Egyesületünk támogatója a Szülõföld Alap
 

 

Temesvár 2008.02.22. - Video


 
Lukácsfalvi Fodor Béla
Ausztrália
 
 

 

 
  Sándorfalván voltunk
 
 
Sándorfalviak nálunk
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fehér tó - Hagyományápoló és környezetvédõ egyesület

Nagybecskerek község
23224 Lukácsfalva
Petõfi Sándor 2

Tel: 023 3885 150,
Mob: 064 2246899


e-mail: feherto@zrlocal.net
Az egyesületünk 1997-ben alakult meg elõször. Az év Búcsú napján, már tartalmas mûsort szervezett. A történészek István király életérõl tartottak elõadást, majd az ünnepélyes szentmise közben, Vitkayné Kovács Vera elénekelte az Áve Máriát.
Egészen 2006-ig szélcsend volt házunk táján. A második Paradicsom napjának a szervezõ bizottsága, munkavégzetivel, folytatta tevékenységét. Az eredmény pedig - a Fehér tó HÁKE teljes megújulása. Az új vezetõség elõször a törvénynek megfelelõen elvégezte a változások bejegyzését. Kijelölte céljait és rendszeresen, legalább havonta egyszer, tanácskozik az idõszerû témákról. Legjobban a megjelenõ pályázaokra összpontosul a tevékenység, de a felszerelésbe is lett már befektetve. Más szervezetekkel együttmûködési megállapodásokat kötöttünk.


Mi történik házunk táján?

Szentháromság napja Melencén.
Június 7-én ünnepelték Melencén a falunapját. Ezen a napon a Rusanda fürdõ melletti gesztenye erdõben volt megtartva a birkapaprikás-fõzõ verseny XI. világbajnoksága. A melencei Paun egyesület meghívásának tett eleget a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE szakács csapata és kiskancsikásai. A szakácsok birkapaprikása a zsûri által nem lett díjazva, de ennek ellenére az egybegyûlt társaság a fenekére nézett az üstnek A társalgás késõ délutánig tartott és a bánáti lálók és a magyarok hagyományos jó megértésérõl tanúskodott.

A nagybecskereki városháza Médiaközpontjában tartottak ma (május 25-én) sajtótájékoztatót a közelgõ, lukácsfalvi V. Paradicsom napok rendezvény kapcsán. Miloš Jeliæ, a lukácsfalvi Falufejlesztési Egyesület elnöke, Kovács Xénia a helyi közösség titkára és Balanyi Sándor a Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédõ Egyesület elnöke elmondták, azon fáradoznak, hogy az idén is megmaradjon a Paradicsom napok nemzetközi jellege, külföldi partnereiket már meghívták e rendezvényre, akik szívesen vesznek részt a Paradicsom napját fémjelzõ versenyekben is. Az idén is kiválasztják a legízletesebb- és a legnagyobb paradicsomot, valamint a legfinomabb paradicsomlét, ugyanakkor a legszebb piaci asztalt is díjazzák.


A Paradicsom napjára a sportrendezvények mellett művelõdési műsorokat is beterveztek. A július 18-án és 19-én megrendezésre kerülõ Paradicsom napokat ezúttal a helyi közösség tanácsa koordinálja, természetesen számítanak a helyi civil szervezetek összefogására is.
Kónya-Kovács Otília


Bábszínház Lukácsfalván

Április 26-án, vasárnap Lukácsfalván vendégszerepelt a szegedi Barboncás bábszínház a Fekete kisasszony című darabjával. A mese önfeledt kikapcsolódást nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az elõadás után a színház tagjai meglátogatták a Fehér tó - HÁKE székhelyét.

Kerékpárosok felvonulása


Útvonal: Muzslya - Lukácsfalva - Muzslya. A felvonulás résztvevõi a közlekedési célú, mindennapos kerékpározás népszerűsítéséért, a várost érõ forgalmi terhelés és a szmog csökkenéséért demonstrálnak. Lukácsfalván a felvonulókat a Fehér tó - HÁKE székhelyén fogadták
.


A Zöld pont kezdete
A húsvéti ünnepek alatt együttműködési megállapodást kötött a lukácsfalvi Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédõ egyesület az écskai Egyházközösség tanácsával. A szerzõdés a szifon kanális melletti 370/7 szám alatti bejegyzett parcella egy részére vonatkozik.
A Fehér tó – HÁKE, már tavaly nyáron elkészítette a projekt dokumentációt és ismertette a Muzslya – Lukácsfalva közötti út és a szifon kanális mellett létrejövõ Zöld pont munkatervét . A megbeszélések minden szinten
sikeresen be lettek fejezve. A megkötött szerzõdést a nagybecskereki püspökségtõl kapott írásos beleegyezés kíséri. A muzslyai Plébánia vezetõi is hozzájárultak, hogy az említett parcellán elkezdõdhessen a szemét mentesítés, talajsimítás majd a füvesítés – fásítás.

A képen Mezei Antal az écskai Egyházközösség elnöke és Balanyi Sándor a Fehér tó – HÁKE elnöke a szerzõdés aláírása után

Hétfõn, 2009.03.30-án, a nagybecskereki múzeum termében került bemutatásra Közép-Bánát múltja és jelene elnevezésű projektum, amelyet a Civil Társadalmat Fejlesztõ Központ (CRCD/CDCS) szervezett. A projektum eredményét DVD és kézikönyv (magyar, szerb, szlovák és román nyelven) alakjában ismertették. Mint partner a projektumban részt vett a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, avval, hogy a szervezõk rendelkezésére bocsátotta a faluban készült régi fényképeket a cséplésrõl és a lakodalmi szokásokról, valamint a mostanáig megõrzött szokásokról , a betlehemezésrõl és a kancsika kezelésérõl készült dokumentumfilmeket.

Törökbecsén és Aracson volt a Fehér tó – HÁKE

Szombaton, március 28-án,egész napos kirándulást szervezett a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE. Délelõtt Törökbecsén a Fiatalok ötletbörzéjén mutatkozott be, délután pedig meglátogatta az aracsi pusztatemplom romjait.

bõvebben...


A Víz Világnapja alkalmából, március 22-én, a nagybecskereki Petõfi ME az óvodások, és iskolások részére kiírt irodalmi, képzõművészeti és fotópályázatok eredményeit ismertette. A téma: a Bega folyó múltja és jelene. Errõl tartott elõadást Varga Anna nyugalmazott földrajz tanárnõ. A lukácsfalvi Fehér tó - HÁKE képviselõi ez alkalommal 20, Bega és a Temes, folyók melyek összekötnek elnevezésű könyvet osztottak ki a sikeresen pályázók között.

A sándorfalvi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület és a lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, Pannónia Interkultura néven futó, közös projektuma van folyamatban.

bõvebben...


2009.február 8-án tartotta meg a Fehér tó - HÁKE évi közgyûlését

bõvebben...


A szegedi székhelyű Csemete Egyesület és a szabadkai székhelyű Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete közös projektuma megvalósulására került sor 2009. január 16.-án Szabadkán.
Témák:
- EU infók és forráskoordináció
- magyarországi gyakorlat a csatlakozás elõtt és után)
- szemléletformáló tevékenységek
Az elõadáson Közép-Bánátból, képviseltette magát a SZJMSZ és a Fehér tó - HÁKE.


 

2009.01.10.

Erzsébetlakon a Császár tó ME vezetõsége fogadta a Fehér tó - HÁKE képviselõit

2008.12.27. Lukácsfalva
Nagybecskerek község magyar civil egyesületeinek fóruma

bõvebben...

A Fehér tó - HÁKE tagjai

2008.12.11.

A
Paun egyesület látogatása
Paunov Snežana és Ivica. A melencei - lálók - szokásairól volt szó.

Mikulás a Fehér tó-ban
2008.12.06.

bõvebben

2008. december 02.

Egyesületünk hivatalosan is látogatást tett Tápai Jánosnál, a városi tanács kisebbségi ügyekkel megbízott tagjánál. Balanyi Sándor elnök révén ismertettük az egyesület munkáját, célkitûzéseit, ugyanakkor a felvetõdött gondokra is felhívtuk az illetékes figyelmét. November végén megszûnt létezni a Zrenjaninske Novine hetilap, így az itteni magyarság egy magyar oldallal szegényebb lett, valamint a Santos Televízióban is anyagi gondok miatt egy ideig beszüntették a Hírek adását. Szakembereink két honlapot is készítenek, ezzel hozzájárulunk a polgárok tájékoztatásához. Ehhez is kértük Tápai segítségét.


Szabadka, 2008.11.22. Egyesületünk részt vett a Vajdasági Magyar Civil Szövetség I., tisztújító, Közgyûlésén

bõvebben

 


Pásztor nap - Muzslya
2008.11.08.

bõvebben


Lukácsfalva, 2008.09.6-7. Kisboldogasszony napja

bõvebben


Szegeden volt a Fehér tó – HÁKE

bõvebben

II. Magyar Nemzeti Népdalkórus Fesztivál – Csóka - 2008.szeptember 12-13

A gyõztesek


Sándorfalván volt a Fehér tó egyesület
2008.08.8-10-ig

bõvebben


Egyesületünk részt vesz Sándorfalván az elsõ alkalommal szervezendõ Betyár napon, augusztus 8-10-ig.
A sándorfalvi Városszépítõ és környezetvédõ egyesület, valamint a Budai Sándor Kulturális Központ meghívásának teszünk eleget.
A látogatás alkalom lesz, hogy egyesületünk tagjai megismerkedjenek a város melletti Fehér tóval, a zöld pontokkal és a tanösvénnyel.
Vasárnap pedig az ópusztaszeri emlékpark látogatása van mûsoron.
bõvebben

Egyesületünk gazdag tevékenysége hozzájárult, hogy havonta bõvül a tagság létszáma.Az új tagok átveszik a Fehér tó - mezét.
Kenderesi István és Bakos Ernõ

Szõnyi Mária
2008.08.03.

Károlyfalva,
magyar-szerb kapcsolat a
Beli bager tó mellett
2008.07.20.

bõvebben


Részt vettünk Muzslyán a
MIRK-en,
2008.07.13.


Részt vettünk Muzslyán a
MIRK-en,
2008.07.13.

Egyesületünk, a Zöld pontok a falunk körül, elnevezésû projektum kezdetén, vasárnap július 6-án, Banatski Karlovac-on tartott tanácskozást.
Megismerhettük a 4 hektár területen fekvõ mesterségesen létrehozott tó rendezett környékét. A zöld pontok népszerû
sítéséhez úgy fogunk hozzájárulni, hogy július 20-án Banatski Karlovac-on, egész napos programot szervezünk közösen. Magyarország és más országok nagykövetségén jelezték, hogy támogatni fogják a civil egyesületek, ilyen fajta tevékenységeit.A Bega-Temes karaván II. része
Temes megye,
2008.06.19-21.

képekBega -Temes karaván I. része megérkezett Lukácsfalvára
2008.június 8.

»»»»»»»»»


Így nézett ki 1972-ben a Kosztor féle kocsma. 1997-tõl a Fehér tó - HÁKE székhelye

»»»»

 


A Fehér tó - HÁKE
székhelyének megnyitása
2008.06.08.


A Bega Temes karaván vacsora közben
Lukácsfalva, 2008.06.08.

IV. Civil börze -Zenta
2008.05.31.


Bingón nyertek 7 milliót a kikindai ismerõsök.
Sanja és Dejan székhelyünkön
2008.05.09.

2008.05.08. Vajdaság AT Környezetvédelmi titkárságán. A Fehér tó - HÁKE, ez alkalommal a Vegyszerek csökkentése a kertészetben és a Zöld pontok a falu körül elnevezésû projektummal volt sikeres.

Lukácsfalván, 2008.05.02.
A Fehér tó egyesület székhelyén. Megbeszélés a temesvári Szórvány Alapítvány képviselõivel

A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE részt vesz a Vajdasági Fejlesztési Háló szövésében!
Szeged - 2008.03.30.

bõvebben...

A Fehér tó - HÁKE Közgyûlése, 2008.03.09
A tagság

A Fehér tó - HÁKE Közgyûlése, 2008.03.09.
A munkaelnökség

A Bega és a Temes, ami összeköt - elnevezésû kiállításon Temesváron 2008.02.22-én

Elismerés az Európa kulturális hagyaték napjai keretein belül (2007) tartott elõadásért. Egyesületünk a Bega és a Temes, folyók melyek összekötnek projektumot mutatta be.
2008.02.21.

Együttmûködési megállapodás a belgrádi Pannonia Interkultúra Egyesülettel
2008.02.18.

A Bega-Temes projektum folyamatát figyelemmel kíséri Fazekas Imre a nagybecskereki Ideiglenes Tanács tagja
2008.02.11.

Meglátogattuk a Zrenjanin rádió szerkesztõségét
2008.02.02.

A Nemkormányzati egyesületek Szövetségének Közgyûlésén

Belgrád, 2008.01.27.»»»

Emlékül
Nagybecskerek polgármesterének
2008.01.24.

Emlékül
az elnökjelöltnek
2008.01.15.

A Fehér tó Háke szerzõdés írt alá
Vajdaság Autónóm tartomány nonprofit szektorának fejlesztési alapjával
Újvidéken,
2007.12.27.

Sándorfalváról is érkeztek ajándékok
a karácsonyfáink alá
2007.12.23.

Betlehemezés
2007.12.22.

Az esély a Stabilitásra Közalapítvány irodájában

Szeged, 2007.11.27.

XVIII. B. Szabó György
emléknapok.
Tanácskozás

A Bega és a Temes - folyók melyek összekötnek, határon átnyúló együttmûködés
Temesvár, 2007.11.16.


 

 

Készülõdve a Paradicsom napra, valamikor júniusban még nem tudtuk, hogy a katolikus templom tatarozása is be fog következni és búcsúig be lesz fejezve. Egyesületünk berkeibe, az elõkészületek közepette, érkezett errõl a hír. Egy reggel arra ébredtünk, hogy ebben az akcióba fél világ bekapcsolódott. A Kanadában élõ Tûri családnak köszönhetõen az idei, lukácsi búcsú felejthetetlen lesz számunkra. Pontosan 2 hónap eltelt már az óta. Ez idõ alatt, ha nagyon mélyre lett volna elásva a szókincsünk, akkor is kézzel kikaparhattuk volna. Legjobban rajtam múlott, hogy nem állt össze a beszámoló. Most is több szamárfüles könyvet átlapoztam. Beleolvastam a retorikába, a logikába, a digresszióba is felakadtam, de az idei világméretû összefogásról, amelyet búcsúkor tapasztaltunk, nem találtam elegendõ súlyos kifejezéseket. Azért egy idézet mindenki számára ide kívánkozik:
Örüljetek amikor jótetteitekért, miattam vagy Atyám miatt kicsúfolnak, elbírálnak, rágalmaznak, szemrehányást tesznek, elítélnek, mert ilyenkor jó úton jártok...
Bizonyára sokan felismerik majd magukat az idézetben és a következõ képeken is »»»
Hálás köszönet a világ mind a négy sarkában élõ jóakaratú embereknek.
Balanyi Sándor,
a Fehér tó - HÁKE és a
Kisboldogasszony Egyházközösség nevében.

 

 

 

 


 

A Fehér tó - HÁKE Közgyûlése

A lukácsfalvi Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédõ Egyesület március 9-én, vasárnap tartotta meg évi közgyûlését. Balanyi Sándor elnöki beszámolójából kiderült, hogy nagyon szerteágazó munka folyt a 2007. évben az egyesület berkeiben...bõvebben

A támogatásról szóló szerzõdés aláírása
Szegeden, 2007.11.27-én az Esély a Stabilitásra Közalapítvány irodájában a nyertes pályázók aláírták a támogatásról szóló szerzõdést. A támogatottak között három bácskai egy szegedi és egy bánáti egyesület (Fehér tó - HÁKE Lukácsfalva) volt jelen. A Fehér tó egyesület székhelyének a tatarozására, valamint a Közép-bánáti civil egyesületek hálózatának a kiépítésére pályázott...»»»

Bizalomápolás napja

Vasárnap, 2007október 28-án, Lukácsfalván, a Fehér tó - HÁKE, bizalomápolás elnevezésû társalgó délutánt szervez. A tagság családostul vesz részt. Kancsika kiállítással és a forgatás titkainak bemutatásával lesz megnyitva a party. Késõbb a kultúrotthon termében, Verica Sencanski könyvelõ elõadást tart az egyesület pénzügyi helyzetérõl. Ezután Brankovic Ivana bemutatója következik, az aradáci játszótér építésének folyamatáról, valamint a további közös projektumokról. Várhatóan szó lesz még a falu fiataljainak helyzetérõl és az egyesület hogyan tájékoztatja munkájáról a nyilvánosságot.

Tudok és akarok a szegénység ellen

Újvidéken, 2007.okt.17-én, kampány lett megindítva a szegénység ellen , a Vajdaság AT nonprofit szervezeteket fejlesztõ alap (FRNPS) szervezésében. A tanácskozáson képviselve volt a Fehér tó - HÁKE is. A vitában részt vettek a médiák, intézmények valamint VAT Fejlesztési alapjának a képviselõi. A zárónyilatkozatban, helyet kapott a Fehér tó kezdeményezése, hogy a költségvetésbõl pénzelt állami TV állomások a közeljövõben rövid reklám mûsorokkal végigkísérjék a civil szféra különbözõ projektjeit, akcióit.

Kampány

Október 2-án, Nagybecskereken a Mezõgazdasági minisztérium és a Európai Újjáépítési Alap szervezésében kampánybemutató lett tartva Szerbia vidékfejlesztési tervérõl 2008-2013-ig.Erre a bemutatóra a nagybecskereki Mezõgazdasági Intézet javaslatára, meghívást kapott a lukácsfalvi Fehér tó –HÁKE is...»»»

Szabadka 2007.szeptember 29. - Civil hírek
— A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, a Szekeres László Alapítvány székhelyében, aláírta a támogatásról szóló szerzõdést. A támogatást megelõzõen, pályázat útján lett meghatározva a vajdasági civil egyesületeknek odaítélt pénzösszegek nagysága.
— A lukácsfalvi Fehér tó – HÁKE, részt vett a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács a CIVILEK A KÖZÖS JÖVÕÉRT címû kerek asztal megbeszélés második részén, amelyre 2007. szeptember 29-én (szombaton) került sor...»»»

A Fehér tó - HÁKE, 2007. szeptember 27-én, 19 órai kezdettel a nagybecskereki kultúrközpontban, bemutatót szervez. Bemutatja a Bega és a Temes - folyók melyek összekötnek, cimû projektumot. E projektum a temesvári Szórvány Alapítvánnyal közösen lett megpályázva amely 2007 szeptembertõl - 2008 szeptemberig tart. A prómóció az Európai örökségek napjai keretein belül zajlik

2007. július 30. A nagybecskereki városháza, média központjában, két sajtótájékoztató lett megtartva, amelyeken a Fehér tó HÁKE elnöke is részt vett. A Paradicsom napjának a mûsoráról és az aradáci játszótér kiépítésérõl tájékoztatta a nyilvánosságot.

2007. július 28. Az aradáci Harmónija egyesület meghívásának tett eleget a Fehér tó - HÁKE küldöttsége. A Harmónija egyesület, felújított székhelyének felavatása és a falu napja alkalmából volt az ünnepség megszervezve.

2007. július.17. A Fehér tó - HÁKE, együttmûködési megállapodást kötött az aradáci Igraliste, polgárok csoportjával. Egyesületünk mûszaki - háttér támogatásban részesíti az említett csoportot és belesegít, hogy Aradácon, a BCIF támogatásával, kiépüljön egy játszótér.

Sándorfalván
A Fehér tó - HÁKE, július 1-én részt vett a sándorfalvi Városnapokon. A 4 tagú küldöttség a helybéli Városszépítõ és környezetvédõ egyesület meghívásának tett eleget. Részt vett a város ünnepélyes testületi ülésén és a koszorúzáson. A délutáni mûsorban a kiskancsikások mutatkoztak be...itt

2007.június 18-20. Temesvár Arad. A Polgárok mint partnerek projektum részeként, Temesvárra és Aradra látogatott, Nagybecskerek község néhány civil szervezetének a képviselõje. A projektum fõ hordozója a temesvári Eu regionális Központ a demokráciáért szervezet volt. Bánáti oldalról, mint partner a Civil szervezeteket fejlesztõ Központ (CRCD) állította össze a küldöttség összetételét. A Fehér tó - HÁKE képviselõje is helyet kapott a küldötségben...(képek)...bõvebben

2007.május 5. és 6. Nagybecskerek. A CRCD (a civil társadalom fejlesztésének központja), szemináriumot szervezett - a kisebbségi jogok Közép-Bánátban és a romániai Temes megyében – címmel. (A résztvevõk között a Fehér tó HÁKE volt az egyetlen magyar szervezet)
Az elõadók román és szerb nyelven számoltak be az említett régióban élõ kisebbségek helyzetérõl....bõvebben

2007.ápr. 28. Lukácsfalva. A Fehér tó HÁKE volt a házigazdája annak a megbeszélésnek, amelyet a Közép-bánáti, Tisza-menti települések egyesületei tartottak meg. Az együttmûködési megállapodás szövegének magyar nyelvû változatát parafálták az egyesületek. A megbeszélésen, a résztvevõk kiemelték, hogy a jövendõbeli tevékenységek az agro-eko-etno-turizmus alapjának a létrehozására fognak összpontosulni. Aradáctól Erzsébetlakig Zöld pontok létrehozását indítványozták. A következõ 1 hónapban minden egyesület kiaknázza saját lehetõségeit e téren. Továbbá a Fehér tó HÁKE vállalta, hogy honlapján a föntiekkel kapcsolatban rendszeresen friss híreket fog közölni.

2007.április 22. Felsõhegy
Egyesületünk részt vett a birkapapaprikást fõzõk versenyében. A 140 versenyzõ közül, a 3 tagú bíráló bizotság - vadas pörköltnek minõsítette a mi kisbográcsosunkat.
A 9-ik életévüket betöltõ kiskancsikásaink, Balanyi Réka és Bodor Endre, e vendégszereplésükön újabb tapasztalatokat szereztek, amelyeket hasznosítani fognak a további ostor csattogtatás folyamán.

 


web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150