A Fehér tó egyesületet a Szekeres László alapítványon keresztül a Behlen Gábor Alap támogatja


Paradicsomnap
“Paradicsomból indultunk,
paradicsomba jutunk,
Lukácsfalvára vezet utunk,
meglátjátok, hogy mit tudunk!”
Paradicsom napja 2005
Paradicsom napja 2006
Paradicsom napja 2007 képekben

Tizennegyedik Paradicsomnap Lukácsfalván

Lukácsfalván 14. alkalommal szervezték meg a Paradicsomnapot. Kisboldogasszony tiszteletére bemutatott szentmisén templombúcsút is ünnepeltek.


A Paradicsomnapon értékelték a legízletesebb friss és főtt paradicsomot, valamint kiválasztották a legnagyobb paradicsomot. Bemutatták termékeiket a biotermelők is.


Simon Annuska, organikus termelő, Erzsébetlak: „Nagyon elégedett vagyok, hogy a falusi turizmussal is foglalkozok, aki turistaként eljön Erzsébetlakra, biztosan, hogy egészséges ételeket fog enni.”


A magyarországi Berekfürdő Lukácsfalva testvértelepülése. Immár nem csak versenyzőként vesznek részt a rendezvényen, hanem díjat is adományoznak.


Nagy Istvánné, ügyvezető igazgató, Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft., Magyarország: „Felajánlással, szállással, ellátással vendégül tudjuk látni azokat a paradicsomfőzőket, gazdálkodókat, akik az egész éven keresztül elfáradnak, el tudjanak hozzánk jönni, megpihenni, gyógyulni – hiszen gyógyvizünk is van.”


A rendezvényt a tartományi mezőgazdasági titkárság is támogatja. Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkár-helyettes: „A tartományi mezőgazdasági titkárság, amellett, hogy ezeknek a rendezvényeknek a megszervezését támogatja, támogatja az intenzív növénytermesztésnek az elősegítését és a zöldségtermelőknek a feldolgozó kapacitásoknak a növelését is. Úgy gondoljuk, hogy ezekkel az intézkedésekkel azt tudjuk elérni, hogy a falvakban itt maradjanak a fiatalok.”


A Paradicsomnap az utóbbi években a Falunap és a Templombúcsú legnagyobb kísérőrendezvénye lett.

A helybeli gyerekek azt is bemutatták, hogyan lehet kerekes ostorral paradicsomot szedni.

Tizenharmadik Paradicsomnap Lukácsfalván

Lukácsfalvánszeptember első hétvégéjén falunapot és templombúcsút, valamint paradicsomnapot rendeztek. A szervezők — a helybeli Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület és a helyi közösség tanácsa — az idén is tartalmas rendezvénysorozattal kedveskedtek a látogatóknak.

A faluünnepség a vendégek fogadásával kezdődött, mely után a helyi közösség udvarában halászléfőző versenyt rendeztek. Másnap Nagy Imre, a Prosperitati Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke ünnepélyesen megnyitotta a sorrendben 13. Paradicsomnapot, mely után Balanyi Sándor, a helybeli Fehér-tó HÁKE elnöke beszédében kiemelte, hogy a 2005-ben indított rendezvény célja a paradicsomnak mint kerti növénynek a megőrzése és a különleges paradicsomfajták bemutatása.

A beszédek után a négytagú zsűri kiválasztotta és díjazta a legízletesebb friss paradicsomot, a legfinomabb főtt paradicsomlét és a legnagyobb termést.
Az értékelések szerint a legízletesebb friss paradicsomért járó díjat Gordana Šokšić kapta, a második helyre Hallai Magdolna, a harmadikra pedig Simon Annus termése került. A legfinomabb főtt paradicsomléért az első díjat Mira Adžajlić, a másodikat Kurucz Éva, a harmadikat pedig Kormányos Milena érdemelte ki.
A verseny három legnagyobb paradicsomáért járó elismerés Dragan Soviljé, Bancsov Alberté és Bancsov Regináé lett.
Az eredményhirdetés után az érdeklődők megtekinthették a Prosperitati Alapítvány jóvoltából nyert mezőgazdasági gépeket és kapcsolható eszközöket, a gyerekek kancsikával való paradicsomszedését, valamint az előző nap megrendezett Fehér-tó festőtábor alkotásait. A kétnapos rendezvény az ünnepi köntösbe öltöztetett Kisboldogasszony-templomban szolgáltatott misével ért véget.

Az eseményt a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság, a Szekeres László Alapítvány, Nagybecskerek és Berekfürdő önkormányzata, valamint valamennyi helyi és környékbeli magánvállalkozó és egyesület támogatta.

BORBÉLY TIVADAR


Falunap és XII. Paradicsomnap


Lukácsfalván a közelmúltban falunapot és templombúcsút, valamint paradicsomnapot rendeztek. A szervezők — a helybeli Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, a helyi közösség tanácsa és Berekfürdő testvértelepülés képviselői — tartalmas rendezvénysorozattal kedveskedtek a látogatóknak.

 


A faluünnepség a vendégek fogadásával kezdődött, mely után a helyi közösség udvarában halászléfőző versenyt rendeztek. Másnap Sztojkó József, a városi tanács tagja, a VMSZ körzeti szervezetének az elnöke ünnepélyesen megnyitotta a XII. Paradicsomnapot. Balanyi Sándor, a helybeli Fehér-tó HÁKE elnöke elmondta: a 2005-ben indított rendezvény célja a paradicsomnak mint kerti növénynek a megőrzése és a különleges paradicsomfajták bemutatása.

 

Az idei rendezvény pedig a Biotermelés iskolája elnevezésű projektum keretén zajlik. A beszédek után a négytagú zsűri kiválasztotta és díjazta a legízletesebb friss paradicsomot, a legfinomabb főtt paradicsomlét és a legnagyobb termést.

 


Az értékelések szerint a legízletesebb friss paradicsomért járó díjat Vijatov Slavica kapta, a második helyre Szíveri Mihály, a harmadikra pedig Tűri Snežana termése került. A legfinomabb főtt paradicsomléért az első díjat Molnár Árpád, a másodikat Vladimir Babić, a harmadikat pedig Vijatov Slavica érdemelte ki. A verseny három legnagyobb paradicsomáért járó elismerés a Bancsov család tulajdona lett.

 


Az eredményhirdetés után az érdeklődők megtekinthették a gyerekek kancsikával való paradicsomszedését és a Fehér-tó festőtáborát. A kétnapos rendezvény az ünnepi köntösbe öltöztetett Kisboldogasszony-templomban szolgáltatott misével ért véget.

 

 


Az eseményt a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság, a Szekeres László Alapítvány, Nagybecskerek és Berekfürdő önkormányzata, valamint valamennyi helyi és környékbeli magánvállalkozó és egyesület támogatta.

 


Borbély Tivadar


Paradicsomnap 2013


Kisboldogasszony ünnepén, Lukácsfalva templombúcsúja keretében már hagyománnyá nőtte ki magát a közkedvelt rendezvény, a Paradicsomnap, amelyet kilencedik alkalommal szervezett meg a helyi Fehér tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület.


A délelőtt folyamán megtartották a Fehér tó elnevezésű festőtábort, amelyre negyedik alkalommal hívták meg a környező alkotókat, hogy együtt töltsenek egy munkával átszőtt napot. Az idén 11 amatőr képzőművész és két gyermek alkotott, és összesen 24 munka került ki a kezük alól. Az itt készült alkotások egy kiállítás keretében majd bemutatásra kerülnek, de a további sorsuk úgy alakul, hogy a faluba érkező, kedves vendégeknek ajándékozzák őket, vagy ha hivatalos látogatásra mennek Lukácsfalváról, ilyen művekkel lepik meg a vendégfogadókat.


A falu napja alkalmával, mint minden évben, ünnepi köntösbe öltöztették a Kisboldogasszony templomot is, ahol délelőtt szolgáltattak ünnepi szentmisét. A helybeliek, hazalátogató vendégek, rokonok és a környékbeli településekről érkezett vendégekkel megtelt a templom.


A délután folyamán a Paradicsomnapot Szabó József, a Vajdasági Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatója nyitotta meg. A rendezvény keretében megtartották a versenyeket, ezúttal is három versenyszámban mérettettek meg a részvevők. Kiválasztották a legízletesebb friss paradicsomot, a legfinomabb paradicsomlét és a legnagyobb termés gazdáját is díjazták.


A friss paradicsomokat Palatinus Aranka és Martin Ilona, a Muzslyai Nők Klubjának elnök asszonya és tagja kóstolta végig, a döntésük értelmében a legjobb paradicsommal büszkélkedhet a muzslyai Sziveri Mihály, második díjban részesítették Huszta Józsefet, aki lukácsfalvi születésű, de muzslyai lakos, míg a harmadik díjas lett Tűri János Lukácsfalváról.


A befőtt paradicsomokat a Lukácsfalva egyik testvértelepüléséről, Zalakomárról érkezett vendégek közül Hatos Tibor és Hatos Tiborné bírálta el. Szerintük a legfinomabb paradicsomlét Huszta József hozta, a második legízletesebbnek bizonyult Varga Miklós, Zalakomár polgármesterének befőtt paradicsoma, és a harmadik díjat a helyi Balanyi Erzsébet érdemelte ki.


Az idei verseny legsúlyosabb paradicsoma 1,035 kilogrammot nyomott és a lukácsfalvi Gera András termelte. A második és harmadik nagy termést Erzsébetlakról hozták, Bancsov Albert paradicsoma 770 grammos volt, Bancsov Erika paradicsoma pedig csak öt grammal volt könnyebb.
A rendezvény egyik színfoltja a kancsikával történő paradicsomszedés volt. Ezúttal is a kézügyességen múlott, ki milyen sikeresen tudja szedni a paradicsomot: a néhai terelőeszközzel.


Kónya-Kovács Otília


A Magyar Szó beszámolója a IX. Paradicsomnapról

Lezajlott a VIII. Paradicsomnap - 2012

A lukácsfalviak a Kisboldogasszony napjához legközelebb eső vasárnapon ünneplik a falunapot, akkor van a hagyományos búcsú is. Az idei rendezvénysorozatra - hála a testvértelepülések Együtt - Egymásért elnevezésű Kárpát-medencei hálózatának - eljöttek a testvértelepülések képviselői is Berekfürdőről, Zalakomárról és Csíkszentkirályról. Krasznahorkaváralja és Tiszapéterfalva képviselői nem tudtak jelen lenni a rendezvényen. A testvértelepülések jóvoltából a helybéli művelődési otthon falára került a hálózat mappáját ábrázoló tábla. Alkalom volt a testvértelepülések küldöttségeinek találkozóján megismerkedni a közeljövőben várható tervekről, a közös pályázati lehetőségekről és felmerült az a kérdés is, hogyan lehetne 6 éves, közös vázlatterveket is meghozni. A Helyi közösség tanácsa díszülésén részt vettek a környékbeli települések képviselői, Nagybecskerek város küldöttsége, valamint jelenlétükkel megtisztelték az összejövetelt Bošnjak Ivan Nagybecskerek polgármestere és Goran Knežević mezőgazdasági miniszter. Az idei rendezvény házigazdái a Helyi Közösség tanácsa és a Fehér tó egyesület voltak.
Nem mindennapi paradicsomszedéssel kezdődött a 8. alkalommal megrendezésre került Paradicsomnap. A helybeli Fehér tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület szakosztályának tagjai bemutatták, hogyan lehet kancsikával „szedni” a paradicsomot. A bemutató után Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, a VMSZ elnöke nyitotta meg a rendezvényt, aki hangsúlyozta a kis települések ilyen jellegű manifesztáció fontosságát, amelyek megérdemlik a támogatást.
- Nagyon fontosnak tartom ezeket a kis települési rendezvényeket, mert összefogják azt a kis közösséget, amely szervezi, és magukra irányítják egy hétvégére a környezetüknek a figyelmét. Fontosnak tartom azt, hogy ezeken a rendezvényeken meg is jelenjünk, meg is jelenjek, illetve, hogy a lehetőségek tükrében önkormányzati, tartományi szintekről, a Magyar Nemzeti Tanács szintjéről, vagy a Szekeres László Alapítvány szintjéről, anyagilag is támogassuk ezeket a rendezvényeket, mert anélkül hiába van meg az emberek elszántsága, lendülete, önerőből, pénz nélkül ezeket nem lehet megcsinálni. Ez a mostani rendezvény, a lukácsfalvi, azt gondolom, hogy a maga különlegességével, színfoltja ezeknek a rendezvénysorozatoknak. Ugyanis van foghagymának, almának, szőlőnek, bornak, pálinkának, meg sok minden egyéb más terméknek szentelt rendezvény, de paradicsomnak szentelt rendezvényről én nem nagyon tudok, és ilyen tekintetben különös. Annak a következménye ez, hogy az emberek itt konyhakertészettel foglalkoznak, egy olyan mezőgazdasági ággal, amiről mindig azt mondjuk, hogy előnye, meg esélye van, mert kilép a tömegtermelésből egy nagyon piacképes, munkaigényes, exkluzív terméknek az előállítását jelenti és ilyen szempontból azt gondolom, hogy azoknak az embereknek a támogatása, segítése mindenképp fontos – nyilatkozta Pásztor István. A képviselőház elnöke meglátogatta a Fehér tó egyesületet, tájékozódott a folyamatban lévő projektumairól, megtekintette a Lukács Lázár emlékére elkezdett emlékpark építésének jelenlegi állapotát, végezetül kipróbálta a hagyományápolóktól ajándékba kapott díszes kancsika kezelését.
Az idei Paradicsomnapon is három kategóriában versenyeztek a részvevők, akik a környező településekről, illetve Lukácsfalva testvértelepüléseiről, az erdélyi Csíkszentkirályról, meg a magyarországi Zalakomárról és Berekfürdőről érkeztek.
A friss paradicsom kategóriában Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnöke és Hallai Mihály, a MAKK elnöke zsűrizett, és a döntésük értelmében első díjas paradicsomot termeltek a zalakomáriak, a második legízletesebb paradicsomot Gyólai Valéria hozta, amely sárga paradicsom volt, de a zsűrit megragadta az íze, a harmadik helyre került Sziveri Mihály paradicsoma. Ebben a kategóriában 20-an versenyeztek. A befőtt paradicsomokat Petrovics Éva, a nagybecskereki Petőfi MME titkára és Ábrahám Ernő, a Road Flyers Motoros Klub tagja értékelte. A legfinomabb befőtt paradicsomot Kátai Anna főzte, a második helyre került Kátai János készítménye, míg harmadik lett Hallai Magdolna. A legnagyobb paradicsom Muzslyáról érkezett, Kátai Anna termelte 760 gramm volt, második helyre a 710 grammos Tűri József, lukácsfalvai paradicsoma került, harmadikra pedig a muzslyai Kátai Jánosé 600 grammal. A szervezők, különdíjban részesítették a legmesszebbről érkező versenyzőket.
A versenyek után a testvértelepülésekről érkezett vendégek népművészeti összeállításával folytatódott a műsor.
Vasárnap, a hagyományos búcsúra került sor, amelyet Kisboldogasszony tiszteletére tartottak. Délelőtt hajókázási túrán vehettek részt a vendégek. Az ünnepi szentmisét 11 órakor Suhajda Lajos vendégpappal és Tratnjek Stanko plébánossal, Kalapis Stojan atya celebrálta.
A kétnapos rendezvény támogatói:
- Tartományi Művelődési Titkárság,
- Nagybecskerek Város Önkormányzata
- Tartományi Nemzeti Kisebbségi Titkárság
- Magyar Nemzeti Tanács
- Szekeres László Alapítvány
- Tartományi Gazdasági Titkárság
- Vojvodina szálloda Nagybecskerek
- Écska – Halgazdaság
- Timus plus – magkereskedő

Több fotó...

Közeledik a VIII. Paradicsomnap

Tisztelt Paradicsomkedvelők! Kedves Barátaim!

Szeptember 1-én, szombaton kerül megrendezésre, Lukácsfalván a VIII. Paradicsomnap.

Részletes program:

2012.09.01. (szombat)
10.00 órától
A testvértelepülések küldöttségének találkozója
11.00 órától
A Helyi közösség tanácsának díszülése
VIII. Paradicsomnap
14,30 órától
Paradicsomszedés kancsikával
Legízletesebb friss, befőtt és a legnagyobb
paradicsom megválasztása a
Kárpát-medencében.

A versenyzők, attól függően, hogy melyik kategóriában indulnak,, hozzanak: - 1 kg paradicsomot, 1 liter főtt paradicsomot és nagyparadicsomot (délután fél háromra)
16,00 órától halászléfőző verseny
17.00 órától eredményhirdetés, díjak átadása
17,15 órától
A testvértelepülések közös művelődési műsora

Kérem Önöket, hogy legyenek részesei a rendezvénynek, vegyenek részt a versenyekben és tekintsék meg a testvértelepülések közös művelődési műsorát.

Tisztelettel, a szervezők nevében,

Balanyi Sándor a HK Tanácsának alelnöke
(A paradicsomversenyekre jelentkezni lehet a 064/2246899 tel.)

Lukácsfalván a kétnapos faluünnep keretében tartották meg a helyi közösségének tanácsa és a Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület szervezésében a VII. Paradicsomnapot. Ezúttal Kárpát-medencei szintre emelték a versenyeket, hiszen nemrégen az Együtt – Egymásért Tertvértelepülések Hálózata keretében öt testvértelepülése lett Lukácsfalvának. A Paradicsomnapon képviseltette magát Magyarországról Zalakomár és Berekfürdő, Ukrajnából Tiszapéterfalva, valamint Erdélyből Csíkszentkirály. A szlovákiai Krasznahorkaváralja képviselői nem tudtak jelen lenni ezen a rendezvényen. A polgármesterek vezette csoportokból néhányan részt is vettek a paradicsomnapi versenyeken.
Ezúttal három kategóriában vettek részt a környező településekről, és a külföldről érkezett versenyzők. A friss paradicsom kategóriában 29-en, a befőtt paradicsom mezőnyben 31-en versenyeztek, és 21-en hoztak óriásparadicsomot. Branko Čičić, a biotermelést fejlesztő és terjesztő, belgrádi Organikus Szerbia Alap vezetője és Fodor István, a nagybecskereki Vojvodina szálloda képviselője a friss paradicsomokat értékelte, míg Katona-Debreczeni Gizella, a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola igazgatónője és Vesna Konstantinov, a belgrádi biotermékeket forgalmazó, Media Master cégvezetője értékelték a befőtt paradicsomokat. A Kárpát-medence legízletesebb friss paradicsomát a zsűri értékelése szerint a zsablyai Nikola Bunčić termelte, a második helyezett lett a helybeli Mirjana Markov, a harmadik helyre került a nagybecskereki Dragoslav Radišić. A legfinomabb házilag készített befőtt paradicsomot a muzslyai Sziveri Mihály főzte, a második helyre került a muzslyai Kátai Anna befőtt paradicsoma és a harmadik lett a helybeli Gombár Anna paradicsomléje. A verseny legnagyobb paradicsomát a nagybecskereki Dimče Đorić termelte és 990 grammos volt, a második helyen végzett Dragoslav Radišić, akinek a paradicsoma 930 grammot nyomott és a harmadik helyre került a 890 grammos óriási paradicsomával a helybeli Bakos Ervin. Dr. Hajdu Lajos Berekfürdő polgármestere egy különdíjat is átadott, amelyet a helybeli Molnár Katalin vehetett át, aki negyedmagával egy hetet tölthet Berekfürdőn.
A versenyek után a Fehér tó – HÁKE kancsikásai bemutatták a falu központjában, hogyan lehet kancsikával szedni a paradicsomot, majd az ostorcsattogtatók részére is volt egy verseny. A délután folyamán halászléfőzésben is megmérettettek az érdeklődő szakácsok.
Holnap délelőtt 9 órakor leleplezik Lukácsfalva egyik testvértelepülése, Berekfürdő ajándékát, egy Petőfi Sándor domborművet, amelyet Györfi Lajos szobrászművész készített. Az ünnepélyes hangulat után a helyi tanács díszülésére kerül sor, majd 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Kisboldogasszony templomban. Délután a házigazdák a testvértelepülésekről érkezett vendégeiket a Császár-tóra viszik kirándulni, majd estefelé a Fehér tó egyesület székhelyén rövidfilmek vetítését kísérhetik végig az érdeklődők, amelyeket a helybeli fiatalok készítettek lelkesen. Este fél hétkor egy művelődési műsorral zárul a két napos rendezvénysorozat.
Kónya-Kovács OtíliaBővebben...

VII. Paradicsom napok
Program:
2011. szeptember 3-án (szombat)
14.00 órától
Legízletesebb friss, befőtt és a legnagyobb
paradicsom megválasztása a
Kárpát-medencében. A helybeli és a környékbeli termelőkkel versenyeznek Lukácsfalva testvértelepüléseiről érkezők:
Berekfürdő és Zalakomár – Magyarországról
Krasznohorkaváralja – Szlovákiából
Tiszapéterfalva – Ukrajnából
Csíkszentkirály – Romániából
A versenyzők attól függően, hogy melyik kategóriában indulnak,, hozzanak: - 1 kg paradicsomot, 1 liter paradicsomot és nagyparadicsomot.
16.00 – 16.30 órától
Eredményhirdetés - paradicsomszedés
16.30 órától
Halászléfőző verseny

Szervezők:
A Helyi Közösség tanácsa
Fehér tó – HÁKE

A Paradicsomnapi versenyekre jelentkezni lehet:
A Helyi közösség irodájában – tel: 023/3885-010
Balanyi Sándornál – tel: 064/2246899
Bakos Ervinnél – tel: 063/8384154

 

 

A friss paradicsom ízének elbírálását Žegarac Goran és Kalenović Milan, a befőtt paradicsomét Paunov Ivica és Paunović Ljuba és a legnagyobb paradicsom mérését mind a négy zsűri tag végezte.
Videófelvétel a díjak átadásáról készült »»»

 

Az V. Paradicsomnapi versenyeken 19-en vettek részt a legízletesebb friss paradicsom mezőnyben, 20-an a legízletesebb befőtt paradicsom és 10-en a legnagyobb paradicsom megválasztásában.

bővebben...

Lukácsfalván július 18. és 19-én lesznek megtartva az V. Paradicsom napok, a
• Helyi közösség tanácsa,
• Fehér tó - HÁKE,
• Fiatalok egyesülete,
• Falufejlesztési egyesület és a
• Női egyesület szervezésében.
Műsor:
Szombat, 2009.07.18.
• Egésznapos sportrendezvények,
• 20 h-tól, Madách színház vendégszereplése - Hallod-e, Rozika, te - Eismann Mihály válogatott dalaival
Vasárnap, 2009.07.19.
• 9 h - A rendezvény megnyitása,
• 9,15h - Versenyzés: - a legízletesebb friss, főtt és a legnagyobb paradicsom megválasztása (A versenyre 1 kg friss paradicsomot, 1 lit. főzött paradicsomot kell hozni)
• 12 h - Paradicsom szedés - kiskancsikások bemutatója,
• 13h - Eredményhírdetés.
- A rendezvény ideje alatt a Muzslyai Amatőr Képzőművészek Klubjának képkiállítását lehet megtekinteni az Ifjúsági otthonban.
- Az érdeklődők bekapcsolódhatnak a pikádó, lenge kugli és lemez dobálás versenyekbe.
- A rendezvény ideje alatt a látogatók is kóstolgathatják a különböző fajta paradicsomokat.
Bővebb tájékoztatást a műsorral és versenyekkel kapcsolatban a köv. telefon számokon lehet kapni:
023 885 010 - Helyi közösség irodája
023 885 150 - Fehér tó - HÁKE
064 1316551 - Mészáros Pista tanácselnök
064 2246899 - Balanyi Sándor szervező

A nagybecskereki városháza Médiaközpontjában tartottak, 2009.05.25-én sajtótájékoztatót a közelgő, lukácsfalvi V. Paradicsom napok rendezvény kapcsán. Miloš Jelic, a lukácsfalvi Falufejlesztési Egyesület elnöke, Kovács Xénia a helyi közösség titkára és Balanyi Sándor a Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület elnöke elmondták, azon fáradoznak, hogy az idén is megmaradjon a Paradicsom napok nemzetközi jellege, külföldi partnereiket már meghívták e rendezvényre, akik szívesen vesznek részt a Paradicsom napját fémjelző versenyekben is. Az idén is kiválasztják a legízletesebb- és a legnagyobb paradicsomot, valamint a legfinomabb paradicsomlét, ugyanakkor a legszebb piaci asztalt is díjazzák. A Paradicsom napjára a sportrendezvények mellett művelodési műsorokat is beterveztek. A július 18-án és 19-én megrendezésre kerülő Paradicsom napokat ezúttal a helyi közösség tanácsa koordinálja, természetesen számítanak a helyi civil szervezetek összefogására is.
Kónya-Kovács Otília
Lukácsfalván 2008. július 20-án, negyedik alkalommal tartották meg a Paradicsom napját
bõvebben...
2008-ban a Paradicsom napok már júliusban elkezdõdnek

A kezdet
Paradicsomnap Lukácsfalván
Vasárnap tartalmas programmal megemlékeztek a betelepítés 220 éves évfordulójáról.
A paradicsom jegyében tartották meg a bánáti Lukácsfalván a templombúcsút, amellyel egyben megemlékeztek a falu betelepítésének 220 éves évfordulójáról. A falufejlesztési csoport ötlete volt, hogy a jubileum kapcsán a konyhakertészetérõl ismert, mintegy 620 lakost számláló település ily módon adjon hangot magáról, messze eljusson az itt élõ emberek igyekezetének híre. A lukácsiak, ahogyan magukat nevezik, hónapok óta készültek az egész napos rendezvényre, egyrészt hagyományteremtõ céllal szervezték, másrészt pedig szeretnék a Paradicsomnap révén felhívni a figyelmet kis falujuk mezõgazdasági és idegenforgalmi lehetõségeire.
(tovább)
 


web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150