Legfrissebb hírek ··· Az egyesület 2020-as tevékenységei ··· Anyaországi támogatások ··· Falunap és a XV. Paradicsomnap ··· X. Fehér tó festőtábor ··· IX. Fehér tó festőtábor ··· Falunap és a XIV. Paradicsomnap ··· Pályázati lehetőségek bemutatása ··· Falunap és a XIII. Paradicsomnap ··· VIII. Fehér tó festőtábor ··· Falunap és a XII. Paradicsomnap ··· A Fehér tó festőtáborában készült képek kiállítása ··· A rokka és a fuszekli kötése ··· Csomagosztás Lukácsfalván ··· Civil fórum Lukácsfalván ···  A szomszéd falu honlapja!
 
 
 
 

A Fehér tó egyesületet a Szekeres László alapítványon keresztül a Behlen Gábor Alap támogatja

 
 
 
Kanadaiak oldala
 
 

Tűri család

Töröcsik család

websas.hu

 
Kerékpárosok felvonulása 2009.
 
freestat.hu
   
   
   
   
   
   
 
 Hírek

 

A Szekeres László Alapítvány által a Fehér tó egyesületnek, 2019-ben, a Bethlen Gábor Alap három téren nyújtott támogatást:
• A Fehér tó festőtábor összköltségeire
• A Falunapi program és Paradicsomnap részköltségeire
• A működési költségek jelentős részének a fedezésére.
Az egyesületnek sikerült korszerű számítógépet beszerezni, éppen időben, mivel a régebbi Windows 7 operációs rendszer elavult. A tízedik Fehér tó festőtáborában készült képeket többnyire sikerült bekeretezni, valamennyi festmény, pedig a Paradicsomnapi versenyek győzteseihez került. A táborban és a falunapi rendezvényen résztvevők részére reklámanyag, elismerő oklevél volt biztosítva, valamint étkezés és üdítők.
Az egyesület nevében, a támogatásban részesült minden egyén és szervezet nevében, valamint a lukácsfalvi kisközösség nevében ez úton fejezem
ki hálás köszönetemet a támogatóinknak,
Balanyi Sándor a Fehér tó – HÁKE elnöke


Civil fórum Lukácsfalván

Erre az alkalomra meghívták a Közép-bánáti térség hat településén - Erzsébetlakon, Lukácsfalván, Muzslyán, Nagybecskereken, Szentmihályon és Magyarittabén - működő civil szervezetek, egyesületek képviselőit. A tájékoztató jellegű estnek némileg edukációs része is volt, ugyanis az előadók olyan témákra hívták fel a figyelmet, amelyek mindenképpen az egyesületek munkáját szolgálják.

Harmath Éva, a Délvidéki Civil Központ könyvelője a 30 éves munkatapasztalatából merített, és olyan témákat érintett az előadása során, amelyeket még nem éltek meg esetleg a jelenlevők, mert nagyon sok újdonságok, változások vannak a civil szervezetek életében, munkásságában.

Losoncz Dávid jogász szerint nagyon fontos olyan "használható" információkkal szolgálni egy-egy ilyen tájékoztató fórumon, amelyeket az egyesületek a későbbiekben hasznosítani tudnak. Az est keretében kitért a rendezvényszervezés kérdéseire is, kidomborítva a rengetek jogi buktatókra, amivel találkozhatnak a szervezők, illetve odafigyeléssel elkerüljék azokat.

Erős Ervin, pályázati tanácsadó a nemzetközi civil pályázati lehetőségekről beszélt, ismertette a pozitív példákat, és bátorította az összejövetel tagjait, hogy összefogva sokkal nagyobb eredményeket tudnának elérni.

Az összejövetelen kezdeményezték egy szövetség létrehozását, hiszen már a legutóbbi civil összejövetelen is felvetődött az összefogásból eredő eredményesebb munka, az első konkrét lépések kidolgozásába belefogtak, és a jövő év elején már esedékes lesz a szövetségbe történő tömörülés.

Madarász Gyula, a Fókusz Klaszter elnöke az összejövetelen beszámolt az immár 10 éve útjára indított Fókusz M - Tájékoztatási és Fejlesztési Központ munkájáról, amely később vált a mai formájává, a klaszterré.

A Közép-bánáti térség civiljeinek újabb összejövetelére Szentmihályon kerül sor, a következő év elején.

Kónya-Kovács Otília
(VajdaságMa)


VÁLASZTÁSOK VOLTAK A FALUBAN


November 2-án, lehetett voksolni a Helyi Közösség Tanácstagjaira. A 8 jelölt közül 5 tagot kellett megválasztani. A már korábban bejelentett Összefogtunk a falunkért listán szerepeltek közül 4-en jutottak be a tanácsba. Összesen 178 szavazópolgár vett részt a választásokon, ebből 3 érvénytelen szavazócédula volt.
Íme, az eredmények:

Sor
szám

A megválasztott tanácstagok
Szavazatok száma
1. Francija Dávid 113
2. Huszta Zoltán 100
3. Balanyi Sándor 86
4. Hlavcsa Vladiszlav 86
5. Mészáros Pista 82
Nem jutottak be a tanácsba
6. Bakos Ervin 77
7. Đurić Savo 61
8. Jovanović Dragan 55

Francija Dávid
Választások lesznek Lukácsfalván
Több mint 6 hónapja nincsen vezetősége a falunak. Kora tavasszal az akkori 4 tagú Tanácsból, a szerb haladó párt képviselői lemondtak, ezek után a VMSZ tanácsnokai egyedül nem tudták folytatni a munkát. Nagybecskerek önkormányzata kényszerigazgatást vezetett be és kinevezte az ideiglenes 5 tagú Tanácsot. Ennek a tanácsnak a választások kiírása volt a feladata, amit ki is írtak a nyár közepére. Mivel nem volt elegendő idő a választások előkészítésére, eredménytelen volt a kiírás. Ezen a választásokon a VMSZ képviselői nem indultak.
Jelenleg újra választások előtt állnak a falu polgárai. Az önkormányzat november 2-ra írta ki a tanácsválasztást, avval a változtatással, hogy az eddigi 7 tagú tanács helyett a polgárok 5 tanácsnokot választhatnak meg. Az előkészületek, a támogató aláírások szedése javában zajlik. Minden jelöltnek 20 támogatási aláírást kell összeszedni, hogy rajta legyen a választási listán. Külön érdekesség, hogy a kiszivárgott hírek szerint, már a választások előtt megalakult az Összefogás a falunkért lista, amelynek sikerült 5 jelöltet állítani. Így a polgároknak először lesz alkalmuk véleményt nyilvánítani a kialakult összefogás alapján összeállított programról.
Lukácsfalva, 2014.10.08.

Falunap 2014.

Lukácsfalván megtartották a templombúcsút, és a falunapot, amelyet Kisboldogasszony napjához legközelebb eső hétvégén ünneplik. Az idén szerényebb volt a búcsúi összejövetel, viszont a település védőszentjének tiszteletére bemutatott szentmisére megtelt a kis templom.

Tapolcsányi Emánuel atya celebrálta az ünnepi szentmisét Kalapis Sztoján atya segítségével.

 

 

 

A Fehér-tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület szervezésében ma délelőtt megtartották az ötödik festőtábort, amely keretében a most alakuló emlékpark szépítésén fáradoztak. A település létrehozója, Lukács Lázár nevét viselő emlékpark egy falfestménnyel gazdagodott, ugyanis a Fehér-tó egyesület székházának falára egy óriási tájkép kerül, amely Lukácsfalva múltjáról, illetve jelenéről, jövőjéről (is) "regél". A falfestményen ez alkalommal három alkotó dolgozott, Rašević Rózsika, Meleghy Zsuzsanna és Hallai Mihály.

 

 

 

 

A nagy felületű festmény most még nem készült el, időnként az amatőr művészek összegyűlnek és tovább valósítják meg az egyesület elképzeléseit, illetve saját ötleteiket.

 

 

 

 


Az utóbbi években a falunappal összefonódott Paradicsomnap az idén elmaradt, illetve annak csak egyik mozzanatát rendezték meg a Fehér-tó egyesület tagjai, mégpedig a kancsikával történő paradicsomszedést. Ennek keretében az egyesület hagyományápoló, kis kancsikásai bemutatták ügyességüket, akik az állványra feltett paradicsomokat a kancsika segítségével ütötték le.
K.K. Otília
(VajdaságMa)


Szabadságharc, sajtószabadság . . .


Lukácsfalván, harmadik alkalommal március 15-én, a Nemzeti ünnep alkalmából, a Petőfi Sándor emléktáblánál koszorúzást szervezett a helybeli VMSZ tagozata és a Fehér tó egyesület.

Az emléktáblát Berekfürdő testvértelepülés állítatta 2011-ben.

Emlékeztetőül a Magyar Nemzeti Tanács kilenc éve elfogadott határozata alapján, március 15-ike a vajdasági magyarság nemzeti ünnepei közé tartozik


Virágvasárnap

A Kisboldogasszony Egyházközösség hívei körmenettel és barkaszenteléssel kezdték Virágvasárnap a szentmisét.

Varga Zoltán atya szentbeszédében Jézus jeruzsálemi bevonulásáról tartott prédikációt.

Lukácsfalván az 1848 magyar szabadságharcra emlékeztek

A Helyi Közösség Tanácsa, Fehér tó HÁKE és a VMSZ szervezésével, március 14-én másodízben emlékeztek meg az 1848 magyar forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepségen részt vettek:
- Galántai Gábor titkár a belgrádi magyar nagykövetségről, Kovács Elvira parlamenti képviselő, Puskás János a VMSZ Nagybecskerek körzetének elnöke, Katona-Debreczeni Gizella iskola-igazgatónő és a környékbeli települések képviselői.

A helybéli kisiskolások, Tűri Ida vezetésével alkalmi szavalatokat adtak elő a Fehér tó egyesület fiataljai, pedig Petőfi verseket szavaltak. Balanyi Sándor szervező a helybéliek üdvözletét és köszönetét küldte dr. Hajdu Lajos Berekfürdő polgármesterének és Győrfi Lajos szobrászművésznek, akik révén került a Petőfi dombormű Lukácsfalvára.


- Az ifjak mind polgári foglalkozást űztek, és írók, újságírók voltak. Írók, akik politizáltak, politikusok, akik írtak. Petőfi, Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai, Degré Alajos, Pálfi Albert, Lisznyai Kálmán az ismertebbek közül, de ennél jóval többen voltak. Ők azoknak a nemzedéknek a tagjai, amelyik radikális változásokat követelt. Nem volt fegyverük, mégis ők csinálták a forradalmat. A történészek a forradalom, számtalan kis fontos részecskéiről tudnának beszámolni. Nékünk itten a szórványban, ma, az imént elhangzott mondat üzenete a legfontosabb – Az ifjú polgároknak Pesten, nem volt fegyverük, mégis ők csinálták a forradalmat. Sikerült a főrendeket rábírni, hogy elfogadják a követelésüket. Kedves barátaim, legyen a mai nap üzenete is e mondat – merjünk polgári kezdeményezéseket indítani, merjünk nyilvánosan kiállni célkitűzéseink és jogaink mellett, hisz a szabadságharc az állandó folyamat – üzenték Lukácsfalváról a szervezők.


A nagykövetség képviselője tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét, majd a koszorúzás következett. A jelenlévő közönség megtekinthette a Fehér tó – HÁKE székhelyén kiállított fényképeket, melyek Sólyom László 2010-ben tett látogatásáról készültek.


Bővebben...


Tél - 2012


Nagybecskereken és Begaszentgyörgyön rendkívüli helyzetet hirdettek. A városok környékén több a mellékutak járhatatlanok.

Több településen felfüggesztették a tömegközlekedést, több órát késtek, vagy leálltak a helyi-, helyközi buszjáratok.

A szárazság után a kertészek a fóliasátrakból tervezték pótolni a bevételt. Vajon mi vár rájuk bent, miután utat törnek az összeomlott fóliasátrakig?

A felvételen - lukácsfalvi állapotok.


Megkezdődtek a munkálatok a Lukács Lázár emlékparkban

A lukácsfalvi VMSZ szervezete aktívan részt vesz a HK tanácsának munkájában. A két tanácsnok, Bakos Ervin és Balanyi Sándor a mezőgazdaság és a társadalmi tevékenységek fejlesztésével van megbízva. A választások után, márciusban felállított 7 tanácsnok közül 3 lemondott, így a tevékenységek és faladatok a megmaradt négyre hárultak. Ennek ellenére alapos munka folyt ez idáig. Szoros együttműködés alakult ki a Fehér tó egyesülettel, mely révén a Tartományi gazdasági titkársághoz beadott Lukács Lázár emlékpark elnevezésű projektum nyertes lett, a tervdokumentáció elkészült és megkezdődtek az előkészületek a munkálatok megkezdésére. Az emlékpark a Helyi közösség portáján lesz kiépítve nyitott színpaddal, nyilvános WC-kel és putrik felállításával. Az építkezést a Magyar Nemzeti Tanács is támogatja.


Az építkezés előkészítése, vasárnap, október 21-én munkaakcióval kezdődött, a megmaradt romok eltakarításával és a használható épületanyag kiválogatásával.


A munkaakció szervezését és lebonyolítását a helyi VMSZ szervezete végezte.


A biotermelés útja közép-Bánátban

Október 10-én és 14-én volt megtartva Lukácsafalván a biotermelést népszerűsítő két rendezvény. A projektum keretén belül először a vajdasági mezőgazdasági témákkal foglalkozó újságírók szervezete ismerkedett meg a biotermelők helyzetével és egy új kezdeményezéssel, amely a helybéli elemi iskola és a Fehér tó egyesület között alakult ki. Az együttműködés az iskola ¼ lánc földjén, a biotermelés beindítására terjed ki, a Fehér tó egyesületen belül létező biotermelők egyesülete révén. Ez értelemben a földparcella már ellenőrzés alá van vonva és a tanúsítvány beszerzésének költségeire is biztosítva vannak pénzeszközök. A kezdeményezés célkitűzése, pedig az, hogy elsősorban a helybéli gyermekek, óvodától kezdve az ily módon történő termelés mellet növekedjenek. Ez alkalommal az ovisok látogatást tettek az iskola szomszédságában lévő gazdaságon, amelyen már teljes mértékben biotermelés folyik.

A rendezvény vasárnap, október 14-én folytatódott a közép-Bánáti termelők tanácskozásával, amelyen részt vettek a biotermékeket forgalmazó cégek képviselői is. A tanácskozáson 3 téma volt felvetve:
- A termelők bemutatkozása és a termelési teljesítőképességük elemzése
- A biotermékek árusítása Nagybecskerek zöldségpiacain
- Reklámanyagok kidolgozása, internetes portál létrehozása

A termékeket forgalmazó cégek a nagyáruházláncokkal való együttműködés lehetőségét kínálták fel a termelőknek, valamint az ipari termékek Németországba való kivitelét az Ecoco cég révén, amellyel már néhány közép-Bánáti termelő szerződést kötött.
Biotermeléssel Nagybecskerek községben, Kikindán és Tordán foglalkoznak összesen 10 gazdaság 50 hektárnyi területen.


Bérmálkozás

Június 17-én a lukácsfalvi Kisboldogasszony templomban 5 leány és 5 fiú vette fel a bérmálás szentségét.
• Balanyi Réka
• Huszta Martina
• Svarc Emília
• Szabó Teodóra
• Ispánovity Emese
• Mészáros Arnold
• Molnár Igor
• Nikolity Roland
• Kelemen Zoltán és
• Palatinus Martin

A szertartást dr. Németh László megyéspüspök végezte, Tratnyek Stanko plébános, Kalapis Stojan és Sándor Zoltán paptestvéreivel együtt.

Befejeződött a civil egyesületek projektírói számára szervezett „Fejlesztési célú projektgeneráló felkészítő tréning”
A 60 órás képzésen 18 vajdasági civil egyesület képviselője vett részt. Pénteken, május 11-én Szabadkán a Probitas civil egyesület székházában, Nagybecskerek községből öten (Bajtai Anna, Vidrács Krisztina, Vidrács Diana, Sztojkó József és Balanyi Sándor) vették át a tanúsítványt a sikeresen elvégzett tréningről. A projekt ciklus menedzsment képzés a Bethlen Gábor Alap és a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány támogatásával valósult meg, amelynek a célkitűzése a projektszemléletű gondolkodás, stratégiai szemlélet erősödése és a projektszerű működés előnyének kiemelése volt. Mgr. Molnár Verona, a Háló szakmai koordinátora jelezte, hogy az ősz folyamán Nagybecskerek községben újabb képzések vannak előrelátva a civil egyesületek vezetői számára.Mi így segítünk

A nagybecskereki Egyházmegyében az idén mintegy 350 fiatal készül a bérmálkozásra. A vizsga helyett, már néhány éve találkozót szerveznek részükre. Ezen a rendezvényen, a püspöki szentmisén osztották ki a tavaly meghirdetett, Mi így segítünk elnevezésű pályázat díjait. A fiatalok fotókon mutatták be tevékenységüket, számítógépes feldolgozásban. A legjobb munkát a lukácsfalvi hittanosok készítették. Ők a saját közösségükben, már néhány éve tevékenykednek, segítenek. A Mi így segítünk pályázatra 11 munka érkezett. A legjobbak jutalomként táborozáson vehetnek részt, még a második és a harmadik helyezettek, a muzslyai és az ürményházi hittanosok könyvjutalomban részesülnek.

Megemlékezés a Petőfi-emléktáblánál

Lukácsfalva tavaly, Kisboldogasszony napján, a falu búcsújakor kapott egy Petőfi Sándor domborművet, amely előtt első ízben tartottak koszorúzást, megemlékezést. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Balanyi Sándor, a Fehér tó egyesület elnöke a szervezők nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Tűri Ida szavalata után mgr. Hallai Zoltán, történész szólt az 1848/49-es szabadságharcról és forradalomról. Erre az első ünnepségre ellátogatott dr. Hajdu Lajos Berekfürdő polgármestere - aki jóvoltából kapták ajándékba a lukácsfalviak a Petőfi-domborművet, és Györfi Lajos, szobrászművész, aki a lukácsfalviak büszkesége, a dombormű megalkotója. Elsőként a magyarországi vendégek koszorúztak, majd a VMSZ lukácsfalvi helyi szervezete, a Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, valamint Muzslya helyi közösségének képviselője helyezte el a kegyelet virágait.
Bővebben...
k-ko

Dűlőutak szorgos népe
Kicsinek bizonyult a Muzslyaiak Klubja a Dűlőutak szorgos népe elnevezésű kiállítás megnyitóján, amelyet azért hívott életre a Fókusz M – tájékoztatási és fejlesztési központ, hogy bemutassák mindazokat az adottságokat és lehetőséget, amelyek erre a tájra jellemzőek, azonban még nincsenek teljes mértékben kihasználva.
Az egybegyűlteket elsőként Hallai Zoltán tanácselnök köszöntötte, aki hangsúlyozta a 120 éves település első ilyen jellegű kiállításának fontosságát, amelynek az üzenete, hogy csakis összefogással, egyetértésben lehet eredményt elérni. A köszöntő után Muzslya testvértelepülésének, Mindszent városnak a polgármestere, Zsótér Károly szólt az egybegyűltekhez, aki röviden vázolta a jövőbeni terveket is, hisz fontos, hogy mindenki feltérképezze lehetőségeit, hogy kiderüljön, mit lehet tenni egymásért, a közösségért, az országért, Európáért.
A rendezvényt hivatalosan Pásztor István, a tartományi kormány alelnöke, gazdasági titkár nyitotta meg, aki beszédében üdvözölte az ilyen kezdeményezést, és gratulált a szervezőknek, hogy felismerték az ilyen jellegű megmozdulások, fontosságát. Továbbá arról is szólt, hogy a három napos kiállítás ideje alatt, a közös gondolkodás eredményeképpen jó lenne, ha körvonalazódnának az IPA projektumokhoz kellő elképzelések, amelyek a kistérség fejlesztését szolgálnák majd.
Összesen 42 kiállító termékei tekinthetők meg a kiállításon. A helybeli vállalkozók, termelők, állattenyésztők és civil szervezetek képviselői mellett jelen voltak a környező településekről is, Lukácsfalváról, Erzsébetlakról és Szentmihályról, valamint a magyarországi Mindszent városból.
A kiállítás keretén belül, pénteken, egy kerekasztal-beszélgetés volt megtartva, amelyen az elért eredményeket, a jövőbeni terveket tárgyalták meg. K.K. Otilia

Petőfi Sándor dombormű Lukácsfalván
Lukácsfalván, Kisboldogasszony napjához legközelebb eső vasárnap ünnepelik a falunapot, a hagyományos búcsút. Ez a bánáti, kis település 226 éves múltra tekint vissza, és az idei falunapi rendezvénysorozatra az Együtt – Egymásért elnevezésű testvértelepülések Kárpát-medencei hálózatnak köszönve, eljöttek a testvértelepülések képviselői is. A magyarországi Berekfürdőről érkező vendégeket dr. Hajdu Lajos polgármester vezette, Zalakomárról Varga Miklós polgármester vezetésével jöttek a látogatók, Tóth Bálint, polgármester vezetésével érkeztek az ukrajnai, tiszapéterfalvi vendégek, ugyanakkor Székely Ernővel, Csíkszentkirály polgármesterével is érkezett egy csoport. A szlovákiai Krasznahorkaváralja testvértelepülésről nem tudott jelen lenni a küldöttség, hanem Szepesi Géza vezetésével érkezett egy szlovákiai csoport. Berekfürdőn, a nyár folyamán született meg az ötlet, hogy egy Petőfi Sándor domborművet ajándékoznak Lukácsfalvának, ennek az alkotásnak az ünnepélyes leleplezésére került sor ma. Az ünneplő közösség elsőként együtt elénekelte a Himnuszt.
A rendezvényre ellátogatott Thomka Orsolya, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kapcsolattartási Főosztály Délvidéki osztályvezetője is. A vendégeket, az egybegyűlteket elsőként Mészáros István, Lukácsfalva helyi közösség tanácselnöke köszöntötte, majd dr. Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke szólt az ünneplő közösséghez.
- Mindig örömmel jövök ide Lukácsfalvára, hiszen a kezdetektől fogva látom azt az eredményt, amelyet egy kis közösségfejlesztés el tud érni. Amikor megismertem ezeket az embereket itt, Lukácsfalván, akkor még csak a reménytelenséget láttam a szemükből, az elveszettséget és a mindentől távollevőségnek a gondolatát. Most pedig azt látom, hogy van egy erős közösségfejlesztő egyesületük, van egy közösségük, amely hisz a jövőben, és ez a közösség becsatlakozott most már nem csak a délvidéki magyarság hálózatába, hanem Kárpát-medencei szinten is jelen van ez a falu. Külön öröm számomra, hogy elsősorban mi határon túli magyarok segítjük egymást, és az anyaországi önkormányzatok is segítenek abban, hogy a nemzeti integráció ténylegesen létrejöjjön. Én hiszek abban, hogy a határon átívelő nemzeti integráció, a magyar nemzet újra erős lehet és hiszek abban, hogy valóban úgy tudjuk megélni a 21. századot, hogy sikeres és erős nemzet lehetünk – mondta dr. Zsoldos Ferenc, aki továbbá megköszönte a Délvidék nevében ezt az ajándékot, és arra kérte a vendégeket, hogy továbbra is segítsék ezt a kis közösséget, hogy valóban megmaradjon, és erős legyen.
Ezt követően dr. Hajdu Lajos, Berekfürdő polgármestere köszöntötte a jelenlevőket, szólt Petőfi Sándorról, aki egy rendkívül termékeny költő volt, 782 költeményt hagyott az utókornak.
- Remélem, hogy ez a Petőfi dombormű is arra fogja emlékeztetni a lukácsfalviakat, hogy ugyan a nemzettől messze vannak, de ez nem azt jelenti, hogy távol is. Gondolatban, érzelmekben nagyon közel vagyunk egymáshoz.
Dr. Hajdu Lajos a köszöntője után Mészáros Istvánnak Lukácsfalva tanácselnökének átadta Berekfürdő adománylevelét a dombormű kapcsán, amellyel erősíteni szeretnék a testvértelepülési kapcsolatot.
Györfi Lajos szobrászművész, az emléktábla megalkotója is üdvözölte a jelenlevőket, aki felhívta a figyelmet a dombormű alatti Petőfi Sándor Magyar vagyok című verséből vett idézetre: „…De semmi kincsért s hírért a világon/El nem hagynám én szülőföldemet…”.
Mindenki örömére a dombormű a Petőfi Sándor utca elején kapott helyet.
A program a tanács díszülésével folytatódott, ahol a falu vezetői a jövőbeli tervekről beszélgettek a testvértelepülések képviselőivel. Kisboldogasszony tiszteletére megtartották a búcsúi szentmisét, majd délután rövidfilmeket vetítettek Lukácsfalváról, amelyeket vállalkozó szellemű helybeli fiatalok készítettek. Az ünnepi műsor a nagybecskereki Petőfi MME tagjainak összeállításával zárult.
Kónya-Kovács Otília

Petőfi Sándor-emléktábla lesz elhelyezve Lukácsfalván


Az idei falunapi-ünnepségek keretén belül, vasárnap, szeptember 4-én Lukácsfalván Petőfi Sándor-emléktáblát avatnak. Az emléktábla a falu testvértelepülése Berekfürdő jóvoltából kerül hozzájuk, amelyet Győrfi Lajos szobrász fog kidolgozni. Augusztus 14-én e cél megvalósításának érdekében látogatott Lukácsfalvára a szobrász, dr. Hajdu Lajos Berekfürdő polgármester kíséretben. Amennyiben a hatóságok engedélyezzék, az emléktábla valószínűleg a jelenlegi postaépület külső falára kerül.

A képen Győrfi Lajos és dr. Hajdu Lajos a helybeli tanácstagok társaságában.

Látogatás Krasznahorkaváraljára


Augusztus 5-től, 7-ig, Lukácsfalva küldöttsége, Mészáros Pista vezetésével, testvértelepülésükre, a szlovákiai Krasznahorkaváraljára látogatott. Mivel a testvértelepülések szerződésének aláírása napján, Székely Ernő Csíkszentkirály polgármestere megígérte, hogy minden testvértelepülésre elvisz egy székely kaput, erre most került sor Krasznohorkaváralján a falunapja alkalmából. Alkalom volt meglátogatni a 2500 lakosú falu mellett lévő vár-múzeumot az Andrássy család valamikori várkastélyát.
A fényképen a 6 testvértelepülés polgármesterei pózolnak az újonnan felállított székely kapuban.

Foto: Mészáros Arnold

Tour de Délvidék

Az idén tizedik alkalommal rendezik meg a Tour de Délvidék elnevezésű kerékpártúrát. A bringa rajongók 2011. augusztus 5–14. között teszik meg a Zenta-Bácskertes útvonalú túrát.
A túrázók Közép-bánáti útvonala:
2011. augusztus 7.vasárnap Magyarcsernye – Lukácsfalva szakasz útvonal: Magyarcsernye – Tóba – Torda – Aracsi puszta-templom – Elemér – Nagybecskerek -Muzslya – Lukácsfalva
szállás Lukácsfalván
2011. augusztus 8. hétfő Lukácsfalva – Torontálvásárhely szakasz hajózás a Császár tavon
Lukácsfalva – Torontálvásárhely szállás Torontálvásárhelyen.

Testvérvárosi találkozó, Berekfürdőn

Testvérvárosi találkozó zajlott, Berekfürdőn, 2011. július 27 – augusztus 1 között. Részt vettek a Kárpát-medencei testvérvárosi hálózat településeink képviselői. Az öt napos találkozón, péntek délután, Mészáros Pista a helyi közösség elnökének vezetésével bemutatkozott Lukácsfalva is. A Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédő egyesület kancsikások szakosztálya különleges programjával szórakoztatta a közönséget.
Alkalom volt bemutatni a már 6 éve zajló lukácsfalvi Paradicsom napok tartalmát, valamint beharangozni az idei VII. Paradicsom napot, amely szeptember 3. lesz megtartva. Ez utal, a versenyekben részt vesznek a testvértelepülések paradicsomtermelői, így első alkalommal lesz megválasztva a legízletesebb friss, főtt és a legnagyobb Kárpát-medencében termő paradicsom. A versenyzők értékes díjakban részesülnek. A legértékesebbet közülük Berekfürdő önkormányzata biztosítja.
Bővebben...
Nyár Lukácsfalván, 2011. július

Rövidfilmet készítettek Lukácsfalváról Gombár Zoltán, Balanyi Réka, szereplők, és Nikolić Adrián rendező. A film célja a falu bemutatása. A fiatalok úgy tervezték, hogy a faluról filmet készítenek téli, tavaszi, nyári és őszi változatban is, de mivel a tavasz rövidre sikerült, mindjárt a nyári változatot készítették el.

Egymással - Egymásért

Berekfürdőn, március 12-én, szombaton az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról a millenniumi emlékmű előtt emlékeztek meg. Ünnepi beszédet mondott Székely Ernő Csík Szentkirály polgármestere majd a testvértelepülésekről érkező delegációk koszorúzták meg az emlékművet
Ezután ünnepélyes keretek között került sor a Megbékélés Házában annak a megállapodásnak az aláírására, melyben a Kárpát –medencei testvérvárosi hálózat létrehozásáról döntöttek a szövetségre lépett települések polgármesterei. Az ünnepség Egymással - egymásért szlogen alatt zajlott. Bevezetőt mondott Csíkos Sándor színművész, majd a miniszterelnökséget vezető államtitkár, Varga Mihály országgyűlési képviselő fordult a jelenlévőkhöz, valamint a meghívott vendégek méltatták az eseményt: - Délvidékről dr. Zsoldos Ferenc a MNT alelnöke, Erdélyből Gyerkó László szenátor, Felvidékről Jakab Elemér országgyűlési képviselő, Kárpátaljáról Zubanics László az ukrajnai nemzeti tanács elnöke végezetül Varga Miklós Zalakomár polgármestere. A felszólalók elismeréssel szóltak a kezdeményezésről és reményüket fejezték ki, hogy sikerül azt gazdasági tartalommal is megtölteni. A szerződést a következő települések polgármesterei írták alá:

 Dr. Hajdu Lajos – Berekfürdő, Magyarország
 Varga Mikós – Zalakomár, Magyarország
 Mészáros Pista – Lukácsfalva, Szerbia
 Székely Ernő – Csík Szentkirály, Románia
 Bollo Péter - Krasznahorkaváralja, Szlovákia
 Tóth Bálint – Tiszapéterfalva, Ukrajna

Ez a mai nap egy szimbólum - hangsúlyozta zárszavában Jókai Anna Kossuth-díjas írónő. Majdnem azt mondtam, vérszerződés született, persze csak lelki értelemben, hiszen mindannyiunk vére benne van ebben a megállapodásban. Az anyaország soha nem tagadhatja meg határon túli magyarjait. Ebben a gesztusban erő van, majdnem olyan, mint 1848 március 15-e környékén volt. Épp ezért azt kérem Önöktől, a hétköznapokon se feledkezzünk el arról, hogy magyarok vagyunk - kérte az írónő
Az ünnepség után, Berekfürdő önkormányzata ruhasegély csomagokat adott át Lukácsfalva képviselőinek, amelyeket Filip Mária Margaréta, helybéli Segítő Kezek jótékonysági bolt vezetője készített.

Bővebben...

Székely Ernő ünnepi beszéde...
Dr. Zsoldos Ferenc nyilatkozata...
Gyerkó László nyilatkozata...

Egymással - Egymásért videofelvétel...
Videofelvétel I...
Videofelvétel II...

Testvérvárosi kapcsolatok a Kárpát-medencében és azon túl elnevezésű projektumban vesz részt Lukácsfalva

Lukácsfalva település vezetősége 2011 elején kapcsolódott be ebbe a projektumba, azután, hogy egy budapesti tárgyaláson napirendre került Berekfürdő polgármesterének elképzelése és a jelenlévő MNT képviselői révén megtörtént az ajánlás. Így esett Délvidékről Lukácsfalvára a választás. Az elképzelés szerint 6 Kárpát-medencei kistelepülés testvér-települési kapcsolatot hozna létre. Ennek első lépcsőjeként rendezték meg Berekfürdőn február 18-20-ig tartó, polgármesterek Kárpát-medencei találkozóját. Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondta, hogy a találkozón, összesen tizenöt település, Berekfürdő mellett, Magyarországról még Zalakomár, Isaszeg, Nyársapát és Kenderes, Erdélyből Csíkszentmárton, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkkozmás, Tusnád, Kászon és Csíkszentkirály, Felvidékről Krasznahorkaváralja, Kárpátaljáról Tiszapéterfalva és Délvidékről Lukácsfalva vezetője illetve képviselője vett részt. Mindannyian egyetértettek a testvérvárosi hálózat kialakításával, így a fenti települések közös testvérvárosi megállapodást írnak majd alá, ezzel is erősítve a határon túli magyar kapcsolatokat. A kerekasztal beszélgetés mellett bilaterális találkozókra is volt lehetőség. A megbeszéléseken részt vett Gyerkó László, az RMDSZ szenátora is, aki jónak tartja a bereki kezdeményezést. Bízik abban, hogy az önkormányzatok mellett lakossági, iskolai, nyugdíjas és idegenforgalmi kapcsolatok bővülését is hozza a testvérvárosi hálózat megalakítása, később pedig a barátok falva megépítése.
A bereki találkozó folytatásaként szombaton, február 26-án, dr. Hajdu Lajos és Czinege Béla Berekfürdő polgármestere és alpolgármestere, Varga Miklós Zalakomár polgármesterével Lukácsfalvára látogatott a testvérvárosi hálózat előkészítése érdekében, ahol fogadta őket Mészáros Pista tanácselnök. A helybeli tanácsnokok mellett, a rendkívüli eseményt, végigkísérte Kovács Elvira köztársasági parlamenti képviselő és dr. Zsoldos Ferenc a MNT alelnöke. A jelenlévők leszögezték, hogy a Fehér tó egyesület hazai és külföldi kapcsolatainak köszönhetően került a választás Lukácsfalvára. A magyarországi kezdeményezést, a látogatást megelőzően, a Helyi Közösség tanácsnokai egyhangúan elfogadták. A helybéli tanácsnokok első kézből tájékozódtak a projektum részleteiről. Ezek után a tárgyaló felek megegyeztek, hogy a testvér-települési szerződést március közepén fogják aláírni. A rangos vendégek részt vettek a Fehér tó egyesület közgyűlésén, mely kezdete előtt a két magyarországi polgármester megnyitotta a Sólyom László Lukácsfalván elnevezésű fotókiállítást. (Videofelvétel - itt!)
A Fehér tó egyesület, ez alkalommal, Juhász István helybéli festőművész tájképével ajándékozta meg dr. Zsoldos Ferencet, az egyesület és a település pártfogóját. Végezetül a vendégek megtekintették a felújított katolikus templomot, az ifjúsági otthont és a helyi közösség épületét.

- Dr. Hajdu Lajos előadása I. - videofelvétel

- Dr. Hajdu Lajos előadása II. - videofelvétel

- Dr. Hajdu Lajos előadása III. - videofelvétel

- Dr. Hajdu Lajos előadása IV. - videofelvétel

 


Rövidfilmet készített Lukácsfalváról Balanyi Réka és Nikolić Adrián. A film célja a falu bemutatása. Várhatóan, még három részes folytatása is lesz. A fiatalok úgy tervezik, hogy a faluról filmet készítenek tavaszi, nyári és őszi változatban is.

 

Befagyott a Fehér tó! Vagy mégsem?
Az idén is az év elején, január 3-án került sor a falu körüli terepszemlére. A halgazdaság felé indultunk, úgy, mint tavaly, Rékával és a fényképezőgépekkel. A szemlét a falu kezdeténél felállított keresztnél kezdtük. Négy évvel ezelőtt az árvízvédelem törzskara és az állami szervek töltés gyűrűt húztak, vagyis toltak össze a falu köré, amely a keresztnek a tövében húzódik, így jócskán fel lett töltve a talpazata, de ennek ellenére gyönyörűen pózolt a kereszt, zúzmarás koszorúkkal feldíszítve. Az utunk jobbra kanyarodott a befagyott hófehér tó felé. A nevéhez méltó látvány tárult elénk. A víz a tóról csak némileg volt lecsapolva. Állítólag, nem hivatalosan, az a hír járja a falut, hogy sok halat termelt a halgazdaság és a telelők már tele vannak, tehát a tóba vizet kellett hagyni, mert még sok hal maradt benne. A gazdák nem tudják se eladni se hova tenni a halat. Igaz, sosem volt ilyen olcsó a ponty. Kilója 210 dinár, feketén 130-150 dinár között mozog. Szomszédunkkal találkoztunk.
Bővebben...
Szenteste Lukácsfalván
A Kisboldogasszony templomban, Karácsony szentestéjén, 21,30 h-kor, a Karácsonyi Történet- tel kezdődött az éjféli mise. A fiatalok a betlehemi, történelmi eseményeket elevenítették fel. Kalapis Stojan atya szentbeszédében az élet céljainak fontosságát emelte ki.
Látogatás a Mikulásnál
Lukácsfalván a Kisboldogasszony Egyházközösségben vasárnap délután volt megszervezve a Mikulásvárás. A jelenlévő gyerekek, szüleikkel együtt a csomagok kiosztása előtt végignézték a Látogatás a Mikulásnál színdarabot, amelyet Nikolić Adrián rendezett. Az esemény nagy érdeklődést váltott ki, úgyhogy a templom hittanterme szűknek bizonyult, de minden érdeklődő befért.
A közönségRészlet a színdarabbólA súgó?
Gyerekek a csomagokkal Szereplők a rendezővel

Tüdőszűrés

Lukácsfalván, november 9-én a Sremska Kamenica-i Pulmológiai Intézet tüdőszűrést szervezett a Helyi Közösség polgárai számára. A tüdőszűrést az Intézet járműjében végezték a falu közponjában - díjmentesen.

Mindenszentek és halottak napja november 1-2-a, a halottakra való emlékezés ünnepe. Elhunyt szeretteinkre emlékezve, ellátogatunk a temetőbe, imádkozunk és mécsesekkel, gyertyákkal, virágcsokrokkal tiszteljük meg őket. Lukácsfalván november 1-én, a szentmise után, Kalapis Stojan atya végezte a szertartást kinn a temetőben, először a keresztnél, majd a síroknál is.
 
Október 6-án, Eleméren a Szent Ágoston-templomban, Kiss Ernő altábornagy sírjánál, gyászmisével kezdődött a vajdasági magyarság központi megemlékezése az aradi vértanúkra. A gyászmisét a református egyház, Kiss Nándor nagybecskereki tiszteletes részvételével – msgr. Gyuris László nagybecskereki plébános celebrálta, paptestvéreivel együtt. A mise után a templomon lévő emléktáblára koszorút helyezett a Budapesti Nemzetőrség küldöttsége. Az egybegyűltekhez Szilágyi Balázs, a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és ifj. dr. Korhecz Tamás a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szólt. A koszorúzás a sírbolt előtt történt, mivel a kriptában 30 cm-es talajvíz keletkezett. A politikai pártok, önkormányzatok és a tartományi képviselők mellett, több civil egyesület képviselője és Issekutz Sarolta, Kiss Ernő leszármazottja is koszorút helyezett el a sírboltnál.
Bővebben...
A Szerbiai Teleház Szövetség a “Vajdaság faluturizmus Tourinform programja” keretében, szeptember 22-én, bemutatta Muzslyán a “Szakmunkatárs a falusi turizmusban“ hat hónapig tartó szakképzési programot. A bemutatót Verbászi András a Teleház Szövetség elnöke tartotta. A helybélieken kívül voltak érdeklődők Erzsébetlakról, Lukácsfalváról és Torontálvásárhelyről.
Képzési program célja:
1. közvetlen célja:
- gyakorlatorientált szakképzés, a Vajdaság falusi turizmusával kapcsolatos reális élethelyzetekből eredő konkrét feladatok megoldása,
2. hosszú távú célja:
- olyan falusi turizmussal kapcsolatos Tourinform rendszert létrehozni és működtetni,
amely biztos foglalkoztatást ad a rendszer működtetésében közreműködő partnereknek
- e képzés minden sikeres végzős hallgatójával a Teleház Szövetség, a képzés sikeres befejeztével, a hallgatók érdekeltsége függvényében partneri együttműködési megállapodást köt.
Részlet az előadásból...

Lukácsfalván az idén Kisboldogasszony napját, amely nyolcadikán van, szeptember 3., 4., és 5.-én ünnepelték. Vasárnap az ünnepség zarándoklással kezdődött. A Fehér tó – HÁKE székhelyén várták be a vendégeket, ahol a medjugorjei Szűz Mária vándorszobra volt kiállítva. Kisboldogasszony tiszteletére, az ünnepélyes szentmisét msgr. Huzsvár László nyugalmazott püspök, Tratnjek Stanko és Kalapis Stojan paptestvéreivel celebrálta.
A délutáni műsor a kiskancsikások bemutatójával kezdődött. Ők a „paradicsom szedésben” is ügyeskedtek. A Művelődési Otthonban a nagybecskereki Petőfi MME és a z Erzsébetlaki Császár tó MME táncosai, valamint asszonykórusa, telt ház előtt mutatkozott be.
Az idei 3 napos ünnepség védnökei: - Tartományi Művelődési Titkárság, Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság és Nagybecskerek Város Önkormányzata. A szervezők:
Helyi Közösség tanácsa, Fehér tó – HÁKE, VMSZ tagozata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Bővebben...
Msgr. Huzsvár László szentbeszédének egy része..
.

A lukácsfalvi Kisboldogasszony katolikus egyházközösség tanácsának letelt az 5 évig tartó mandátuma. Az idén több hónapos előkészületek után megtörténtek a választások. A 14 jelölt közül 6-an jutottak be a tanácsba:
• Balanyi Sándor - elnök
• Mák Pál ifj. - különféle munkálatok
• Nikolić Adrián - templomdíszítés
• Palatinus Alen - pénzügyek kezelése
• Szőnyi Mária - pénztáros
• Zónai-Tóth Rozália - titkár
• Kalapis Stojan atya - pénzügyek kezelése
Felvételünkön a tanácstagok eskütételét láthatják.

Az eskütétel után az egyházközösség nevében, egy-egy virágcsokorral, Tónai-Tóth Rozália megköszönte Pálfi Erzsébet és Fodor István több mint 40 éves tanácsnoki munkálkodását.

 

"Magyar Összefogás" Lukácsfalván
Kedden, május 18-án, Lukácsfalván a Fehér tó – HÁKE székhelyén, lakossági fórumot szervezett a helybéli VMSZ tagozata. A fórum vendégei voltak Kovács Elvira, Pásztor Bálint, Fremond Árpád parlamenti képviselők és Erdélyi Lenke jelölt a MNT-ba a Magyar Összefogás listájáról. Az érdeklődők tájékozódtak a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásának a részleteiről, megismerték a Magyar Összefogás listáját. Kérdéseikben kitértek arra is, hogy a jelenlevők egyetértenek-e avval, hogy a jövendőbeli MNT, a hatásköréhez tartozó ágazatokban, a bánáti magyarságot, pozitív diszkriminációban részesítse.
Pásztor Bálint felszólalása - hangfelvétel.
Bővebben...

Mileta Mihajlov Nagybecskerek polgármestere, Fazekas Imre és Rade Vasiljević Városi tanácstagokkal, pénteken, május 14-én Lukácsfalvára látogatott. A delegáció tagjait Mészáros Pista tanácselnök fogadta, megbeszélést tartottak a helyi közösség tanácstagjaival és a pártok és egyesületek képviselőivel. A megbeszélésen szó volt a közeljövőben esedékes referendumról, a kommunális problémákról, valamint a civil egyesületek működéséről. A küldöttség körüljárta a falu központját az iskoláig, majd a Fehér tó – HÁKE székhelyén fogadásban részesültek.
Bővebben...

BÉRMÁLKOZÁS
Április 25-én négyen bérmálkoztak a lukácsfalvi Kisboldogasszony egyházközösségben. Huszta Diana, Kovács Natália, Huszta Dávid és Bakai József. Dr. Németh László megyéspüspök először látogatott Lukácsfalvára a bérmálkozás alkalmával és örömmel láthatta a sekrestye építésének a haladását, a feldíszített templomot, elrendezett környékét, valamint a hívek összetartását.


Bővebben...

HÚSVÉT - 2010
A feltámadt Krisztus - az evangéliumi tanúságtételek szerint több tanítványának is megjelent. Az elsők között voltak Péter és János. Együtt futottak az üres sírhoz. Amikor odaértek és benéztek a sírba, János rögtön megértette, mi is történt: az Úr feltámadt, nem szabad a halottak között keresni. Péternek egy kissé több idő kellett, hogy elfogadja a hihetetlennek tűnő eseményt, de utána ő lett az egyház sziklája, alapja, olyannyira, hogy képes volt életét is áldozni ezért a hitért: vértanúként halt meg, a feltámadt Krisztus vértanújaként. Krisztusban kedves testvéreim! Öt évvel ezelőtt halt meg II. János Pál pápa, aki szerintem élete utolsó periódusában önmagában egyesítette Péter és János hitét a feltámadásban. Emlékszünk mindannyian azokra a megrázó képekre, amikor 2005-ben Nagypénteken ott volt a római Colosseumban, a keresztúton, pár nappal halála előtt, mozdulatlanul, némán, szenvedőn. Egy néma pápa, aki egész életében a kommunikációnak élt. A színész, az énekes az újságírók kedvence. Szemei a keresztre szegezve, mintha csak azt akarta volna mondani: igen, ebben a keresztben van a mi szenvedésünk, életünk és feltámadásunk igazi alapja. Ebben a keresztben van a végső megoldás életünk legnehezebb kérdéseire: a szenvedésből erő fakad.
Kedves katolikus hívők! Nektek, valamint a protestáns egyházak, az ortodox testvéregyház híveinek, és minden jóakaratú embernek kívánok kellemes, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket.
Krisztus feltámadt! Alleluia!
Krist je uskrsnuo! Alleluja!
Der Herr ist auferstanden! Halleluia!
Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyés püspök

Sólyom László Magyarország köztársasági elnöke közép bánáti látogatása során Nagybecskerek és Szentmihály után Lukácsfalvára, majd Erzsébetlakra látogatott. Lukácsfalván a helybéli általános iskola előtt elsőként Parigrósz István a VMSZ helyi tagozatának elnöke, Mészáros Pista a Helyi közösség elnöke és Balanyi Sándor a katolikus Egyházközösség és a Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédő egyesület nevében köszöntötte a rangos vendéget. Az államfő nagy élvezettel nézte végig a hagyományápoló egyesület kiskancsikásainak díszbemutatóját. A vendégek megkóstolták a világhírű lukácsfalvi paradicsomlét, tökös málét és töpörtős pogácsát. Sólyom László több tucat könyvel bővítette a helybéli iskola könyvtárának tárlatát . A Fehér tó – HÁKE, egy erre az alkalomra készített, remekbeszabott kancsikát adott át emlékül a „magyarok elnökének”.
Ezután a Bakos családhoz látogatott és a 9 tagú családnál a kertészkedés jelenlegi helyzete után érdeklődött.
Bővebben...

A késő délutáni órákban, Sólyom László elnök úr kíséretével Erzsébetlakra látogatott.


Sólyom László Erzsébetlakon a Művelődési Házban tartott beszédjét itt hallgathatják meg.


Torontóban, március 6-án a Bácska-Bánát Magyar kör bálat szervezett, amelyen 500-an vettek részt. A képeket a lukácsfalvi származású, most Kanadában élő, Tűri János készítette.
A Tanjug hírügynökség megerősítette, hogy a Magyar Köztársaság elnöke, Sólyom László részt vesz az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére szervezett vajdasági rendezvényeken. Sólyom László találkozni fog 14-én szerb kollégájával, Boris Tadićtyal Újvidéken. A tervek szerint látogatása második napján, 13-án bánáti városokat és falvakat keres fel, köztük Nagybecskereket, Lukácsfalvát, Erzsébetlakot és Szentmihályt.


Az Európa Tanács Közgyűlésének januári ülésszaka alatt, kinevezték a Szentmihályon élő Kovács Elvirát a kultúrával, oktatással és tudománnyal foglalkozó bizottság alelnökévé.
Hogyan politizál a VMSZ az Európai Néppárton belül?
Erről a témáról a parlamenti képviselőnő külön nyilatkozott a www.lukacs.org.rs portálnak.

Hangfelvétel...

EMLÉKTÁBLA FELLÁLLÍTVA 1964.10.04-ÉN

A JUGOSZLÁV NÉPFELSZABADÍTÓ HARCBAN ÉLETÜKET ÁLDOZTÁK A SZABADSÁGÉRT

GREGUS PÁL - SZÜLETETT 1922-BEN -ELESETT 1945
KOJICS LAJOS - SZÜLETETT 1925-BEN ELESETT1945
KOVÁCS MIHÁLY- SZÜLETETT 1926-BAN ELESETT 1945

PÁLFI PÉTER - SZÜLETETT 1923-BAN ELESETT 1945
SZABÓ ISTVÁN - SZÜLETETT 1925-BEN ELESETT 1945

LUKINO SELO
1964.10.04-ÉN

A NÉPFELSZABADÍTÓ HÁBORÚ HARCOSAI EGYESÜLETÉNEK HELYI SZERVEZETE

Korábbi hírek . . .  

web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150