Paradicsomnap
“Paradicsomból indultunk,
paradicsomba jutunk,
Lukácsfalvára vezet utunk,
meglátjátok, hogy mit tudunk!”
Paradicsom napja 2005
Paradicsom napja 2006
Paradicsom napja 2007 képekben

Falunap és XII. Paradicsomnap


Lukácsfalván a közelmúltban falunapot és templombúcsút, valamint paradicsomnapot rendeztek. A szervezők — a helybeli Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, a helyi közösség tanácsa és Berekfürdő testvértelepülés képviselői — tartalmas rendezvénysorozattal kedveskedtek a látogatóknak.

 


A faluünnepség a vendégek fogadásával kezdődött, mely után a helyi közösség udvarában halászléfőző versenyt rendeztek. Másnap Sztojkó József, a városi tanács tagja, a VMSZ körzeti szervezetének az elnöke ünnepélyesen megnyitotta a XII. Paradicsomnapot. Balanyi Sándor, a helybeli Fehér-tó HÁKE elnöke elmondta: a 2005-ben indított rendezvény célja a paradicsomnak mint kerti növénynek a megőrzése és a különleges paradicsomfajták bemutatása.

 

Az idei rendezvény pedig a Biotermelés iskolája elnevezésű projektum keretén zajlik. A beszédek után a négytagú zsűri kiválasztotta és díjazta a legízletesebb friss paradicsomot, a legfinomabb főtt paradicsomlét és a legnagyobb termést.

 


Az értékelések szerint a legízletesebb friss paradicsomért járó díjat Vijatov Slavica kapta, a második helyre Szíveri Mihály, a harmadikra pedig Tűri Snežana termése került. A legfinomabb főtt paradicsomléért az első díjat Molnár Árpád, a másodikat Vladimir Babić, a harmadikat pedig Vijatov Slavica érdemelte ki. A verseny három legnagyobb paradicsomáért járó elismerés a Bancsov család tulajdona lett.

 


Az eredményhirdetés után az érdeklődők megtekinthették a gyerekek kancsikával való paradicsomszedését és a Fehér-tó festőtáborát. A kétnapos rendezvény az ünnepi köntösbe öltöztetett Kisboldogasszony-templomban szolgáltatott misével ért véget.

 

 


Az eseményt a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság, a Szekeres László Alapítvány, Nagybecskerek és Berekfürdő önkormányzata, valamint valamennyi helyi és környékbeli magánvállalkozó és egyesület támogatta.

 


Borbély Tivadar


Paradicsomnap 2013


Kisboldogasszony ünnepén, Lukácsfalva templombúcsúja keretében már hagyománnyá nőtte ki magát a közkedvelt rendezvény, a Paradicsomnap, amelyet kilencedik alkalommal szervezett meg a helyi Fehér tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület.


A délelőtt folyamán megtartották a Fehér tó elnevezésű festőtábort, amelyre negyedik alkalommal hívták meg a környező alkotókat, hogy együtt töltsenek egy munkával átszőtt napot. Az idén 11 amatőr képzőművész és két gyermek alkotott, és összesen 24 munka került ki a kezük alól. Az itt készült alkotások egy kiállítás keretében majd bemutatásra kerülnek, de a további sorsuk úgy alakul, hogy a faluba érkező, kedves vendégeknek ajándékozzák őket, vagy ha hivatalos látogatásra mennek Lukácsfalváról, ilyen művekkel lepik meg a vendégfogadókat.


A falu napja alkalmával, mint minden évben, ünnepi köntösbe öltöztették a Kisboldogasszony templomot is, ahol délelőtt szolgáltattak ünnepi szentmisét. A helybeliek, hazalátogató vendégek, rokonok és a környékbeli településekről érkezett vendégekkel megtelt a templom.


A délután folyamán a Paradicsomnapot Szabó József, a Vajdasági Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatója nyitotta meg. A rendezvény keretében megtartották a versenyeket, ezúttal is három versenyszámban mérettettek meg a részvevők. Kiválasztották a legízletesebb friss paradicsomot, a legfinomabb paradicsomlét és a legnagyobb termés gazdáját is díjazták.


A friss paradicsomokat Palatinus Aranka és Martin Ilona, a Muzslyai Nők Klubjának elnök asszonya és tagja kóstolta végig, a döntésük értelmében a legjobb paradicsommal büszkélkedhet a muzslyai Sziveri Mihály, második díjban részesítették Huszta Józsefet, aki lukácsfalvi születésű, de muzslyai lakos, míg a harmadik díjas lett Tűri János Lukácsfalváról.


A befőtt paradicsomokat a Lukácsfalva egyik testvértelepüléséről, Zalakomárról érkezett vendégek közül Hatos Tibor és Hatos Tiborné bírálta el. Szerintük a legfinomabb paradicsomlét Huszta József hozta, a második legízletesebbnek bizonyult Varga Miklós, Zalakomár polgármesterének befőtt paradicsoma, és a harmadik díjat a helyi Balanyi Erzsébet érdemelte ki.


Az idei verseny legsúlyosabb paradicsoma 1,035 kilogrammot nyomott és a lukácsfalvi Gera András termelte. A második és harmadik nagy termést Erzsébetlakról hozták, Bancsov Albert paradicsoma 770 grammos volt, Bancsov Erika paradicsoma pedig csak öt grammal volt könnyebb.
A rendezvény egyik színfoltja a kancsikával történő paradicsomszedés volt. Ezúttal is a kézügyességen múlott, ki milyen sikeresen tudja szedni a paradicsomot: a néhai terelőeszközzel.


Kónya-Kovács Otília


A Magyar Szó beszámolója a IX. Paradicsomnapról

Lezajlott a VIII. Paradicsomnap - 2012

A lukácsfalviak a Kisboldogasszony napjához legközelebb eső vasárnapon ünneplik a falunapot, akkor van a hagyományos búcsú is. Az idei rendezvénysorozatra - hála a testvértelepülések Együtt - Egymásért elnevezésű Kárpát-medencei hálózatának - eljöttek a testvértelepülések képviselői is Berekfürdőről, Zalakomárról és Csíkszentkirályról. Krasznahorkaváralja és Tiszapéterfalva képviselői nem tudtak jelen lenni a rendezvényen. A testvértelepülések jóvoltából a helybéli művelődési otthon falára került a hálózat mappáját ábrázoló tábla. Alkalom volt a testvértelepülések küldöttségeinek találkozóján megismerkedni a közeljövőben várható tervekről, a közös pályázati lehetőségekről és felmerült az a kérdés is, hogyan lehetne 6 éves, közös vázlatterveket is meghozni. A Helyi közösség tanácsa díszülésén részt vettek a környékbeli települések képviselői, Nagybecskerek város küldöttsége, valamint jelenlétükkel megtisztelték az összejövetelt Bošnjak Ivan Nagybecskerek polgármestere és Goran Knežević mezőgazdasági miniszter. Az idei rendezvény házigazdái a Helyi Közösség tanácsa és a Fehér tó egyesület voltak.
Nem mindennapi paradicsomszedéssel kezdődött a 8. alkalommal megrendezésre került Paradicsomnap. A helybeli Fehér tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület szakosztályának tagjai bemutatták, hogyan lehet kancsikával „szedni” a paradicsomot. A bemutató után Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, a VMSZ elnöke nyitotta meg a rendezvényt, aki hangsúlyozta a kis települések ilyen jellegű manifesztáció fontosságát, amelyek megérdemlik a támogatást.
- Nagyon fontosnak tartom ezeket a kis települési rendezvényeket, mert összefogják azt a kis közösséget, amely szervezi, és magukra irányítják egy hétvégére a környezetüknek a figyelmét. Fontosnak tartom azt, hogy ezeken a rendezvényeken meg is jelenjünk, meg is jelenjek, illetve, hogy a lehetőségek tükrében önkormányzati, tartományi szintekről, a Magyar Nemzeti Tanács szintjéről, vagy a Szekeres László Alapítvány szintjéről, anyagilag is támogassuk ezeket a rendezvényeket, mert anélkül hiába van meg az emberek elszántsága, lendülete, önerőből, pénz nélkül ezeket nem lehet megcsinálni. Ez a mostani rendezvény, a lukácsfalvi, azt gondolom, hogy a maga különlegességével, színfoltja ezeknek a rendezvénysorozatoknak. Ugyanis van foghagymának, almának, szőlőnek, bornak, pálinkának, meg sok minden egyéb más terméknek szentelt rendezvény, de paradicsomnak szentelt rendezvényről én nem nagyon tudok, és ilyen tekintetben különös. Annak a következménye ez, hogy az emberek itt konyhakertészettel foglalkoznak, egy olyan mezőgazdasági ággal, amiről mindig azt mondjuk, hogy előnye, meg esélye van, mert kilép a tömegtermelésből egy nagyon piacképes, munkaigényes, exkluzív terméknek az előállítását jelenti és ilyen szempontból azt gondolom, hogy azoknak az embereknek a támogatása, segítése mindenképp fontos – nyilatkozta Pásztor István. A képviselőház elnöke meglátogatta a Fehér tó egyesületet, tájékozódott a folyamatban lévő projektumairól, megtekintette a Lukács Lázár emlékére elkezdett emlékpark építésének jelenlegi állapotát, végezetül kipróbálta a hagyományápolóktól ajándékba kapott díszes kancsika kezelését.
Az idei Paradicsomnapon is három kategóriában versenyeztek a részvevők, akik a környező településekről, illetve Lukácsfalva testvértelepüléseiről, az erdélyi Csíkszentkirályról, meg a magyarországi Zalakomárról és Berekfürdőről érkeztek.
A friss paradicsom kategóriában Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnöke és Hallai Mihály, a MAKK elnöke zsűrizett, és a döntésük értelmében első díjas paradicsomot termeltek a zalakomáriak, a második legízletesebb paradicsomot Gyólai Valéria hozta, amely sárga paradicsom volt, de a zsűrit megragadta az íze, a harmadik helyre került Sziveri Mihály paradicsoma. Ebben a kategóriában 20-an versenyeztek. A befőtt paradicsomokat Petrovics Éva, a nagybecskereki Petőfi MME titkára és Ábrahám Ernő, a Road Flyers Motoros Klub tagja értékelte. A legfinomabb befőtt paradicsomot Kátai Anna főzte, a második helyre került Kátai János készítménye, míg harmadik lett Hallai Magdolna. A legnagyobb paradicsom Muzslyáról érkezett, Kátai Anna termelte 760 gramm volt, második helyre a 710 grammos Tűri József, lukácsfalvai paradicsoma került, harmadikra pedig a muzslyai Kátai Jánosé 600 grammal. A szervezők, különdíjban részesítették a legmesszebbről érkező versenyzőket.
A versenyek után a testvértelepülésekről érkezett vendégek népművészeti összeállításával folytatódott a műsor.
Vasárnap, a hagyományos búcsúra került sor, amelyet Kisboldogasszony tiszteletére tartottak. Délelőtt hajókázási túrán vehettek részt a vendégek. Az ünnepi szentmisét 11 órakor Suhajda Lajos vendégpappal és Tratnjek Stanko plébánossal, Kalapis Stojan atya celebrálta.
A kétnapos rendezvény támogatói:
- Tartományi Művelődési Titkárság,
- Nagybecskerek Város Önkormányzata
- Tartományi Nemzeti Kisebbségi Titkárság
- Magyar Nemzeti Tanács
- Szekeres László Alapítvány
- Tartományi Gazdasági Titkárság
- Vojvodina szálloda Nagybecskerek
- Écska – Halgazdaság
- Timus plus – magkereskedő

Több fotó...

Közeledik a VIII. Paradicsomnap

Tisztelt Paradicsomkedvelők! Kedves Barátaim!

Szeptember 1-én, szombaton kerül megrendezésre, Lukácsfalván a VIII. Paradicsomnap.

Részletes program:

2012.09.01. (szombat)
10.00 órától
A testvértelepülések küldöttségének találkozója
11.00 órától
A Helyi közösség tanácsának díszülése
VIII. Paradicsomnap
14,30 órától
Paradicsomszedés kancsikával
Legízletesebb friss, befőtt és a legnagyobb
paradicsom megválasztása a
Kárpát-medencében.

A versenyzők, attól függően, hogy melyik kategóriában indulnak,, hozzanak: - 1 kg paradicsomot, 1 liter főtt paradicsomot és nagyparadicsomot (délután fél háromra)
16,00 órától halászléfőző verseny
17.00 órától eredményhirdetés, díjak átadása
17,15 órától
A testvértelepülések közös művelődési műsora

Kérem Önöket, hogy legyenek részesei a rendezvénynek, vegyenek részt a versenyekben és tekintsék meg a testvértelepülések közös művelődési műsorát.

Tisztelettel, a szervezők nevében,

Balanyi Sándor a HK Tanácsának alelnöke
(A paradicsomversenyekre jelentkezni lehet a 064/2246899 tel.)

Lukácsfalván a kétnapos faluünnep keretében tartották meg a helyi közösségének tanácsa és a Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület szervezésében a VII. Paradicsomnapot. Ezúttal Kárpát-medencei szintre emelték a versenyeket, hiszen nemrégen az Együtt – Egymásért Tertvértelepülések Hálózata keretében öt testvértelepülése lett Lukácsfalvának. A Paradicsomnapon képviseltette magát Magyarországról Zalakomár és Berekfürdő, Ukrajnából Tiszapéterfalva, valamint Erdélyből Csíkszentkirály. A szlovákiai Krasznahorkaváralja képviselői nem tudtak jelen lenni ezen a rendezvényen. A polgármesterek vezette csoportokból néhányan részt is vettek a paradicsomnapi versenyeken.
Ezúttal három kategóriában vettek részt a környező településekről, és a külföldről érkezett versenyzők. A friss paradicsom kategóriában 29-en, a befőtt paradicsom mezőnyben 31-en versenyeztek, és 21-en hoztak óriásparadicsomot. Branko Čičić, a biotermelést fejlesztő és terjesztő, belgrádi Organikus Szerbia Alap vezetője és Fodor István, a nagybecskereki Vojvodina szálloda képviselője a friss paradicsomokat értékelte, míg Katona-Debreczeni Gizella, a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola igazgatónője és Vesna Konstantinov, a belgrádi biotermékeket forgalmazó, Media Master cégvezetője értékelték a befőtt paradicsomokat. A Kárpát-medence legízletesebb friss paradicsomát a zsűri értékelése szerint a zsablyai Nikola Bunčić termelte, a második helyezett lett a helybeli Mirjana Markov, a harmadik helyre került a nagybecskereki Dragoslav Radišić. A legfinomabb házilag készített befőtt paradicsomot a muzslyai Sziveri Mihály főzte, a második helyre került a muzslyai Kátai Anna befőtt paradicsoma és a harmadik lett a helybeli Gombár Anna paradicsomléje. A verseny legnagyobb paradicsomát a nagybecskereki Dimče Đorić termelte és 990 grammos volt, a második helyen végzett Dragoslav Radišić, akinek a paradicsoma 930 grammot nyomott és a harmadik helyre került a 890 grammos óriási paradicsomával a helybeli Bakos Ervin. Dr. Hajdu Lajos Berekfürdő polgármestere egy különdíjat is átadott, amelyet a helybeli Molnár Katalin vehetett át, aki negyedmagával egy hetet tölthet Berekfürdőn.
A versenyek után a Fehér tó – HÁKE kancsikásai bemutatták a falu központjában, hogyan lehet kancsikával szedni a paradicsomot, majd az ostorcsattogtatók részére is volt egy verseny. A délután folyamán halászléfőzésben is megmérettettek az érdeklődő szakácsok.
Holnap délelőtt 9 órakor leleplezik Lukácsfalva egyik testvértelepülése, Berekfürdő ajándékát, egy Petőfi Sándor domborművet, amelyet Györfi Lajos szobrászművész készített. Az ünnepélyes hangulat után a helyi tanács díszülésére kerül sor, majd 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Kisboldogasszony templomban. Délután a házigazdák a testvértelepülésekről érkezett vendégeiket a Császár-tóra viszik kirándulni, majd estefelé a Fehér tó egyesület székhelyén rövidfilmek vetítését kísérhetik végig az érdeklődők, amelyeket a helybeli fiatalok készítettek lelkesen. Este fél hétkor egy művelődési műsorral zárul a két napos rendezvénysorozat.
Kónya-Kovács OtíliaBővebben...

VII. Paradicsom napok
Program:
2011. szeptember 3-án (szombat)
14.00 órától
Legízletesebb friss, befőtt és a legnagyobb
paradicsom megválasztása a
Kárpát-medencében. A helybeli és a környékbeli termelőkkel versenyeznek Lukácsfalva testvértelepüléseiről érkezők:
Berekfürdő és Zalakomár – Magyarországról
Krasznohorkaváralja – Szlovákiából
Tiszapéterfalva – Ukrajnából
Csíkszentkirály – Romániából
A versenyzők attól függően, hogy melyik kategóriában indulnak,, hozzanak: - 1 kg paradicsomot, 1 liter paradicsomot és nagyparadicsomot.
16.00 – 16.30 órától
Eredményhirdetés - paradicsomszedés
16.30 órától
Halászléfőző verseny

Szervezők:
A Helyi Közösség tanácsa
Fehér tó – HÁKE

A Paradicsomnapi versenyekre jelentkezni lehet:
A Helyi közösség irodájában – tel: 023/3885-010
Balanyi Sándornál – tel: 064/2246899
Bakos Ervinnél – tel: 063/8384154

 

 

A friss paradicsom ízének elbírálását Žegarac Goran és Kalenović Milan, a befőtt paradicsomét Paunov Ivica és Paunović Ljuba és a legnagyobb paradicsom mérését mind a négy zsűri tag végezte.
Videófelvétel a díjak átadásáról készült »»»

 

Az V. Paradicsomnapi versenyeken 19-en vettek részt a legízletesebb friss paradicsom mezőnyben, 20-an a legízletesebb befőtt paradicsom és 10-en a legnagyobb paradicsom megválasztásában.

bővebben...

Lukácsfalván július 18. és 19-én lesznek megtartva az V. Paradicsom napok, a
• Helyi közösség tanácsa,
• Fehér tó - HÁKE,
• Fiatalok egyesülete,
• Falufejlesztési egyesület és a
• Női egyesület szervezésében.
Műsor:
Szombat, 2009.07.18.
• Egésznapos sportrendezvények,
• 20 h-tól, Madách színház vendégszereplése - Hallod-e, Rozika, te - Eismann Mihály válogatott dalaival
Vasárnap, 2009.07.19.
• 9 h - A rendezvény megnyitása,
• 9,15h - Versenyzés: - a legízletesebb friss, főtt és a legnagyobb paradicsom megválasztása (A versenyre 1 kg friss paradicsomot, 1 lit. főzött paradicsomot kell hozni)
• 12 h - Paradicsom szedés - kiskancsikások bemutatója,
• 13h - Eredményhírdetés.
- A rendezvény ideje alatt a Muzslyai Amatőr Képzőművészek Klubjának képkiállítását lehet megtekinteni az Ifjúsági otthonban.
- Az érdeklődők bekapcsolódhatnak a pikádó, lenge kugli és lemez dobálás versenyekbe.
- A rendezvény ideje alatt a látogatók is kóstolgathatják a különböző fajta paradicsomokat.
Bővebb tájékoztatást a műsorral és versenyekkel kapcsolatban a köv. telefon számokon lehet kapni:
023 885 010 - Helyi közösség irodája
023 885 150 - Fehér tó - HÁKE
064 1316551 - Mészáros Pista tanácselnök
064 2246899 - Balanyi Sándor szervező

A nagybecskereki városháza Médiaközpontjában tartottak, 2009.05.25-én sajtótájékoztatót a közelgő, lukácsfalvi V. Paradicsom napok rendezvény kapcsán. Miloš Jelic, a lukácsfalvi Falufejlesztési Egyesület elnöke, Kovács Xénia a helyi közösség titkára és Balanyi Sándor a Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület elnöke elmondták, azon fáradoznak, hogy az idén is megmaradjon a Paradicsom napok nemzetközi jellege, külföldi partnereiket már meghívták e rendezvényre, akik szívesen vesznek részt a Paradicsom napját fémjelző versenyekben is. Az idén is kiválasztják a legízletesebb- és a legnagyobb paradicsomot, valamint a legfinomabb paradicsomlét, ugyanakkor a legszebb piaci asztalt is díjazzák. A Paradicsom napjára a sportrendezvények mellett művelodési műsorokat is beterveztek. A július 18-án és 19-én megrendezésre kerülő Paradicsom napokat ezúttal a helyi közösség tanácsa koordinálja, természetesen számítanak a helyi civil szervezetek összefogására is.
Kónya-Kovács Otília
Lukácsfalván 2008. július 20-án, negyedik alkalommal tartották meg a Paradicsom napját
bõvebben...
2008-ban a Paradicsom napok már júliusban elkezdõdnek

A kezdet
Paradicsomnap Lukácsfalván
Vasárnap tartalmas programmal megemlékeztek a betelepítés 220 éves évfordulójáról.
A paradicsom jegyében tartották meg a bánáti Lukácsfalván a templombúcsút, amellyel egyben megemlékeztek a falu betelepítésének 220 éves évfordulójáról. A falufejlesztési csoport ötlete volt, hogy a jubileum kapcsán a konyhakertészetérõl ismert, mintegy 620 lakost számláló település ily módon adjon hangot magáról, messze eljusson az itt élõ emberek igyekezetének híre. A lukácsiak, ahogyan magukat nevezik, hónapok óta készültek az egész napos rendezvényre, egyrészt hagyományteremtõ céllal szervezték, másrészt pedig szeretnék a Paradicsomnap révén felhívni a figyelmet kis falujuk mezõgazdasági és idegenforgalmi lehetõségeire.
(tovább)
 


web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150