikindai főtisztelendő úr celebrálta, Janez Jelen és Kalapis Stojan paptestvéreivel. Az ünnepi misét a lukácsfalvi kórus kísérte, Palatinus Alen vezetésével. Az helybelieken kívül Lukácsfalváról, Muzslyáról és Erzsébetlakról is érkeztek hívek.
Bővebben...

Szombaton, június 19-én, Magyarkanizsán megtartotta XIV. Közgyűlését a Vajdasági Magyar Szövetség. Az összejövetelt már az MNT-választások előtt betervezték és az utolsó hét hónap eredményeiről voltak a beszámolók. A 2,5 óra hosszas tanácskozáson részt vett Varga Imre a magyar Köztársaság szerbiai nagykövete is. A 252 küldött közül, Nagybecskerek városi szervezetéből 12 küldött volt jelen, Muzslyáról 4, Lukácsfalváról 2, Erzsébetlakról 2, Szentmihályról 2 és Nagybecskerekről 2. Magyarkanizsán az nap, Vajdaság összes tájáról, jelen voltak az aktivisták is akik az MNT-választásokat megelőzően végbevitték a kampányt és a Közgyűlés után együtt ünnepeltek a küldötekkel.
A Közgyűlést követően, Pásztor István, a párt vezetője sajtótájékoztatón számolt be a munka eredményéről - (hangfelvétel)
.
Bővebben...

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület, fennállásának 65 éves jubileumát, a nagybecskereki Művelődési Központban, május 29-én, szombat este ünnepelte a tagság vendégeivel, közöttük a városi önkormányzat képviselőivel, egyházi méltóságokkal és a környékbeli civil egyesületek képviselőivel.
Bővebben...
Hangfelvétel...

1 éves a VMSZ Női Fóruma
Szombaton március 27-én, Feketicsen ünnepelte meg a Női Fórum első születésnapját. Az ünnepségen, vajdaságból több mint 120-an (Nagybecskerekről, Szentmihályról, Muzslyáról és Lukácsfalváról 12-en), valamint erdélyi, felvidéki és horvátországi női egyesületekből is voltak vendégek. A Fórum elnök asszonya Kovács Elvira bevezető beszédjét így kezdte:
- A politika egy nagy kompromisszum, amelyben meg kell találni, hogy mi a lehetséges.
- Meglepő, hogy az emberek mi mindenre képesek, ha lehetőséget adnak nekik.
- A nőiesség nem jelent gyengeséget és az ambíció nem csúnya szó, sőt a nőknek sincs betiltva.
Bővebben…
A brandfordi Petőfi klubban
Szombaton, március 20-án, Kanadában a brandfordi Petőfi klubban, koncertet tartott Doncsuo Anna-Mária Erdélyből. Az eseményről Tűri János küldött képriportot.
Bővebben...
Megtartotta közgyűlését az erzsébetlaki Császár tó - MME
Pozsár-Halász Éva elnök asszony beszámolt az egyesület eddigi tevékenységéről és ismertette az idei évre vonatkozó terveket. A közgyűlés előtt a Nemzeti ünnep alkalmából ünnepi műsorral mutatkoztak be az egyesület szakosztályai.
Bővebben...
Itt hallható Halász-Pozsár Éva beszámolója az egyesület munkájáról.
Hangfelvétel...részletek a műsorból.
A lukácsfalvi származású és most Kanadában élő Tűri család, Erzsébet és János, Kuba szigetén volt üdülésen.
Bővebben...
November 19-én, Erzsébet napján tartották meg Erzsébetlakon a búcsút. Az ünnepi szentmisét msgr. Gyuris László, nagybecskereki plébános celebrálta paptestvéreivel együtt. A templombúcsú alkalmából Erzsébetlakra vendégek érkeztek, Vonyarcvashegyéről, Törökfaluból, egyházközösségek képviselői a környékbeli településekről, községi, tartományi képviselők, a Magyar Köztársaság nagykövetségéről, a román és a magyar Nemzeti tanácsok képviselői, valamint az Erdélyi Homoródszentmártonról. Az utóbbi település képviselőivel, ünnepélyes kereteken belül lett aláírva az együttműködési megállapodás. Az erzsébetlaki helyi közösség vezetősége az utóbbi egy év alatt együttműködési megállapodásokat kötött egy magyarországi – Vonyarcvashegye, és egy romániai – Homoródszentmárton településsel.
Bővebben...
„Él nemzet e hazán”
A szózatból való idézet volt a mottója a Vajdasági Magyar Szövetség 13. Közgyűlésének, amely november 14-én volt megtartva Adán.
A szavazati joggal felhatalmazott 250 küldött közül 222-en voltak jelen, Nagybecskerek községéből 11-en. Muzslyáról Csordás Szilvia, Vidrács Krisztina és Tápai János, Nagybecskerekről Tóth Glemba Klára, Puskás János és Szőke Árpád, Erzsébetlakról Halász István és Nagy Mihály, Szentmihályról Kovács Elvira és Lukácsfalváról Parigrósz István és Balanyi Sándor
.
Bővebben...
Erzsébetlaki bográcsos verseny 2009
Erzsébetlakon szeptember 27-én a Falunapi műsor keretén belül lett megszervezve az Erzsébetlaki bográcsos halászlé főzőverseny. A Kultúrotthon udvarában 43 bogrács alá gyújtottak tüzet a versenyzők. Az első helyet az Óécskáról, a második és a harmadikat pedig a Muzslyáról érkező csapatok nyerték. A lukácsfalvi Fehér tó egyesület 2 szakács csapata és kiskancsikásai is részt vettek az ünnepségen.
A Nagybecskereki Egyházmegye védőszentjének ünnepe.
Nagybecskereken szeptember 24-én, csütörtökön a székesegyházban az egyházmegye papsága és az egyházközségek képviselői délelőtt tízkor a délelőtti zsolozsma közös imádkozásával kezdték meg az ünneplést, majd a Főpásztor előadást tartott. Az előadásának témája a jövő évben esedékes választások az egyházközösségekben volt. A délután fél egykor kezdődő ünnepi szentmisén, melyet Dr. Német László SVD püspök mutatott be oltártestvéreivel együtt, emlékeztek meg az egyházmegye védőszentje, Szent Gellért vértanúról.
Bővebben...
A muzslyai búcsú
Szeptember 11-étől megtekinthető a MAKK és a Nők Klubjának közös tárlata a Muzslyaiak klubjában. Este hat órakor női sakktornát szerveztek a sakkozók klubjában. A Mária Szent neve templomban este fél hétkor volt a szentmise, amely után egy koncertet adott a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus Konrád Emma karnagy vezetésével. Az estet a Petőfi Sándor MME szervezte. Este hét órakor a Maltézer egyesület nyitott alkalmi kiállítást a Muzslyaiak Klubjának udvarán, ahol aprójószágokat mutattak be. 22 órakor a Muzslyai Ifjúsági Fórum szervezésében rock koncert volt a Petőfi kerthelyiségében.
Bővebben...

Augusztus 20-án kezdődött és 23-ig tart a muzslyai Road Flyers Motoros Klub szervezésében a 7. Motoros találkozó. A helyszín ezúttal is az ún. Parti iskola udvara, parkja lesz. A fénykép szombaton a felvonulás után készült, megnézhető itt.
Pénteken, augusztus 7-én, Ferenc Judit Különös ajándék című balladáját adták elő a Tanyaszínház színészei, Puskás Zoltán rendezésében, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola udvarában...több kép

Expo-Agro Banat néven június 23-ától 25-ig nemzetközi mezőgazdasági kiállítást tartanak Nagybecskereken. A lukácsfalvi Fehér tó - HÁKE kiskancsikásai felléptek a megnyitón és szakácsai birkapaprikást főztek a rangos vendégek részére. A paprikásfőzés versenyjellegű volt. A 10 versenyző közül az első helyen ifj. Budai Zoltán, másodikon id. Budai Zoltán, harmadikon Kenderesi István, negyediken Ladvánszky István, ötödiken Törköly Dávid végzett.
A rendezvény célja az egész régió mezőgazdaságának fellendítése, elsősorban a folyamatos üzleti találkozások és egymás megismerése útján...több kép

Március 27-én, Muzslyán megkezdõdött a Vajdasági Magyar Amatõr Színjátszók XIV. Találkozója.Az ünnepi megnyitó keretében elsõként egy népművészeti kiállítást tekinthetett meg a közönség, Féltve õrzött kincseink... címmel. A muzslyai Nõk Klubjának tagjai állították össze a tárlat anyagát, amely hűen tükrözi a helybeli õsök életét. Palatinus Aranka, a Nõk Klubjának elnöke nyitotta meg a kiállítást. A kiállítás megnyitója után az egybegyűlteket Dobó József, a muzslyai Petõfi Sándor MME elnöke, majd Hallai Zoltán, a Muzslya helyi közösség tanácselnöke üdvözölte.
A Vajdasági Magyar Amatõr Színjátszók XIV. Találkozóját Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelõdési Szövetség elnöke nyitotta meg.
A Víz Világnapja alkalmából, 2009. március 22-én, 16 órai kezdettel a nagybecskereki Petõfi Művelõdési Egyesület az óvodások, és iskolások részére kiírt irodalmi, képzõművészeti és fotópályázatok eredményeit ismertette. A téma: a Bega folyó múltja és jelene. A Bega folyó múltjáról és jelenérõl elõadást tartott Varga Anna nyugalmazott földrajz tanárnõ. A lukácsfalvi Fehér tó - HÁKE képviselõi ez alkalommal 20, Bega és a Temes, folyók melyek összekötnek elnevezésű könyvet osztottak ki a sikeresen pályázók között.
2009. február 3-án, Nagybecskereken a városháza nagytermében a CIDEC néven futó projektum került bemutatásra. A prezentációt a nagybecskereki székhelyű Civil Társadalmat Fejlesztõ Központ (CDCS) és a belgrádi Polgári Kezdeményezés Egyesület közösen szervezték meg.
Az elõadók 2 témát dolgoztak fel:
• Párbeszéd az európai konccenzusért,
• A polgárok intézményes részvétele az európai társulási folyamatokban... bõvebben
A szegedi székhelyű Csemete Egyesület és a szabadkai székhelyűÉszak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közös projektuma megvalósulására került sor 2009. január 16.-án Szabadkán.
Témák:
- EU infók és forráskoordináció – területfejlesztés és civil érdekérvényesítés
- Civil szervezetek és az Európai Unió (magyarországi gyakorlat a csatlakozás elõtt és után)
- Módszertani rész, szemléletformáló tevékenységek
Az elõadáson Közép-Bánátból, képviseltette magát a SZJMSZ és a Fehér tó - HÁKE.
Lukácsfalva, 2008.12.06. - Mikulásvárás...bõvebben
Erzsébetlak 2008.11.19.
• Templombúcsú Szent Erzsébet tiszteletére
• Testvértelepülési kapcsolat létrehozása Vonyarcvashegye és Erzsébetlak között... bõvebben
2008.11.08. Pásztor nap - Muzslya.
A Fehér tó - HÁKE részt vett Muzslyán a III. Pásztor nap keretein belül megrendezendõ birkapaprikás fõzõ versenyben, valamint a kancsika kezelés illetve gyorspattogtatás fiúk és leányok mezõnyében. Az eredmények a következõk:.....bõvebben
2008.10.17.Muzslya-Lukácsfalva közötti út megnyitása - bõvebben
Mária Szent Neve templom búcsúja - Muzslya, 2008.09.14.
2005-ben voltak megtartva a muzslyai plébániához tartozó egyházközösségekben a választások.
Azóta elõször volt alkalom közös fényképet készíteni. Bátorítóan hatott a püspök atya nyiltsága és közvetlen viszonyulása a jelenlévõk iránt....bõvebben
Szegeden volt a Fehér tó – HÁKE
Folytatódik Szegeden a Biztonságpolitikai Központ Európából Európába címu, nagy sikeru rendezvénysorozata, melyen a kelet- és délkelet-európai országok politikai, állami és önkormányzati és civil egyesület vezetoi számára biztosítják a lehetoséget, hogy megismerkedhessenek az euroatlanti integráció során szerzett magyar tapasztalatokkal...bõvebben
II. Magyar Nemzeti Népdalkórus Fesztivál – Csóka - 2008.szeptember 12-13
A szombati program keretében délelõtt Csóka központjában az Etno téren népmûvészeti kirakodó vásár és kézmûves bemutató volt. Megnyílt a Bor és Pálinka utca, a Gastro téren volt fõzõverseny, huszár parádé és kancsikacsattogtató verseny....bõvebben
Lukácsfalva, 2008.09.06-07., Kisboldogasszony napja
Írta: Sipos György
Egyesületünk küldöttsége nagy örömmel, vett részt szeptember 6. - 7. -én a Lukácsfalva Helyi Közösség és a Fehér tó – HÁKE által szervezett falunapi ünnepségen. A falunapon, Kisboldogasszony napja alkalmából került megnyitásra a „Bega és a Temes, folyók amelyek összekötnek” elnevezésû kiállítás. A temesvári Szórvány Alapítvány programjában a lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédõ Egyesület mint partner vett részt...bõvebben
A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE Magyarországon.. A lukácsfalvi Fehér Tó egyesület részt vett augusztus 8. és 10 között Sándorfalván az elsõ alkalommal megrendezett Betyár Napon. A bánáti vendégek a sándorfalvi Önkormányzat, Városszépítõés Környezetvédõ Egyesület, valamint a Budai Sándor Kulturális Központ meghívásának tettek eleget.....bõvebben
A lukácsfalvi Fehér tó Egyesület részt vesz Sándorfalván az elsõ alkalommal szervezendõ Betyár napon, 2008. augusztus 8-10-ig. A sándorfalvi Városszépítõ és környezetvédõ egyesület, valamint a Budai Sándor Kulturális Központ meghívásának tesz eleget.
A látogatás alkalom lesz, hogy az egyesület tagjai megismerkedjenek a város melletti Fehér tóval, a zöld pontokkal és a tanösvénnyel.
Vasárnap pedig az ópusztaszeri emlékpark látogatása van műsoron.
Lukácsfalván július 20-án, negyedik alkalommal tartották meg a Paradicsom napját.......bõvebben
Banatski Karlovac (Károlyfalva)
Magyar-szerb kapcsolatok ápolása

Vasárnap, július 20-án, Károlyfalva közelében, a Beli bager tó mellett, Magyar-szerb barátság napja volt szervezve. Az egésznapos műsorban bemutatkoztak:
- Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédõ egyesület Lukácsfalváról
- Belgrádi Panonia Interkultura polgárok egyesülete
- Károlyfalvi Pešcara - sporthorgászok egyesülete ...............bõvebben
Bánáti hírek 2008.
Bánáti hírek 2007.
 
web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150